WYDARZENIA
2021-02-22

WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA

Kategoria:   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi,
miłości, która wszystkich jednoczy,
nadziei, która nigdy nie zawodzi”.
[kard. Stefan Wyszyński]


Drodzy Kapłani
Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
i ks. Wiesława Łużyńskiego z przykrością zawiadamiam, że Wielkopostne Dni Skupienia z 27 lutego w Toruniu, 13 marca w Grudziądzu i 20 marca w Brodnicy odwołujemy ze względu na trwającą pandemię. Nadmieniam, że tematy, które na spotkaniu mieliśmy omawiać: „Kard. Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia – mąż opatrznościowy dla Kościoła w Polsce” oraz „ Eucharystia –Zgromadzeni na świętej wieczerzy” są zawarte w książkach, które do Państwa wysłaliśmy. Zwracam się z gorącym apelem do Księży Proboszczów i Prezesów POAK o umożliwienie zapoznania się z lekturą członkom Akcji Katolickiej i jak najszerszej grupie parafian. Jest również możliwość zorganizowania quizu z tejże wiedzy, z nagrodami dla uczestników i organizatorów ufundowanymi przez DIAK . Drugi temat przedstawiamy z okazji Roku kard. Stefana Wyszyńskiego i Jego beatyfikacji.

Wybór tematów nie jest przypadkowy. Rok liturgiczny 2020/21 to dalsza realizacja trzyletniego programu o Eucharystii. Celem jest pogłębienie wiedzy o Eucharystii i uświadomienie jej wpływu na rozwój życia chrześcijańskiego. Ma on także wzmocnić zaangażowanie osób duchownych i wiernych w przygotowanie i celebrację Eucharystii oraz ożywić chrześcijańską formację służby liturgicznej. Pomocą w pogłębieniu wiedzy i przedstawianiu zadań członkom Akcji Katolickiej jest książka formacyjna na rok 2021, którą otrzymali wszyscy prezesi POAK-ów.

Wielkopostne Dni Skupienia, przeprowadzane indywidualnie mają wprowadzić w klimat zadumy nad szerokim tematem Eucharystii oraz dokonania dobrych wyborów wielkopostnych postanowień. Dlatego w imieniu własnym, całego Zarządu i Asystenta Diecezjalnego
Ks. Wiesława Łużyńskiego, serdecznie zapraszam do wgłębienia się w treści lektur.


Lidia Gliwa - Prezes Zarządu DIAK
Toruń, 18 lutego 2021r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
więcej
2021-01-15

Z ŻALEM ZAWIADAMIAMY

Kategoria:   2021
-----------------------------------------------------------------------------
Nie żyje HANNA MARCHLIK,
prezes Akcji Katolicjiej Diecezji Bydgoskiej.

Wyrazy współczucia i żalu dla rodziny naszej Koleżanki,
dla członków DIAK Bydgoszcz, Jej najbliższych współpracowników
oraz wszystkich przyjaciół śp.Hanny Marchlik

koledzy i koleżanki z Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.
------------------------------------------------------------------------------
Msza św. za duszę śp. Hanny -
3 lutego 2021 o godz 17 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu
-------------------------------------------------------------------------------
więcej
2021-01-07

Spotkanie Opłatkowe

Kategoria:   2021
Tradycją Akcji Katolickiej naszej Diecezji było spotkanie opłatkowe, które miało odbyć się
9 stycznia 2021 roku w Toruniu.
Ze smutkiem zawiadamiamy, że jest to niemożliwe ze względu na pandemię.
Mamy nadzieję, że Dni Skupienia zaplanowane
w Toruniu (27.02), Grudziądzu (13.03.) i Brodnicy (20.03.) będą aktualne.
Módlmy się aby Bóg łaskawie zezwolił nam realizować programy
w kalendarium 2021 roku.

Szczęść Boże!
-----------------
więcej
2021-01-01

Kategoria:   2021
Chrystusowego błogosławieństwa na każdy dzień Nowego 2021 Roku,
życzy
Zarząd DIAK z ks. Wiesławem Łużyńskim
więcej
2021-01-01

R O K 2 0 2 1

Kategoria:   2021
---------------------------------------------------------------------------
Progr. duszpasterski: 2019-2022. EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE
2020/21: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.
motto: “Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32)
-----------------------------------------------------------------------------
więcej
2020-12-21

Boże Narodzenie 2020

Boże Narodzenie  2020
Kategoria:   2020
Czcigodni Księża, Szanowni Państwo
Tajemnica Bożego Narodzenia , która odkrywa piękno daru Miłości ,
niech ubogaci łaską, napełni dni pokojem i radością.
więcej
2020-11-18

Chrystusa Króla

Kategoria:   2020
Święto Akcji Katolickiej

W Dzień Chrystusa Króla Wszechświata, 22 listopada 2020 r. w patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zapraszamy na Mszę św. o godz. 12,30 do TORUŃSKIEJ BAZYLKI KATEDRALNEJ ŚW. JANA CHRZCICIELA I ŚW. JANA EWANGELISTY .
Mszy św. przewodniczyć będzie ordynariusz diecezji toruńskiej ks. bp Wiesław Śmigiel.
Razem będziemy się modlić o ustanie pandemii i wspomaganie w trudach dnia codziennego wszystkich, którzy z heroicznym poświęceniem posługują chorym i cierpiącym.
Będziemy również prosić Boga o rychłą możliwość spotkań całej Wspólnoty i realizację zadań na chwałę Pana, Kościoła i dobro wszystkich parafian.
Lidia Gliwa – z Zarządem DIAK
więcej
2020-10-31

Apel do wszystkich członków Akcji Katolickiej i ludzi dobrej woli!

Kategoria:   2020
Apel do wszystkich członków Akcji Katolickiej i ludzi dobrej woli!

Polska przechodzi trudny okres polityczny i epidemiczny. Ratujmy Ojczyznę poprzez wspólną modlitwę do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski na trudne czasy.
Proszę wszystkich członków Akcji Katolickiej z rodzinami o klękanie do modlitwy o godz. 20,00 (przed wspólnym różańcem). Szturm modlitewny rozpoczynamy od pierwszego listopada, ale odmawianie modlitw do św. Andrzeja Boboli i duchową łączność z modlącymi, można rozpocząć dowolnego dnia. Podejmijmy modlitewną walkę o Ojczyznę, której na imię ma Polska, wierząc, że wspólna modlitwa to potęga.
Szczęść Boże!
Lidia Gliwa z Zarządem DIAK

Wspólne modlitwy do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski na trudne czasy –
godzina 20,00

Św. Andrzeju Bobolo, nasz narodowy orędowniku u Boga, wstawiaj się za Polską, Ojczyzną naszą i nad narodem naszym, byśmy byli wierni Bogu i Kościołowi Świętemu. Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła aborcji, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy a nawet gdy ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u naszego Pana Jezusa Chrystus, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.

Święty Andrzeju Bobolo, wejrzyj z tronu niebieskiej chwały na Twoją ukochaną Polskę, której niegdyś przepowiedziałeś zmartwychwstanie i zjednoczenie. Niech za Twą przyczyną zapanuje w niej zgoda wszystkich stanów, poszanowanie władzy, miłość prawdziwa Chrystusa-Króla i Najświętszej Panny, naszych ziem Królowej. Niech duch nauki katolickiego Kościoła przepoi wszystkie dziedziny naszego życia polskiego, życia jednostkowego, rodzinnego i państwowego. Niech odrodzona Polska, której obiecałeś być szczególniejszym Patronem, wytrwa wiernie przy Chrystusie i Jego Kościele, i niech się stanie narodom przewodniczką na drodze powrotnej do Boga.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Przychodzimy dziś do Ciebie, prosząc o wstawiennictwo u dobrego Boga o rychłe zakończenie epidemii w Polsce i na świecie. Sam w życiu byłeś świadkiem epidemii i chorób. Wiesz, ile wnoszą cierpienia i jak przemieniają ludzkie życie i życie narodu. Uproś nam łaskę ufności w Bożą miłość i prowadzenie. Pomóż nam zrozumieć i z zaufaniem przyjąć słowa Pana Jezusa: Nie lękajcie się. Wierzymy, że dzięki Twemu wstawiennictwu zaraza ominęła Pińsk i jego okolice podczas Wielkiej Wojny. Wierzymy, że także teraz za Twoją przyczyną wirus przestanie się szerzyć. Amen!
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga! Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
więcej
2020-09-07

Dni Formacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej - zmiana

Kategoria:   
Drodzy Duszpasterze
Szanowni członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.

Zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą nr 1/08/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Zarządu DIAK zostają odwołane Dni Formacyjne w Zamku Bierzgłowskim ( 25,26,27 września), ze względu na istniejącą sytuację nadzwyczajną związaną z pandemią COVIT -19.

W ZAMIAN, ORGANIZUJEMY JEDNODNIOWE SPOTKANIE 26 WRZEŚNIA O GODNINIE 11.00 na ul. Łaziennej 22 w Toruniu z następującym programem:
1. Msza Święta z Relikwiami Św. Jana Pawła II patrona Akcji Katolickiej.
Ustalenie kolejności perygrynacji relikwi do POAK-ów diecezji toruńskiej.
2. Prelekcja: " PATRON ROKU 2020 OJCIEC JÓZEF MARIA BOCHEŃSKI" - ( 25rocznica śmierci)
dominikanin, logik, filozof, sowietolog, wybitny naukowiec, kapłan patriota, uczestnik wojen 1920 i 1939 r., kapelan II Korpusu Polskiego, uczestnik bitwy o Monte Casino.
Prelekcję poprowadzi dr Robert Zadura.
3. Omówienie materiałów formacyjnych na rok 2021.- książka ,, Zgromadzeni na świętej wieczerzy", " Wszystko o Eucharystii", Nowenna na rok 2020/2021 i nowy Statut AK.

SPOTKANIE ZAKOŃCZY AGAPA

Serdecznie zapraszamy, prosimy o deklarację udziału.
Lidia Gliwa - prezes Zarządu DIAK
więcej
2020-08-25

Dni Formacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej

Kategoria:   2020
Zgodnie z Kalendarium na rok 2020 w dniach 25-27 września planowane są Dni Formacyjne w Zamku Bierzgłowskim.
Odbędzie się również spotkanie Rady DIAK a na nim wybory Prezesa i Zarządu DIAK.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.
więcej
2020-06-24

Apel Akcji Katolickiej w sprawie wyborów

Kategoria:   2020
Do Prezesów
Członków Stowarzyszenia AK
oraz wszystkich ludzi dobrej woli
Udział w wyborach jest obowiązkiem każdego obywatela, zaś dla katolików stanowi powinność wynikającą z ich chrześcijańskiego powołania i ewangelicznej misji w świecie.

Nasze polskie doświadczenie potwierdza tezę, że ten kto nie bierze udziału w wyborach, nie liczy się w życiu społecznym, a ujemne skutki jego obojętności dotykają całe społeczeństwo.
więcej
2020-06-03

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

Kategoria:   2020
Tradycyjna masowa forma Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę zostaje odwołana. W tym wyjątkowym pielgrzymowaniu, któremu towarzyszyć będzie hasło „Totus Tuus Maryjo”, weźmie udział zgłoszona już reprezentacja Akcji Katolickiej z wielu stron Polski.
Nasze akcyjne spotkanie odbędzie się tylko wieczorem 19 czerwca 2020 r.
19.00 zawiązanie wspólnoty na dziedzińcu przed kaplicą Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej:
– złożenie kwiatów pod epitafium Św. Jana Pawła II
– wspólna modlitwa do Świętego Patrona Akcji Katolickiej w Polsce
– przejście do kaplicy, osobista modlitwa i przygotowanie do Mszy św.
20.00 Msza Św. pod przewodnictwem Biskupa Mirosława Milewskiego z Aktem zawierzenia MB Częstochowskiej (transmisja TVP3)
– po Mszy Św. wręczenie medalu „Za dzieło apostolstwa”
21.00 Apel Jasnogórski z rozważaniem naszego Asystenta Krajowego (transmisja TV Trwam)
W sobotę 20 czerwca zachęcamy do zorganizowania w parafialnych świątyniach dnia skupienia dla członków POAK z odnowieniem Aktu Zawierzenia Matce Bożej.
więcej
2020-05-14

Konferencja WIARA I CZYN

Kategoria:   2020
CZŁONKOWIE AKCJI KATOLICKIEJ

Ze smutkiem zawiadamiam, że KONFERENCJA WIARA I CZYN
z dnia 16 maja, oraz SPEKTAKL LASEROWY z dnia 17 maja 2020r.
nie odbędą się, ze wzglądu na jeszcze trwającą pandemię koronawirusa.
Trwajmy w modlitwie za Polskę, za wszystkich walczących z epidemią
oraz wszystkich dotkniętych chorobą. Niech Bóg ich błogosławi!

Z serdecznym pozdrowieniem
Lidia Gliwa
więcej
2020-04-08

Jasnogórskie Śluby Narodu

Kategoria:   2020
Jasnogórskie Śluby Narodu – skrót tekstu
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego – modlitwa w formie ślubów złożonych Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski. Tekst został napisany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, podczas jego internowania. Jasnogórskie Śluby Narodu zostały uroczyście złożone 26 sierpnia 1956 na Jasnej Górze przy udziale około miliona wiernych[2]. Rotę Ślubów odczytał bp Michał Klepacz, pełniący obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski. Na fotelu przeznaczonym dla prymasa Polski leżały biało-czerwone kwiaty. Kardynał Wyszyński składał Śluby w miejscu swojego odosobnienia w Komańczy w łączności z Jasną Górą, o 10 minut wcześniej, jedynie w obecności Marii Okońskiej.
Śluby Jasnogórskie zostały złożone w trzechsetlecie Ślubów Lwowskich, które złożył król Jan II Kazimierz Waza w dniu 1 kwietnia 1656 r. w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie podczas mszy świętej odprawianej przez nuncjusza Pietro Vidoniego przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. Autorem tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza był św. Andrzej Bobola.
więcej
2020-03-31

M O D L I T W A

Kategoria:   2020
MODLITWA O ZAPRZESTANIE
ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.
Święty Sebastianie – módl się za nami!
Święty Rochu – módl się za nami!
Święta Rito – módl się za nami!
Święta Rozalio – módl się za nami!
Święty Antoni – módl się za nami!
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
– zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas, Panie!
więcej
2020-03-31

Członkowie Akcji Katolickiej

Kategoria:   2020
Drodzy członkowie Akcji Katolickiej i wszyscy parafianie.

Czas epidemii jest czasem bardzo trudnym dla nas wszystkich. Jest nam bardzo przykro,
że nie możemy się spotykać. Z pomocą Bożą spróbujemy nadrobić zaległości.
Ale w szczególnym osamotnieniu są nasi Księża w pustych Kościołach.
Bardzo proszę o wsparcie modlitewne, wsparcie dobrym słowem i ofiarach na rzecz pomocy w funkcjonowaniu parafii.
Bądźmy solidarni w tym ekstremalnie trudnym czasie.
Z życzeniami zdrowia i serdecznymi pozdrowieniami

Szczęść Boże! Lidia Gliwa
więcej