Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa,

współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

/św. JPII Łagewniki, 7 czerwca 1997r./

Czyż programem życia każdego ochrzczonego i całego Kościoła nie jest właśnie

miłowanie Boga i miłowanie bliźniego, a nawet „nieprzyjaciół”, za przykładem Jezusa?

/św. JPII II niedziela Wielkanocna 22kwietnia 2001/

Drodzy Kapłani, Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej zwracam się do Księży Proboszczów i Prezesów POAK z gorącym apelem o mobilizację członków Akcji Katolickiej, KSM, sympatyków, oraz zaangażowanych w życie parafialne wiernych do wzięcia udziału w Wielkopostnych Dniach Skupienia, które odbędą się 

05 marca w Grudziądzu,  godz. 10,30 Msza Św. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża

                                  Świętego. Katechezy w Bursie Szkolnej ul. Chełmińska 97

  

12 marca w Toruniu,     godz. 10,30 parafia pw. św. Antoniego ul. św. Antoniego 4

19 marca w Brodnicy,   godz. 10,30 parafia pw. NPNMP ul. Sądowa 5a

z następującym porządkiem:

  10.30 – uroczysta Msza Św.

12.00 – ks. dr hab. Wiesław Łużyński

12.45– Jubileuszowy Rok Miłosierdzia – Lidia Gliwa

13.00 – sprawy organizacyjne - prezes Lidia Gliwa

Rok 2016 jest rokiem szczególnym ponieważ jest Nadzwyczajnym Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia rozumianym jako objawienie się czynnej wiary, potwierdzonej na chrzcie świętym.

Jest również historycznym Rokiem Jubileuszowym 1050 lecia Chrztu Polski. Chrzest to wydarzenie przełomowe w dziejach naszego narodu ponieważ wprowadziło Polskę do społeczności chrześcijańskiej i podniosło prestiż Mieszka I na arenie europejskiej, a jednocześnie uchroniło Słowian przed przymusową chrystianizacją ze strony Niemiec.

Rok 2016 to również Światowe Dni Młodzieży z pobytem papieża Franciszka w Polsce. Wydarzenie wielkie, które ma być inspiracją zapalającą do działania nowe pokolenie pełne pasji dla Jezusa, gotowe, by powstać i zmieniać świat.

Do tych wszystkich uroczystości przygotowywaliśmy się od roku 2013 poprzez realizację programu duszpasterskiego pod hasłem: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Wprowadzeniem do przeżycia tych wielkich dni są nasze wielkopostne spotkania, na które w imieniu własnym, całego Zarządu i Asystenta diecezjalnego ks. Wiesława Łużyńskiego jeszcze raz serdecznie zapraszam.

Lidia Gliwa - Prezes Zarządu DIAK

Toruń, 23.02.2016

   

   

  

BozeNarodzenie2014.2Szanowni Członkowie Akcji Katolickiej, Prezesi i  Kościelni  Asystenci POAK

                                         

 

                 Błogosławionych  Świąt   Bożego  Narodzenia oraz obfitości darów Bożej Dzieciny, które   przynoszą  nadzieję na lepsze jutro.

                 Niech   dni   Nowego  Roku  2016   pełne będą  pokoju,  życzliwości i  radości   z realizacji planów osobistych i apostołowania na   chwałę Pana.

                W imieniu Zarządu  Diecezjalnego Instytutu  Akcji Katolickiej  Diecezji Toruńskiej i Ks. Wiesława Łuzyńskiego z pozdrowieniami w Chrystusie i zaproszeniem na  spotkanie opłatkowe 23 stycznia  godz. 12,00 i 14,00  na  ul.  Łazienną 22  w Toruniu,

      życzenia składa

    Lidia Gliwa - Prezes Zarządu DIAK

 

   " Króluj nam Chryste,zawsze i wszędzie"

 

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Toruniu

 serdecznie zaprasza

prezesów, członków oraz asystentów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej

 w dniu 22 listopada   2015 roku  Chrystusa Króla

Swięto Patrnalne Akcji Katolickiej

 

Uroczystość  rozpocznie  Mszą św.  o godz. 9.00

w Bazylice Katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty 

w Toruniu.

 Eucharystii przewodniczył będziebp. ordynariusz Andrzej Suski.

Całość uświetni Chór Nauczycielski "Con Arima" z Torunia ,

świętowanie zakończy wspólna agapa.

  Lidia Gliwa

 

 

     

           

 Zaproszenie


 na „Dni Formacyjne” Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
  do Zamku Bierzgłowskiego  w  dniach 25, 26, 27 września 2015r.


          … Chrystus jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem każdej rzeczy. Wszystkie czasy i wieki należą do Niego. Oby światło Chrystusa, światło wiary  w dalszym ciągu jaśniało…
Niech go nigdy nie pochłonie żadna ciemność!

 
   ./św. Jan Paweł II -  Myśli o życiu we współczesnym świecie./
 

 
Drodzy Księża Proboszczowie,
Szanowni Państwo


        Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej z Asystentem Diecezjalnym
ks. dr hab.  Wiesławem  Łużyńskim organizuje  kolejne „Dni Formacyjne” w Zamku Bierzgłowskim w dniach 25 -27 września 2015r. Na spotkanie, które połączone będzie z Radą Diecezjalną  serdecznie zapraszamy wszystkich księży asystentów, prezesów, członków i sympatyków  Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.


       Główny temat : „Nowe życie w Chrystusie” poprowadzi Ks. Krzysztof Mudlaff.
Celem spotkania jest ożywienie życia duchowego i społecznego Akcji Katolickiej poprzez  krzewienie wiary, która wyznacza  nam drogę życia, ukazanie form modlitwy oświecającej nas   w cierpieniach, słabościach i  ukazanie   kierunków  życia społecznego. Jest to szczególnie ważne dzisiaj,  ponieważ w Polsce pogłębia się rozdźwięk między wyznawana wiarą a moralnością. Wprowadzane przez obecny Parlament ustawy marginalizują rolę rodziny, tradycji i Kościoła poprzez przetwarzanie naszego życia społecznego zgodnie z ideologią gender. Mamy kryzys małżeństwa i rodziny. Ratunkiem jest pogłębianie więzi z Jezusem Chrystusem, lepszym Jego poznaniem, pokochaniem i naśladowaniem oraz jeszcze większym angażowaniem się w życie Kościoła i dawaniem świadectwa życia chrześcijańskiego.   

     
        W Zamku Bierzgłowskim chcemy też przybliżyć jedną z czterech osobowości Roku 2015. Jest nią Kardynał Bolesław Kominek zwany  prekursorem europejskiego pojednania. W tym roku mija pięćdziesiąta rocznica (18 listopada1965 r.) podpisania przez polskich biskupów (przebywających w Rzymie na obradach soborowych) Orędzia do Niemieckich Braci w Chrystusowym Urzędzie Pasterskim. Autorem tego dokumentu był abp Bolesław Kominek . 

      
         Dni Formacyjne maja na celu również  integrację członków Stowarzyszenia Akcji Katolickiej poprzez dzielenie się radościami, sukcesami, metodami pracy i troskami zachodzącymi w Parafialnych Oddziałach oraz dają możliwość odpoczynku w uroczym, otoczonym piękną przyrodą Zamku Bierzgłowskim.

 


Serdecznie zapraszamy.
Szczęść Boże!

 


 Lidia Gliwa –  Prezes Zarządu DIAK
 
Zgłoszenia   do 20 września przyjmuje Lidia Gliwa  tel. 56 6236130,  kom 604 536 747, 
 e-mail:
lidia.gliwa@gmail.com; l.gl@wp.pl


Opłatę za pobyt  140,- złotych przyjmujemy na miejscu w Zamku Bierzgłowskim.
Szczegółowy program spotkania znajduje się również na stronie internetowej
www.aktorun.pl 

 
DNI FORMACYJNE AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TORUŃSKIEJ W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM w dniach 25, 26, 27 września 2015r. Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej zaprasza do wzięcia udziału w Dniach Formacyjnych wszystkich księży asystentów, prezesów, członków i sympatyków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Temat główny NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE Poprowadzi KS. KRZYSZTOF MUDLAFF Celem spotkania jest: OŻYWIENIE ŻYCIA DUCHOWEGO I SPOŁECZNEGO AKCJI KATOLICKIEJ Poprzez: ˇ krzewienie wiary, która daje nam drogę życia, przybliża do świata, oświeca w cierpieniach i słabościach oraz wskazuje kierunek życia społecznego, ˇ przypomnienie o chrzcie św. dającym nam odrodzenie ze śmierci grzechu pierworodnego i stanie się członkiem Koscioł, ˇ ukazanie  form modlitwy katolickiej, ˇ omówienie aktualnych metod działania Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
PROGRAM
Piątek 25 września 17:00 - recepcja 18:00 - powitanie, kolacja 19:00 - Eucharystia:- ks. Wiesław Łużyński 20:30 - I konferencja : Kardynał Bolesław Kominek w 50 rocznicę pojednania - dr Zbigniew Giżyński
Sobota 26 września 7:30 - modlitwa poranna: godzinki o NMP 8:00 - śniadanie 9:00 - II konferencja; Ogólna prezentacja dokumentu Aparecida (Nowej Ewangelizacji) -  ks. Krzysztof Mudlaff 10:00 - kawa 10:30 - III konferencja: Radość bycia uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa - ks. Krzysztof Mudlaff 12:00 - Eucharystia: ks. Krzysztof Mudlaff 13:00 - obiad 15:00 - koronka do Miłosierdzia Bożego 15:15 - AK przyrzeczenie, wręczenie dekretów i legitymacji 16:00 - Rada Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej sprawozdania, kalendarium, literatura formacyjna i wspomagajšca pracę AK 18:00 - kolacja - spotkanie integracyjne 19:00 - spotkanie informacyjne z prezesem DIAK: sprawy bieżšce, praca w grupach , wymiana doświadczeń spotkanie z przedstawicielem KIAK 21:00 - akatyst i Apel Jasnogórski
Niedziela 27 września 7:30 - jutrznia 8:00 - śniadanie 9:00 - IV konferencja: Powołanie uczniów-misjonarzy do świetości - ks. Krzysztof Mudlaff 10:30 - V konferencja: Komunia uczniów-misjonarzy w Kosciele - ks. Krzysztof Mudlaff 12:00 - Eucharystia 13:00 - obiad Zakończenie i rozesłanie.

 

Serdecznie zapraszamy  do Torunia na konferencję

RODZINA CHRZEŚCIJAŃSKA ,

25 kwietnia 2015roku,  do Centrum Dialogu  im św. Jana Pawła II

ul. Pl. Bł. Ks. S. W. Frelichowskiego 1.

Z pozdrowieniem

Lidia Gliwa

 

Program 

 

10,00-   Powitanie i otwarcie 

10,15 - Msza św. ks. Wiesław Łużyński

11,30 - „Synod Biskupów w życiu Kościoła” 

 - ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński

 

12,15 - Przerwa z poczęstunkiem

 

 13,00 -„Jan Paweł II orędownik miłości  miedzy kobietą a mężczyzną” prof. zw. dr hab. Marian Grabowski 

 

13,45 - Dyskusja i wypowiedzi,  

 

14,15 - Sprawy organizacyjne -prezes DIAK  Lidia Gliwa 

 

15,00 - Zakończenie i rozesłanie

 

„Zmartwychwstały Chrystus  przynosi ludzkości miłość,

która przebacza, jedna i otwiera serca na nadzieję”

  św. Jan Paweł II

 

Szanowni Państwo,

 

W tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego, przesyłamy  serdeczne  życzenia aby Chrystus, który niesie odrodzenie duchowe był  źródłem wiary, pokoju i niegasnącej nadziei.

 

Niech będzie też źródłem  mocy w szlachetnym apostolskim trudzie budowania Królestwa Bożego w Kościele, naszych rodzinach, stowarzyszeniach, wspólnotach i Ojczyźnie.  Niech obecność Dobrego Pasterza uświęca codzienność  i  obdarza   łaskami tak w życiu  osobistym jak i zawodowym.

 

W imieniu Zarządu  Diecezjalnego Instytutu  Akcji Katolickiej  Diecezji    Toruńskiej oraz Diecezjalnego Asystenta Kościelnego Ks. Wiesława Łużyńskiego.

Lidia Gliwa - Prezes Zarządu DIAK

Toruń, Wielkanoc 2015

 

 

            Konkurs „Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”.

 

                          Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród na etapie diecezjalnym  

 

14 lutego 2015 roku, Zarząd Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej zorganizował w Centrum Dialogu Społecznego uroczyste wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom Ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej: „Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz” na etapie diecezjalnym. Oprócz uczestników konkursu na spotkanie zaproszono ich opiekunów (nauczycieli, katechetów, rodziców i księży). Spotkanie rozpoczęto o godz. 11.00 złożeniem kwiatów pod pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  i krótkim zwiedzaniem Torunia, co  potwierdzono Certyfikatem pobytu w Grodzie Kopernika.

 

Ważną częścią spotkania była uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Diecezjalnego Asystenta Kościelnego ks. dr Wiesława Łużyńskiego. W wygłoszonej homilii ks. Wiesław przybliżył  postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki - patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Mówił też, o wpływie jego życia i działalności duszpasterskiej na kształtowanie postaw chrześcijańskich i patriotycznych dzieci i młodzieży.  Przykład postępowania świętych i błogosławionych pobudza do dobrego życia, a ich bratnia modlitwa wspomaga i chroni  przed złem. Pisanie prac konkursowych wymagało bliższego poznania postaci księdza Jerzego, co sprawiło, że piszący w jakiś sposób   zaprzyjaźnił się  z nim. Ksiądz Wiesław życzył wszystkim, by przyjaźń z błogosławionym księdzem Jerzym trwała i rozwijała się, bowiem ks. Jerzy jest symbolem moralnej i ewangelicznej odwagi, ważnej w każdym czasie i miejscu. Podobnie jak święci Cyryl i Metody, patroni Europy, których wspomnienie obchodziliśmy właśnie 14 lutego.

 

Część oficjalną uroczystości poprowadziła prezes Zarządu DIAK Diecezji Toruńskiej Lidia Gliwa, która podziękowała wszystkim za obecność i udział w konkursie oraz wręczyła dyplomy i nagrody. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom uczestnictwa, książkę o życiu Ks. Jerzego Popiełuszko, słodycze i drobne upominki, a laureaci pierwszych trzech miejsc w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych otrzymali dodatkowo atrakcyjne nagrody książkowe. Zawiadomienie do szkół o uczestnikach konkursu, oraz  książkę o życiu Ks. Jerzego Pokiełuszko  otrzymali także opiekunowie, których dzieci i młodzież brała  udział w konkursie.

 

Uroczystość zakończyła się agapą.

 

Szczęść Boże.                          

 

 Elżbieta Szczepańska

 

BozeNarodzenie2014.2

Spotkanie opłatkowe 17.01.2015

 

Spotkanie opłatkowe w Akcji Katolickiej

           Tradycyjnie w styczniu, Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej (dla swoich członków) zorganizował w Centrum Dialogu Społecznego spotkanie opłatkowe. Uroczystość poprzedzona została zebraniem informacyjnym przeznaczonym dla prezesów i skarbników POAK-ów. Prezes Lidia Gliwa przypomniała treści kalendarium na najbliższy rok, przedstawiła kierunki działania AK z naciskiem na formację, zachęcała do uczestnictwa w prelekcjach Katolickiego Klubu Dyskusyjnego i wszystkich uroczystości organizowanych przez DIAK, omawiała sposoby apostołowania w parafii poprzez Nowennę propagującą nauczanie św. Jana Pawła II. W ramach wymiany doświadczeń miedzy Oddziałami szczególną uwagę zwrócono na uroczyste obchodzenie święta Trzech Króli, świąt patriotycznych, Dni Papieskich, oraz pracę z młodzieżą.

W dalszej części zebrania skarbnik Teresa Jeszka zaprezentowała sposób prowadzenia zapisów finansowych w POAK- ach, przypominając o konieczności działania Komisji Rewizyjnej.

Najważniejszą częścią spotkania była uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Diecezjalnego Asystenta Kościelnego ks. dr Wiesława Łużyńskiego. W wygłoszonej homilii ks. Wiesław mówł o tajemnicy stworzenia człowieka i tajemnicy Bożego Narodzenia. Bóg stał się bezbronnym dzieckiem potrzebującym opieki i miłości, aby pokazać, że doświadczając ludzkich więzów potrafi rozumieć każdego z nas. Dlatego w trudnej sytuacji życiowej, w chwilach cierpienia i troski możemy z ufnością radować się bliskością Jezusa Chrystusa, który jest naszym największym przyjacielem, który jest dla nas drogą, prawdą i życiem.

Po Mszy św. łamiąc się opłatkiem złożyliśmy sobie życzenia błogosławionego 2015 roku, owocnej pracy, radości, miłości i pokoju od Pana, który stał się człowiekiem aby nas zbawić.

Miłym akcentem było śpiewanie kolęd. Uroczystość zakończyła agapa, podczas której w sympatycznej atmosferze wymienialiśmy się doświadczeniami z pracy w apostołowaniu. Na koniec prezes Lidia Gliwa podziękowała wszystkim za obecność, za wspaniałe wypieki, które osłodziły nam spotkanie, oraz za trud przygotowania uroczystości. W modlitwie dziękczynnej, prosiliśmy Pana Boga o pomoc w posługiwaniu Kościołowi w ramach Akcji Katolickiej.

Szczęść Boże

Lidia Gliwa i Elżbieta Szczepańska

Zdjęcia Teresa Jeszka i Czesław Piątkowski

 

    

Szanowni  Prezesi,

                                                  Czcigodni Asystenci  Kościelni         

 Drodzy  Członkowie i Sympatycy Akcji Katolickiej

 

           Życzę aby   Nowy Rok 2015 przyniósł pokój,  radość i nadzieję na lepsze jutro oraz  szczęście, które ma  zagościć  we wszystkich  domach.   Niech Narodzony Zbawiciel  ześle  dary Ducha Świętego, obdarzy  zdrowiem   i siłą w apostołowaniu i modlitwie, oraz  błogosławi i wspiera wszystkie  inicjatywy podejmowane i realizowane w ramach Akcji Katolickiej i życiu osobistym

           Wraz z życzeniami zawiadamiam o  spotkaniu opłatkowym, które odbędzie się

17 stycznia 2015r, w Toruniu na Łaziennej 22  z następującym  programem  

                           12,00 spotkanie z prezesami  i skarbnikami i chętnymi członkami AK

                          14,00 Msza św. w kaplicy i  dzielenie się opłatkiem

                          15,00  agapa ze  śpiewaniem  kolęd.

 

               Z pozdrowieniami i serdecznym zaproszeniem

      Lidia Gliwa z Zarządem DIAK

 

 

 

 

                     

 

  R O K   2 0 1 5

"Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię"

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz” –

wyniki Ogólnopolskiego Konkursu AK w Polsce we współpracy z TV Polską S.A.

JPopieluszko-medal.m

Kategoria: szkoła podstawowa

I miejsce – Maciej Kujawa – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny, ul. Orawska 3 a, 70-131 Szczecin

II miejsce – Mateusz Sacha -  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko

III miejsce – Małgorzata Prasek – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci, ul. Szkolna 3, 26-640 Przytyk

Wyróżnienia:

Paweł Borek  – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ogrodowa 22, 39-200 Dębica

Natalia Chmielarska -  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego, Osiedle Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin

 

Kategoria: gimnazjum

I miejsce – Krzysztof Dzierbunowicz – Gimnazjum im. Saperów Polskich, ul. Szkolna 19, 73-220 Drawno

II miejsce – Jakub  Rożnowski – Gimnazjum im. J.A. Helwinga, ul. Pionierów 6, 11– 600 Węgorzewo

III miejsce – Paulina Ziółkowska – Gimnazjum w Zespole Szkół nr 4, ul. Zofii Nałkowskiej 9, 85-866 Bydgoszcz

Wyróżnienie: Szymon Matuszewski – Gimnazjum im. M. Kopernika, ul. Ludowa 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 

Kategoria: szkoła ponadgimnazjalna

I miejsce – Izabela Ochędzan – Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno

II miejsce – Angelika Żmijewska – II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Polna 11, 13-200 Działdowo

III miejsce – Jakub Telman – III Liceum Ogólnokształcące im C.K. Norwida, ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin

Wyróżnienie: Paulina Sadowska   – Zespół Szkół Katolickich im, ks. Jana Długosza, ul. Łęska 26, 87-800 Włocławek

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 lutego w Warszawie .

 

 

 

 

 

 

 

 

…. Chrystus Król i Jego panowanie to nasza nadzieja.

W Nim, przez Niego i dla Niego wszystko ma  swój cel

ostateczny i  jedyny. Jego panowanie już na tym świecie daje prawdziwy pokój,

  


Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Toruniu

 serdecznie zaprasza

prezesów, członków oraz asystentów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej

na posiedzenie Rady DIAK Diecezji Toruńskiej

w dniu 23 listopada   2014 roku  święto Chrystusa Króla.

 

Uroczystość  rozpocznie  Mszą św.  o godz. 9.00

w Bazylice Katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty 

w Toruniu.

 

Całość uświetni koncert chóru „Gioia di Cantare”  z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu pod batutą dr.hab Renaty Szerafin - Wójtowicz.

 

Chór Dziecięcy „Gioia di Cantare”jest wielokrotnym laureatem prestiżowych nagród na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach i festiwalach muzyki chóralnej,m.in. Grand Prix – w czerwcu 2014 roku na III Międzynarodowym Festiwaku Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach (Litwa), we wrześniu 2013 roku  na Międzynarodowym Konkursie im. Mikołaja Kopernika „Per Musicam Ad Astra” w Toruniu. Lista osiągnięć młodych artystów                    i Pani Szerafin-Wójtowicz jest imponująca i bardzo długa - serdecznie  zapraszamy na godz 10.00.

 

 O godz.11.00 odbędzie się zebranie Rady DIAK, na którym przedstawione zostaną:

-sprawozdania z pracy Zarządu DIAK,   

-propozycja   kalendarium na rok 2015

- „Nowenna” propagującą  nauki  Jana Pawła II 

-książka formacyjna na rok 2015  „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”.

 Jest ona pomocą w  realizacji drugiego hasła z czteroletniego programu duszpasterskiego „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa

Powiemy też o:

-Posłudze chrześcijanina w obliczu cierpienia i śmierci,

-Dniu modlitwy parafialnej.     

Podzielimy się formami pracy  w POAK-ach. Świąteczny dzień zakończy agapa.

   

 

Proszę o uaktualnienie bazy danych osobowych, składek  członkowskich oraz  uzupełnienie sprawozdań za rok 2014.

         Serdecznie zapraszam i pozdrawiam,  życząc obfitych Darów Ducha Świętego

         we wspólnotowym działaniu.

  Szczęść Boże. 

       Lidia Gliwa            

       Prezes Zarządu DIAK

 

 

Odezwa Akcji Katolickiej w sprawie wyborów


Do Członków Stowarzyszenia, Sióstr i Braci w wierze oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

Stajemy po raz kolejny wobec ogromnego wyzwania. jakie stawia przed nami demokracja. Ustrój ten umożliwia wszystkim obywatelom udział w sprawowaniu władzy i w odpowiedzialności za naród państwo i społeczeństwo.


Dzisiejsze wybory samorządowe będą kolejnym sprawdzianem naszej odpowiedzialności za dalsze losy naszej Ojczyzny. Już nieraz potrafiliśmy udowodnić, że umiemy się zjednoczyć w trosce o dobro wspólne narodu. Wybierzmy zatem - zgodnie z chrześcijańskim sumieniem - ludzi uczciwych i kompetentnych, którzy dobro społeczne stawiają ponad własne interesy i korzyści. Niech będą to osoby wierne wartościom chrześcijańskim oraz posiadające znajomość instytucji życia publicznego i otwarte na dialog. Takich ludzi znajdziemy również w Akcji Katolickiej, stowarzyszeniach i ruchach kościelnych.


Nie dajmy się zwieść fałszywym twierdzeniom, że nie mamy wpływu na losy państwa. Katolik nie może być obojętny wobec tak wielkiego wyzwania jakim są wybory. Trzeba stale pamiętać słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, które wypowiedział 9 czerwca 1991 r. w Warszawie „Ustawicznie zdajemy egzamin z naszego człowieczeństwa i z naszego chrześcijaństwa, z naszej europejskości(...); egzamin z naszej wolności jest przed nami."


Udział w wyborach jest obowiązkiem każdego obywatela, zaś dla katolików stanowi powinność wynikającą z ich chrześcijańskiego powołania i ewangelicznej misji w świecie. Nasze polskie doświadczenie potwierdza tezę, że ten kto nie bierze udziału w wyborach nie liczy się w życiu społecznym, a ujemne skutki jego obojętności dotykają całe społeczeństwo.


Jesteśmy przeciw legalizacji aborcji, in vitro, eutanazji i związków homoseksualnych, które dyskryminują rodzinę oraz preferują antykatolicki model życia małżeńskiego i rodzimego. Wybierzmy więc takich ludzi, którzy będą gwarantem prawości i uczciwości w społeczeństwie, którzy przez ustanowienie prawa będą bronić każdego życia ludzkiego od chwili jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Niech w tym pomaga nam Światło Ducha Świętego, Matka Boża Królowa Polski oraz patronowie Akcji Katolickiej w Polsce: św. Wojciech Biskup Męczennik oraz bł. Stanisław Starowiejski.

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

 

Zaproszenie
do Zamku Bierzgłowskiego na „Dni Formacyjne” Akcji Katolickiej
w dniach 19, 20, 21 września 2014r.


…w społeczeństwie zadufanym w swoją samowystarczalność, świadectwo
modlącego się człowieka jest jak płomień światła pośród mroków”.
/św. Jan Paweł II - 2003r./


Drodzy Księża Proboszczowie,
Szanowni Państwo

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej z Asystentem Diecezjalnym
ks. dr hab. Wiesławem Łużyńskim organizuje kolejne „Dni Formacyjne” w Zamku Bierzgłowskim w
dniach 19 -21 września 2014r., na które serdecznie zaprasza wszystkich księży asystentów, prezesów,
członków i sympatyków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.
Główny temat : „Przez wiarę i chrzest do świadectwa” poprowadzi Ks. Krzysztof Mudlaff.
Celem spotkania jest ożywienie życia duchowego i społecznego Akcji Katolickiej poprzez krzewienie
wiary, która daje nam drogę życia, przybliża do świata, oświeca w cierpieniach i słabościach oraz
wskazuje kierunek życia społecznego,
W zamku Bierzgłowskim (w roku kanonizacji św. Jana Pawła II) chcemy też przybliżyć twórczość
Karola Wojtyły i aktorzy przedstawią fragment dramatu „Promieniowanie ojcostwa”. Dzieło zawiera
refleksję o dojrzewaniu do ojcostwa, budowaniu relacji człowieka z Bogiem i ludźmi oraz misji ojca w
rodzinie. Autor podkreśla w dramacie, że źródłem wszelkiego ojcostwa jest ojcostwo Boga.
Drugim ważnym celem Dni Formacyjnych jest integracja członków Stowarzyszenia Akcji
Katolickiej poprzez dzielenie się radościami, sukcesami, metodami pracy i troskami zachodzącymi w
Parafialnych Oddziałach oraz odpoczynek w uroczym, otoczonym piękną przyrodą Zamku
Bierzgłowskim.
Na szczególne podkreślenie zasługuje możliwość spotkania z Księdzem Biskupem
Andrzejem Suskim.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o przywiezienie Pisma Świętego.
Szczęść Boże
Lidia Gliwa – Prezes Zarządu DIAK
.
Zgłoszenia do 15 września przyjmuje Lidia Gliwa tel. 56 6236130, kom 604 536 747,
e-mail: lidia.gliwa@gmail.com; l.gl@wp.pl

Opłatę za pobyt 130,- złotych przyjmujemy na miejscu w Zamku Bierzgłowskim.
Szczegółowy program spotkania znajdu je się również na stronie internetow

 

 

                      PROGRAM

                 Piątek 19 września

17,00-  recepcja    

18,00 – powitanie, kolacja

19,00-  I konferencja:- Promieniowanie ojcostwa – fragment dramatu

   przedstawi  Agnieszka Komorowska z aktorami

20,30 -  Eucharystia: -  zakończona  Apelem Jasnogórskim - ks. Krzysztof Mudlaff

            

 Sobota 20 września

  7,30 – modlitwa poranna: godzinki o NMP

   8,00 - śniadanie

   9,00 – II konferencja; Dramaty Karola Wojtyły – Agnieszka Komorowska

  10,00-  kawa

  10,30 - III konferencja: Wiara jako odpowiedź człowieka na powołanie Boga –

  ks. Krzysztof  Mudlaff

  12,00 –Eucharystia:  ks.  Krzysztof  Mudlaff

  13,00 – obiad

  15,00 – koronka do Miłosierdzia Bożego

  15,15 – IV konferencja: „Biblijni świadkowie wiary: Abraham, Mojżesz, św. Paweł”

  Ks. Krzysztof  Mudlaff

  16,15 - kawa

  17,00 – V konferencja : Świadectwo formą wyrażania Wiary” - ks. Krzysztof  Mudlaff

  17,45 - spotkanie informacyjne z prezesem DIAK: sprawy bieżące,

      kalendarium na rok 2015  - nowenna  2014/15 - literatura wspomagająca

 pracę AK, modlitewnik  Akcji Katolickiej

  18,00 -  kolacja

  19,00 – praca w grupach – wymiana doświadczeń

 spotkanie z przedstawicielem KIAK

 -agapa, spotkanie integracyjne 

  21,00 -  akatyst i Apel Jasnogórski

 

      Niedziela 21 września

  7,30 -    jutrznia

  8,00 –    śniadanie

  9,00    VI konferencja: „Składanie świadectwa wiary w realiach współczesnego

 Kościoła polskiego”- ks. Krzysztof  Mudlaff

 10,30   VII konferencja: „Akcja katolicka jako przestrzeń permanentnego formowania

  postaw wiary” - ks. Krzysztof  Mudlaff

 12,00 -    Eucharystia: ks. Biskup Andrzej Suski

 13,00 -    obiad

      Zakończenie i rozesłanie.

 

 

Międzydiecezjalna Konferencja Akcji Katolickiej 17 maj 2014 

 

Zarząd Diecezjalnego Instytutu

Akcji  Katolickiej Diecezji Toruńskiej 

zaprasza

Szanownych Prezesów POAK 

Księży Asystentów Kościelnych

Członków  oraz Sympatyków AK 

 

na konferencję międzydiecezjalną

 

ŚWIĘTOŚĆ POWOŁANIEM

CHRZEŚCIJAŃSKIM

Toruń, 17 maja 2014 r.

Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła II

Pl. bł. S. W. Frelichowskiego 1

 

Ks. Wiesław Łużynski - Asystent Diecezjalny

Lidia Gliwa - Prezes Zarządu DIAK

 

Program

10.00 –Prelekcja I: „Kryteria prawdziwości chrześcijaństwa”Ks. Profesor Jan Perszon

11.15 – Msza św. w kaplicy seminarium duchownego – przewodniczy Ks. Wiesław Łużyński

12.15 – Kawa, herbata

12.30– Prelekcja II:„Słowo Karola Wojtyły w służbie SŁOWA”- Profesor Bogdan Burdziej

13.30 - Dyskusja

14.00 –Wypowiedzi: gości na temat współpracy Akcji Katolickiej między diecezjami,

- wypowiedź przedstawiciela KIAK

- wypowiedź prezesa DIAK diecezji toruńskiej.

15.30 - Agapa

16.30 – Zakończenie i rozesłanie

Prosimy o potwierdzenie przybycia

Kontakt: tel.: 56-6236130,604536747, lidia.gliwa@gmail.com

 

 

 

 

 

Dziesięć lat temu, odszedł JAN KOSTRZAK , historyk, dyplomata, wybitny działacz katolicki.


ś.p. Jan Kostrzak – 1946 - 2004

Z archiwum:
"29 kwietnia 2004 r. po ciężkiej chorobie odszedł do Pana dr Jan Kostrzak, pierwszy Prezes Akcji
Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Pogrążony w smutku Zarząd DIAK zwraca się do wszystkich
członków i sympatyków o modlitwę w intencji Jana, którego zasługi na polu tworzenia i
działalności naszej organizacji są ogromne. "


Pamiętając o zmarłym, obecny Zarząd DIAK również prosi o modlitwę.
Dnia 16 maja 2014 o godz 18.00 w kościele p.w. św. Antoniego w Toruniu Zarząd Diecezjalny i
Parafialny AK serdecznie zaprasza na WIECZÓR WSPOMNIEŃ poświęcony
ś.p. Janowi Kostrzakowi.
Rozpoczniemy Mszą św. za duszę Zmarłego, którą odprawi Biskup Toruński Andrzej Suski.
Po Eucharystii w salce konferencyjnej przy kawie i ciasteczkach będziemy wspominać naszego
Przyjaciela, Kolegę, pierwszego Prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.

 

 

http://zalacznik.wp.pl/0/d687/Zdj%C4%99cie0290.jpg?tsn=1397597959112&zalf=Nowe&wid=5896&p=2&o2=1061377&t=IMAGE&st=JPEG&ct=QkFTRTY0

POŻEGNANIE  ELWIRY

  „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu, tyś moim” (Iz 43,1b)

Śp. Elwira Sulima zmarła 14 kwietnia 2014 roku, w wieku  64 lat. Zostanie pochowana na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu 16 kwietnia.

Od 2001 roku była członkiem Akcji Katolickiej w Parafii p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu. Przez dwie kadencje od 2005 roku do 2012 roku była Prezesem POAK. Natomiast  od grudnia 2012 roku pełniła funkcję Skarbnika POAK. W latach 2006-2009 pełniła funkcję sekretarza w zarządzie DIAK – IV kadencji. Prowadziła też grupę lektorów świeckich. Od początku wstąpienia do AK do ostatnich dni życia redagowała Gazetkę Parafialną. Jeszcze parę dni przed śmiercią złożyła do druku ostatni  numer Gazetki 51 -wielkanocny.

Jej żywa,  bogata i twórcza postawa pozostawiła ślady w naszej wspólnocie parafialnej. Żywo reagowała na każde sygnały atakujące Kościół, wiarę i moralność. Była człowiekiem wiary, otwartym na ludzi i wszelkie działania na rzecz społeczności lokalnej.

Śp. Elwira prowadziła bogate życie duchowe i sakramentalne.Zawsze pogodna, uśmiechnięta i życzliwa. Taka też pozostała do ostatnich swoich dni obciążonych chorobą, pełnych cierpienia. Trudno wymienić wszystkie zaangażowania Elwiry, niemniej Jej odejście pozostawia lukę, którą trudno będzie wypełnić.

Droga Elwiro,żegnamy Ciebie i szukamy pocieszenia w modlitwie. Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach.

                                                                                               „Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich…”

ZARZĄD  POAK  I  ZARZĄD  DIAK

 

 

 

 

 

Niebo i ziemia się cieszą ze zmartwychwstania Twego, Chryste,

bo przezwyciężyłeś śmierć i dałeś nam życie.

Alleluja!

              

   

 

            W radosne  Święta  Wielkanocne  przesyłamy  serdeczne życzenia.  Niech Chrystus  Zmartwychwstały, który niesie odrodzenie duchowe będzie  źródłem mocy  wiary, pokoju i  niegasnącej nadziei.  Niech obecność Dobrego Pasterza uświęca codzienność  i  obdarza   łaskami  w życiu osobistym i rodzinnym. Niech radość wielkanocna napełnia serca wszystkich powołanych do apostolstwa w  Akcji Katolickiej.

 

                                           W imieniu Zarządu    Diecezjalnego Instytutu Akcji  Katolickiej   Diecezji Toruńskiej

                                        i Ks. Wiiesława Łużynskiego Asystenta Diecezjalnego

                                                                                                  

                                                                                                                        Lidia Gliwa – prezes Zarządu DIAK


Wielkanoc2014r.

 

Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi.” (Mat. 18,6-7)

Szanowni  Państwo
W imieniu Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej zwracamy się do Księży Proboszczów i Prezesów POAK z gorącym apelem aby zmobilizowali członków Akcji Katolickiej, KSM, sympatyków, oraz zaangażowanych w życie parafialne wiernych do wzięcia udziału w Wielkopostnym Dniu Skupienia dnia 29  marca 2014 roku, o godz. 10.30
Toruniu w parafii pw.św.Antoniego przy ulicy św. Antoniego 4
z następującym porządkiem:

10.30 – uroczysta Msza Św.
12.00 – wprowadzenie w tematykę aktualnych zagrożeń rodziny Ks. dr hab. Wiesław Łużyński
12.30 – „Gender – ideologia totalitarna” dr Krzysztof Pilarz
14.00 – sprawy organizacyjne przedstawi Prezes Lidia Gliwa
 

Moralnym obowiązkiem katolików jest troska o formację i wychowanie dzieci i młodzieży. Te zadania są szczególni aktualne obecnie, ponieważ w Polsce nasila się inwazja ideologii gender, która niszczy tożsamość osoby ludzkiej, niszczy tradycyjnie pojmowane małżeństwo, jest zagrożeniem chrześcijańskiego modelu rodziny i propaguje rozwiązłe życie wśród dzieci i młodzieży. Ideolodzy gender próbują oddziaływać kompleksowo poprzez prawodawstwo, psychologię, kulturę i sztukę, filologię i medycynę i mają wielkie medialne poparcie.
Propagatorzy tej ideologii już wchodzą do szkół i przedszkoli za aprobatą władz oświatowych.
Aby skutecznie przeciwdziałać złu, musimy być dobrze zorganizowani, świadomi zagrożenia, znający sposoby przeciwstawiania się temu złu, uzbrojeni w oręż modlitwy i zjednoczeni wokół swoich duszpasterzy.
Wprowadzeniem do walki z narastającą fala podstępnej demoralizacji jest nasze wielkopostne spotkanie.

W imieniu Zarządu jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
Lidia Gliwa 

Prezes Zarządu DIAK
 
 
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe
18 styczeń 2014 rok
Toruń, ul. Łazienna 22
 
Godz 12.00 -   szkolenie
Godz 14.00- Eucharystia
Po Eucharystii dzielenie się opłatkiem, agapa ,śpiewanie kolęd z akompaniamentem.
 
 
„ Bóg się rodzi moc truchleje”
 
Czcigodni Księża Asystenci Szanowni Prezesi Drodzy członków Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.

Dzieląc się radością Świąt Bożego Narodzenia życzymy by błogosławieństwo, które niesie Boże Dzieciątko towarzyszyło wszystkim w życiu osobistym oraz pomogło w planach i przedsięwzięciach zawodowych. Niech Narodzony Zbawiciel w Roku Rodziny będzie źródłem miłości, nadziei na lepsze jutro oraz umocnieniem w codziennych trudach. Niech Boża Miłość przyniesie dar pokoju, życzliwości i satysfakcji z aktywnego prowadzenia misji apostolskiej w całym Nowym 2014 Roku.

Przesyłając życzenia, jednocześnie serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe
18 stycznia 2014 roku do Torunia na ul. Łazienką 22.

W imieniu Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej oraz
Asystenta Kościelnego Księdza Wiesława Łużyńskiego
Lidia Gliwa – Prezes Zarządu DIAK
 
Toruń, Boże Narodzenie 2013.
 
 
 
 
 
 
                            Trzynasty Dzień Papieski

Obchodzony 13 października 2013 roku pod hasłem„Jan Paweł II – Papież Dialogu”

 

      Idea Dnia Papieskiego narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. i już w 2000r. Konferencja Episkopatu Polski powołała fundację jako organizację, której działalność ma upamiętnić Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

W tych ramach Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” prowadzi program stypendialny dla zdolnych i ubogich uczniów z małych miejscowości i terenów wiejskich.Obejmuje on już 2500 młodych osób z 42 diecezji. Są to gimnazjaliści, licealiści i studenci. Ważną częścią programu stypendialnego jest wychowanie w duchu nauczania bł. Jana Pawła II. W celach formacyjno-integracyjnych stypendyści co roku spotykają się na obozie letnim w jednym z największych miast Polski.

Tradycyjnie Dzień Papieski przypada w niedzielę poprzedzająca 16 października czyli dzień wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

W tym roku, XIII Dzień Papieski obchodzimy pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Takie hasło zostało wybrane dlatego, że Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II był mistrzem dialogu. Jego pouczające słowa o tym zagadnieniu zyskiwały niezwykłą siłę oddziaływania poprzez unikalną postawę w kontakcie z drugim człowiekiem. W adhortacji „Reconciliatio et paenitentia” – Papież Polak pisał: „Autentyczny dialog jest zatem skierowany przede wszystkim ku odrodzeniu każdego poprzez wewnętrzne nawrócenie i pokutę, zawsze jednak z zachowaniem głębokiego szacunku dla sumienia, z cierpliwością i stopniowo, co jest nieodzowne w warunkach, w jakich żyją ludzie naszych czasów”. Wyrażał także pragnienie „aby dialog między religiami doprowadził do przezwyciężenia wszelkiej wrogości, nieufności, wzajemnego potępiania, czy wzajemnych zniewag, co stanowi wstępny warunek spotkania przynajmniej w wierze w Jednego Boga i w pewności życia wiecznego dla nieśmiertelnej duszy”.

Obchody Dnia Papieskiego przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.

W wymiarze intelektualnym - chodzi o przybliżenie treści nauczania bł. Jana Pawła II i poszerzenie wiedzy o Jego pontyfikacie.

W wymiarze duchowym - Dzień Papieski jest dniem łączności z bł. Ojcem Świętym poprzez modlitwy, list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, odprawiane msze święte z homiliami poświeconymi nauczaniu bł. Jana Pawła II, poprzez nabożeństwa, nocne czuwania i uroczyste apele modlitewne w intencji kanonizacji Ojca Świętego W tym roku dzień ten wpisuje się w duchowe przygotowanie do właściwego przeżycia chwili kanonizacji największego z rodu Polaków

W wymiarze artystycznym - to przede wszystkim prestiżowe w Kościele Katolickim nagrody TOTUS, które Fundacja Dzieło Tysiąclecia każdego roku przyznaje osobom lub instytucjom, których działalność w sposób szczególny podkreśla wartości człowieka. W tym wymiarze mieszczą się również wydarzenia artystyczne, koncerty o zasięgu regionalnym jak i ogólnopolskim.

Wymiar charytatywny - jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi. W tym celu organizowane są publiczne zbiórki pieniężne pod hasłem „Dzielmy się miłością”, które przeznaczone są na fundusz specjalny Fundacji. W corocznej zbiórce biorą udział ministranci, harcerze, młodzież oraz dorośli z różnych środowisk.

W ubiegłym roku w akcji wzięło udział około 100 tys. wolontariuszy. Zebrali ponad 7 milionów złotych w zbiórkach – przykościelnej i publicznej. Również Rodzina Szkół zorganizowała w całej Polsce 143 sztaby zbiórki. Grupa 2066 wolontariuszy zebrała 158 tys zł. 

Dzień Papieski wykracza poza granice Polski. Do obchodów włączają się polskie parafie i Polonia Australii, Francji, Niemiec, Anglii, Stanów Zjednoczonych, Kazachstanu.

Datkami każdy może włączyć się w pomoc stypendystom, którzy są „żywym pomnikiem” dla bł. Jana Pawła II. Dołóżmy i my cegiełkę pamiętając, że od wielkości zebranej kwoty zależy ilość obdarowanych stypendystów.

Za hojność w Ich imieniu z góry serdecznie dziękujemy. Szczęść Boże.

                                                                            

 

                                                                                                       

 

Toruń, 26.08.2013

 Zaproszenie do Zamku Bierzgłowskiego na „Dni Formacyjne

w dniach 20, 21, 22 września 2013r.

 

                                                           „Wiara jest  bezinteresownym darem Boga, która jawi się jako światło na

                                                                            drodze, wskazujące kierunek naszej wędrówki w czasie”

                                                                                                                                 [papież Franciszek] 

Drodzy Księża Proboszczowie, Szanowni Państwo

        Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej z Asystentem Diecezjalnym Ks. dr hab.  Wiesławem  Łużyńskim organizuje  kolejne „Dni Formacyjne” w Zamku Bierzgłowskim w dniach 20-22 września 2013r.,  na które serdecznie zaprasza wszystkich księży asystentów, prezesów, członków i sympatyków  Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

                            Główny temat : „Wiara  dziełem Boga i człowieka”

                              poprowadzi Ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz.

Celem spotkania jest

- ożywienie życia duchowego Akcji Katolickiej poprzez szkołę modlitwy, ukazującą wiarę  w Jezusa Chrystusa, 

    który jest Drogą, Prawdą i Życiem,

- zaprezentowanie  życia świętych: Z. Felińskiego, A. Chmielowskiego i R. Kalinowskiego   

   z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, 

- przywołanie modlitw i poezji  Powstania Styczniowego, które mobilizowały Naród polski

   do ofiar za Ojczyznę,

- ukazanie Biblii jako Słowa Bożego i jej ważności w życiu chrześcijańskim.

          Celem Dni Formacyjnych jest integracja członków Stowarzyszenia Akcji Katolickiej poprzez dzielenie się radościami, sukcesami, metodami pracy i troskami zachodzącymi w Parafialnych Oddziałach, oraz    odpoczynek   w miejscu pełnym uroku, otoczonym piękną przyrodą Zamku Bierzgłowskiego.

Serdecznie zapraszamy. Proszę przywieźć ze sobą Pismo Święte.

                                                                                      Szczęść Boże

                                                                                                                        Lidia Gliwa –  Prezes Zarządu DIAK                                    

Zgłoszenia - do 15 września przyjmuje Lidia Gliwa - 56 6236130, 604 536 747,                                           

Opłatę za pobyt  125,- złotych przyjmujemy na miejscu w Zamku Bierzgłowskim.

 

PROGRAM DNI FORMACYJNYCH

Piątek 20 września

17,00-  recepcja     

 18,00 – powitanie, kolacja

 19,00-  Eucharystia  z nauką o życiu w wierze: ks. Wiesław Łużyński

 20,30 -  I konferencja:- „Przyszli święci w Powstaniu Styczniowym”Św.św. Zygmunt Szczęsny Feliński,

             Adam Chmielowski (brat Albert) i Rafał  Kalinowski -  kanonizowani przez bł. Jana Pawła II.

               prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak

 21,15 -  akatyst ku czci Jasnogórskiej Bogurodzicy i Apel Jasnogórski

  Sobota 21 września

  7,30 – modlitwa poranna: godzinki o NMP

   8,00 - śniadanie

   9,00 – II konferencja; „Tarcza polska. Modlitwa i poezja w powstaniu styczniowym.”

             prof. Bogdan Burdziej

  10,00-  kawa

  10,30 - III konferencja: ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz

  12,00 –Msza Święta ks. Tomasz Dutkiewicz

  13,00 - obiad

  16,00 – IV konferencja: ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz

  17,00 – V konferencja : ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz

  17,45 - spotkanie informacyjne z prezesem DIAK: sprawy bieżące,kalendarium na rok 2013

                 - nowenna  - literatura wspomagająca pracę AK, modlitewnik

  18,00 - kolacja

  19,00 – spotkanie z przedstawicielem KIAK

           -agapa, spotkanie integracyjne i wymiana doświadczeń     

  21,00 -  akatyst i Apel Jasnogórski

    Niedziela 22 września

  7,30 -    jutrznia

  8,00    śniadanie

  9,00    VI konferencja: ks.dr hab. Tomasz Dutkiewicz

 10,30   VII konferencja: ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz

 12,00 -    Msza św. ks. Tomasz Dutkiewicz

 13,00 -    obiad

              Zakończenie i rozesłanie. 

                                                                                                                                                     

 

" Odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął"

( Rdz 2,2)

ODPOCZNIJ I DAJ ODPOCZĄĆ INNYM

Nie kupuję w niedzielę, bo:

- nie chcę, aby inni pracowali, gdy ja odpoczywam,

- pamiętam, że zatrudnieni w sklepach też chcą spędzić ten czas z rodziną,

- pozwalam innym wypełnić nakaz moralny, aby w tym dniu powstrzymać się od pracy,

- pragnę poświecić ten czas rodzinie i Bogu.

Zawsze pamiętam, że:

- niedziela różni się od innych dni tygodnia, ponieważ jest to dzień Pański,

- świętowanie niedzieli jest wypełnieniem trzeciego przykazania Dekalogu i pierwszego przykazania kościelnego,

- ten dzień jest czasem na refleksję, cisze, lekturę i medytację.

Jak Bóg „odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął” (Rdz 2,2), tak również życie ludzkie składa się z pracy i odpoczynku. Ustanowienie dnia Pańskiego przyczynia się do tego, by wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, który mogliby poświecić życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu (por. Konst. Gaudium et spes, n. 67).

( bu )

Bł. Jan Paweł II uczy:

„Związek między dniem Pańskim a dniem odpoczynku całego społeczeństwa jest istotny i znaczący nie tylko z punktu widzenia ściśle chrześcijańskiego. Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w ludzką naturę, jest bowiem zgodny z wolą samego Boga, co poświadcza opis stworzenia z Księgi Rodzaju (por. 2, 2-3; Wj 20, 8-11): odpoczynek jest rzeczą <świętą>, pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Bożym. Człowiek, obdarzony przez Boga ogromną władzą nad stworzeniem, mógłby zapomnieć, że to Bóg jest Stwórcą, od którego wszystko zależy. Uznanie tej prawdy jest szczególnie konieczne w naszej epoce, w której dzięki nauce i technice rozszerzyła się niezmiernie władza, jaką człowiek sprawuje przez swoją pracę…

Mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzką godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania. Oczywiście, to prawo pracownika do odpoczynku zakłada prawo do pracy, a zatem gdy rozważamy problemy związane z chrześcijańską koncepcją niedzieli, musimy wspomnieć z głębokim zatroskaniem o dramacie wielu ludzi, którzy z powodu braku miejsc pracy są zmuszeni do bezczynności nawet w dni robocze” (List Apostolski Dies Domini, n. 65-66).

 

 

15 czerwca, jak co roku,  Akcja Katolicka odbędzie pielgrzymkę na Jasną Górę, powierzając swą pracę i misję w Kościele Matce Bożej. Będzie to pielgrzymka wyjątkowa, bo wynagradzająca za profanację cudownego wizerunku Królowej Polski. Wiele diecezji podjęło, po tym smutnym dla nas wydarzeniu, modlitwy ekspiacyjne. Przybądźmy licznie na Jasną Górę, aby tym razem modlić się w tej intencji wspólnie.