WYDARZENIA
2020-03-31

M O D L I T W A

Kategoria:   2020
MODLITWA O ZAPRZESTANIE
ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.
Święty Sebastianie – módl się za nami!
Święty Rochu – módl się za nami!
Święta Rito – módl się za nami!
Święta Rozalio – módl się za nami!
Święty Antoni – módl się za nami!
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
– zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas, Panie!
więcej
2020-03-31

Członkowie Akcji Katolickiej

Kategoria:   2020
Drodzy członkowie Akcji Katolickiej i wszyscy parafianie.

Czas epidemii jest czasem bardzo trudnym dla nas wszystkich. Jest nam bardzo przykro,
że nie możemy się spotykać. Z pomocą Bożą spróbujemy nadrobić zaległości.
Ale w szczególnym osamotnieniu są nasi Księża w pustych Kościołach.
Bardzo proszę o wsparcie modlitewne, wsparcie dobrym słowem i ofiarach na rzecz pomocy w funkcjonowaniu parafii.
Bądźmy solidarni w tym ekstremalnie trudnym czasie.
Z życzeniami zdrowia i serdecznymi pozdrowieniami

Szczęść Boże! Lidia Gliwa
więcej
2020-03-19

Ż Y C Z E N I A

Kategoria:   2020
Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Szamocki

W Dniu Imienin życzymy, błogosławieństwa Bożego, zdrowia, dni pełnych pokoju, życzliwości i darów Ducha Świętego, tak bardzo potrzebnych do prowadzenia misji apostolskiej, oraz życzymy dużo satysfakcji z niesienia pomocy duchowej.

W imieniu Akcji Katolickiej diecezji toruńskiej,
Zarządu DIAK oraz Ks. Wiesława Łużyńskiego Diecezjalnego Asystenta Kościelnego

Lidia Gliwa - Prezes Zarządu DIAK
Toruń, 19 marca 2020r.
więcej
2020-03-11

U W A G A - P I L N E

Kategoria:   2020
Uwaga!

Zalecenie papieża Franciszka :
W związku z epidemią -od 11 marca codziennie o godz. 12 modlimy się
za świat odmawiając:
Anioł Pański, Litanię Loretańską i Salve Regina (Witaj Królowo)

Zalecenie Episkopatu:
codziennie o godz. 20 modlimy się za Polskę
odmawiając: różaniec część chwalebną i koronkę do Miłosierdzia Bożego

Z pozdrowieniem i prośbą o błogosławieństwo Boże dla Polski i świata
Lidia Gliwa
więcej
2020-03-11

WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA

Kategoria:   2020
W związku z sytuacją rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce,
stosując się do zalecenia rządu RP oraz Głównego Inspektora Sanitarnego jak też Episkopatu i Biskupa naszej Diecezji
- Wielkopostne Dni Skupienia w Brodnicy , Grudziądzu i Toruniu,
w zaplanowanym terminie zostają odwołane.

Dalsze decyzje będą podjęte w zależności od rozwoju sytuacji.

Zarząd DIAK
więcej
2020-02-28

WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA

Kategoria:   2020
„Eucharystia jest największym darem i cudem, gdyż uobecnia się w Niej
tajemnica męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Dzięki Eucharystii
możliwe staje się pełne spotkanie z żywym i kochającym Chrystusem”.
/św. Jan Paweł II

Drodzy Kapłani
Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej zwracam się do Księży Proboszczów i Prezesów POAK z gorącym apelem o mobilizację członków Akcji Katolickiej, KSM, sympatyków, oraz zaangażowanych w życie parafialne wiernych, do wzięcia udziału w Wielkopostnych Dniach Skupienia, które odbędą się:

14 marca w Brodnicy, godz. 10,30 parafia pw. NPNMP ul. Sądowa 5a,
21 marca w Grudziądzu godz. 10,30 w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
w Bursie Szkolnej ul. Chełmińska 97,
28 marca w Toruniu, godz. 10,30 parafia pw. św. Antoniego ul. św. Antoniego 4

z następującym programem:
10.30 – uroczysta Msza Św.
11.45 –Kard. Stefan Wyszyński – dr Robert Zadura
12,30 – Eucharystia –wielka tajemnica wiary – ks. prof. Wiesław Łużyński
13,00 – relikwie św. Jana Pawła II patrona Akcji Katolickiej – Lidia Gliwa
kalendarium i sprawy organizacyjne - Lidia Gliwa

W roku liturgicznym 2019/20 realizujemy początek trzyletniego programu duszpasterskiego „Eucharystia daje życie”, którego pierwszy temat brzmi Eucharystia – tajemnica wyznawana – z hasłem „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29). Temat przybliży ks. Wiesław Łużyński.
Celem jest ukazanie Jezusa Chrystusa jako źródła życia. Pogłębiając wiedzę katechizmową o Eucharystii pogłębiamy zrozumienie, że Eucharystia jest spotkaniem z żywym i kochającym Jezusem Chrystusem.

W bieżącym roku, 7 czerwca odbędzie się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wielkiego Prymasa Polski przedstawi dr Robert Zadura analizując Jego przesłanie:
„ Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło."

Rok 2020 jest rokiem św. Jana Pawła II (w setną rocznicę urodzin) i na spotkaniu omówimy szczegóły uczczenia wielkiego Pasterza, który zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy.

Dni Skupienia wprowadzają nas więc w klimat zadumy nad tematem Eucharystii, miłości bliźniego i szukaniu dróg do Boga, które w myśl słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla każdego człowieka są inne.
Jeszcze raz w imieniu własnym, całego Zarządu i Asystenta diecezjalnego ks. Wiesława Łużyńskiego serdecznie zapraszam na to Wielkopostne Spotkanie.

Lidia Gliwa - Prezes Zarządu DIAK
Toruń, 22 lutego 2020r.
więcej
2020-01-17

KATOLICKI KLUB DYSKUSYJNY

Kategoria:   2020
Katolicki Klub Dyskusyjny (KKD) Toruń, ul. Świętej Faustyny 7 03 lutego – 100 lecie powrotu Torunia i Pomorza do Polski - prof. Zbigniew GirzyńskiZapraszamy serdecznie.
więcej
2020-01-08

Spotkanie Opłatkowe

Kategoria:   2020
Przypominamy o tradycyjnym spotkaniu opłatkowym 11 stycznia 2020 roku w Toruniu ul. Łazienna 22.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 11,30 spotkaniem informacyjnym z prelekcją .
Od godz. 13,00 Msza Święta, dzielenie się opłatkiem i agapa.
więcej