WYDARZENIA
2020-03-19

Ż Y C Z E N I A

Kategoria:   2020
Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Szamocki

W Dniu Imienin życzymy, błogosławieństwa Bożego, zdrowia, dni pełnych pokoju, życzliwości i darów Ducha Świętego, tak bardzo potrzebnych do prowadzenia misji apostolskiej, oraz życzymy dużo satysfakcji z niesienia pomocy duchowej.

W imieniu Akcji Katolickiej diecezji toruńskiej,
Zarządu DIAK oraz Ks. Wiesława Łużyńskiego Diecezjalnego Asystenta Kościelnego

Lidia Gliwa - Prezes Zarządu DIAK
Toruń, 19 marca 2020r.
więcej
2020-03-11

U W A G A - P I L N E

Kategoria:   2020
Uwaga!

Zalecenie papieża Franciszka :
W związku z epidemią -od 11 marca codziennie o godz. 12 modlimy się
za świat odmawiając:
Anioł Pański, Litanię Loretańską i Salve Regina (Witaj Królowo)

Zalecenie Episkopatu:
codziennie o godz. 20 modlimy się za Polskę
odmawiając: różaniec część chwalebną i koronkę do Miłosierdzia Bożego

Z pozdrowieniem i prośbą o błogosławieństwo Boże dla Polski i świata
Lidia Gliwa
więcej
2020-03-11

WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA

Kategoria:   2020
W związku z sytuacją rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce,
stosując się do zalecenia rządu RP oraz Głównego Inspektora Sanitarnego jak też Episkopatu i Biskupa naszej Diecezji
- Wielkopostne Dni Skupienia w Brodnicy , Grudziądzu i Toruniu,
w zaplanowanym terminie zostają odwołane.

Dalsze decyzje będą podjęte w zależności od rozwoju sytuacji.

Zarząd DIAK
więcej
2020-02-28

WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA

Kategoria:   2020
„Eucharystia jest największym darem i cudem, gdyż uobecnia się w Niej
tajemnica męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Dzięki Eucharystii
możliwe staje się pełne spotkanie z żywym i kochającym Chrystusem”.
/św. Jan Paweł II

Drodzy Kapłani
Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej zwracam się do Księży Proboszczów i Prezesów POAK z gorącym apelem o mobilizację członków Akcji Katolickiej, KSM, sympatyków, oraz zaangażowanych w życie parafialne wiernych, do wzięcia udziału w Wielkopostnych Dniach Skupienia, które odbędą się:

14 marca w Brodnicy, godz. 10,30 parafia pw. NPNMP ul. Sądowa 5a,
21 marca w Grudziądzu godz. 10,30 w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
w Bursie Szkolnej ul. Chełmińska 97,
28 marca w Toruniu, godz. 10,30 parafia pw. św. Antoniego ul. św. Antoniego 4

z następującym programem:
10.30 – uroczysta Msza Św.
11.45 –Kard. Stefan Wyszyński – dr Robert Zadura
12,30 – Eucharystia –wielka tajemnica wiary – ks. prof. Wiesław Łużyński
13,00 – relikwie św. Jana Pawła II patrona Akcji Katolickiej – Lidia Gliwa
kalendarium i sprawy organizacyjne - Lidia Gliwa

W roku liturgicznym 2019/20 realizujemy początek trzyletniego programu duszpasterskiego „Eucharystia daje życie”, którego pierwszy temat brzmi Eucharystia – tajemnica wyznawana – z hasłem „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29). Temat przybliży ks. Wiesław Łużyński.
Celem jest ukazanie Jezusa Chrystusa jako źródła życia. Pogłębiając wiedzę katechizmową o Eucharystii pogłębiamy zrozumienie, że Eucharystia jest spotkaniem z żywym i kochającym Jezusem Chrystusem.

W bieżącym roku, 7 czerwca odbędzie się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wielkiego Prymasa Polski przedstawi dr Robert Zadura analizując Jego przesłanie:
„ Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło."

Rok 2020 jest rokiem św. Jana Pawła II (w setną rocznicę urodzin) i na spotkaniu omówimy szczegóły uczczenia wielkiego Pasterza, który zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy.

Dni Skupienia wprowadzają nas więc w klimat zadumy nad tematem Eucharystii, miłości bliźniego i szukaniu dróg do Boga, które w myśl słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla każdego człowieka są inne.
Jeszcze raz w imieniu własnym, całego Zarządu i Asystenta diecezjalnego ks. Wiesława Łużyńskiego serdecznie zapraszam na to Wielkopostne Spotkanie.

Lidia Gliwa - Prezes Zarządu DIAK
Toruń, 22 lutego 2020r.
więcej
2020-01-17

KATOLICKI KLUB DYSKUSYJNY

Kategoria:   2020
Katolicki Klub Dyskusyjny (KKD) Toruń, ul. Świętej Faustyny 7 03 lutego – 100 lecie powrotu Torunia i Pomorza do Polski - prof. Zbigniew GirzyńskiZapraszamy serdecznie.
więcej
2020-01-08

Spotkanie Opłatkowe

Kategoria:   2020
Przypominamy o tradycyjnym spotkaniu opłatkowym 11 stycznia 2020 roku w Toruniu ul. Łazienna 22.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 11,30 spotkaniem informacyjnym z prelekcją .
Od godz. 13,00 Msza Święta, dzielenie się opłatkiem i agapa.
więcej
2019-11-18

Kategoria:   2019
Uroczyste świętowanie
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzone w ostatnią niedzielę roku liturgicznego jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na to Listopadowe wspólne świętowanie serdecznie zapraszamy wszystkich
członków i sympatyków Akcji Katolickiej do Torunia ul. Łazienna 22
24 listopada 2019r. na godz. 10,00 -
W programie:
10,00 Powitanie ,
10,15 Prelekcja – Czas Adwentu
( roraty, świeca roratnia, wieniec adwentowy,
w oktawa Bożego Narodzenia, która ma rangę święta)
11,30 Informacje bieżące;
12,30 Msza św. w Katedrze św. św. Janów, po której wysłuchamy
krótkiego koncertu chóru;
13,30 Agapa - wspólne biesiadowanie
więcej
2019-08-29

Zaproszenie

Kategoria:   2019
Toruń,20.09.2019
Zaproszenie
na
Dni Formacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
do Zamku Bierzgłowskiego 27,28,29 września 2019r.

Eucharystia jest największym darem i cudem, gdyż uobecnia się w Niej tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa. Dzięki Eucharystii możliwe staje się pełne spotkanie z żywym i kochającym Chrystusem
/ św. Jan Paweł II /

Drodzy Księża, Szanowni Państwo,
Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej z Asystentem Diecezjalnym
ks. dr hab. Wiesławem Łużyńskim, w dniach 27,28,29 września 2019 r., organizuje kolejne Dni Formacyjne w Zamku Bierzgłowskim. Na spotkanie, które połączone będzie z Radą Diecezjalną, serdecznie zapraszamy wszystkich księży asystentów, prezesów, członków i sympatyków Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Główny temat „Eucharystia – tajemnica wyznawania”, poprowadzi ks. dr Janusz Chyła - prezbiter diecezji pelplińskiej, doktor nauk teologicznych (dogmatyk), wicerektor WSD w Pelplinie, adiunkt na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, autor książek: „Jezus Chrystus Jana Pawła II”, „Siedem znaków Paschy” , „Rycerz Kolumba” i "Ewangelia na Twitterze".
W obecnej sytuacji geopolitycznej wszyscy katolicy zaproszeni są do posłannictwa. Aby być w posłannictwie skutecznym, konieczna jest głęboka formacja każdego z nas, poparta świadectwem życia. Chcąc sprostać zadaniu, musimy rozszerzać i pogłębiać poziom wiedzy religijnej i pokonać bierność, o której Święty Jan Paweł II powiedział: „Bierność, która zawsze była nie do przyjęcia, dziś jeszcze bardziej staje się winą. Nikomu nie godzi się stać w bezczynności”.
W roku bieżącym, kończymy dwuletni program „O Duchu Świętym” z hasłem duszpasterskim
„W mocy Bożego Ducha” i przesłaniem, że trzeba być narzędziem Ducha Świętego, aby mogły dokonywać się przemiany świata.
We wrześniowych Dniach Formacyjnych przygotowujemy się do nowego, trzyletniego (2019-2022) programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Jego tematem jest Eucharystia, którą przeżywać będziemy w kolejnych latach jako tajemnicę wyznawaną, tajemnicę przeżywaną i tajemnicę świętowaną.
Na spotkaniu w Zamku, wracać będziemy również do Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Rok 2019 poświęcony jest między innymi trzem Powstaniom Śląskim. Jest to ukłon w stronę ludu śląskiego jako wdzięczność za walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, jej odbudowę i kształt granic odrodzonego państwa polskiego. Wykład na ten temat poprowadzi prof. Zbigniew Girzyński. Na jednej z konferencji dowiemy się również o Stanisławie Moniuszce, w 200 rocznicę jego urodzin. Studentka Akademii Muzycznej przedstawi tego wielkiego człowieka jako wzór patrioty, który poprzez swoją bogatą i twórczą działalność budził w Polakach narodową tożsamość.
Spotkanie w Zamku Bierzgłowskim poza stroną merytoryczną ma na celu również integrację członków Stowarzyszenia Akcji Katolickiej. Dzieląc się radościami, sukcesami, troskami i metodami pracy zachodzącymi w poszczególnych Parafialnych Oddziałach, tworzymy wspomagająca się wspólnotę.
Ważny jest również odpoczynek w kontakcie z piękną przyrodą.
Serdecznie zapraszamy!

Szczęść Boże! Lidia Gliwa – Prezes Zarządu DIAK
więcej
2019-03-12

Konferencja "Wiara i Czyn"

Kategoria:   2019
CHRZEŚCIJAŃSKI KSZT PATRIOTYZMU
13 kwietnia 2019r. godz. 10,00
Centrum Dialogu im św. Jana Pawła II
Toruń ul. pl. Bł. Ks. S. W. Frelichowskiego1
więcej
2019-02-21

WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA

Kategoria:   2019
„Wiara jest bezinteresownym darem Boga, która jawi się jako światło na drodze, wskazujące kierunek naszej wędrówki w czasie”
więcej
2019-01-15

Spotkanie Opłatkowe

Kategoria:   2019
W dniu 12 stycznia 2019 r., w wigilię Niedzieli Chrztu Pańskiego, tradycyjnie już odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.
więcej