KALENDARIUM 2021

 

Kalendarium Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej  na rok 2021

                            z uwzględnieniem pandemii

 Spotkanie  opłatkowe – nie odbyło się.

               do POAK –ów z życzeniami świątecznymi  wysłaliśmy książkę i płytę z  „Najpiękniejsze kolędy i

                Pastorałki”  aby podczas śpiewu  duchowo tworzyć wspólnotę.

Dni  Skupienia: - do POAK-ów wysłaliśmy książki „Wszystko o Eucharystii” i  „Wszystko o kard. Stefanie

                             Wyszyńskim” aby członkowie zapoznali  się z tematami, które miały być omawiane na Dniach

                             Skupienia.

5,6,7  marca rekolekcje Akcji Katolickiej w  Toruniu – nie odbyły się

Katolicki Klub Dyskusyjny (KKD) Toruń,  ul. Świętej Faustyny 7 w okresie pandemii  nieczynny

7  każdego miesiąca

- Nowenna z tematem Episkopatu na rok 2021 i  Apelem Jasnogórskim

w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu ul. Św. ś. Faustyny 7

11 każdego miesiąca.

- Msza św. za Ojczyznę z modlitwą pod epitafiami, godz.18,00

w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu ul. Św. ś. Faustyny 7

29 maja          - Konferencja:   Wiara i czyn w  chrześcijańskim  kształtowaniu patriotyzmu.

w Centrum Dialogu im. św. JPII w Toruniu, Pl. Bł. S. Frelichowskiego 1

I Temat  - Kard. Stefan Wyszyński – przywódca  narodu i Kościoła - dr Robert Zadura

II Temat-  Konstytucja 3 Maja - pierwsza w Europie i druga na świecie- prof. Z. Girzyński

III Temat  Literaci: Norwid, Różewicz, Baczyński, Lem – prof. Grażyna Sojak

18/19 czerwca  Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

11   września   Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie – Poznań

08,09,10 październik  Dni Formacyjne w Zamku Bierzgłowskim

I Temat: Eucharystia – tajemnica celebrowania – Zgromadzeni na świętej wieczerzy –

ks. Adam Lis 

II Temat: Powstania Śląskie  jako symbol walki o polskość z byłym zaborcą niemieckim

i element odbudowy niepodległego Państwa Polskiego.

Uroczystość 25 lecia Akcji Katolickiej

 Rada DIAK i wybory  – przeniesione na dzień Chrystusa Króla

10 października XXI Dzień Papieski i 7 dni wspomnień o św. Janie Pawle II.

Proponowany program  na Dzień Papieski:

Idea Dnia Papieskiego - czytanie przed Mszami świętymi w niedzielę 11 października 2020r. 

Po Mszach św. odmawianie litanii do św. Jana Pawła II. Konferencja i wystawa  o św. JPII

Zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia   AK i KSM,

11 – 22  różaniec  ze św.  Janem Pawłem II

22 października – Uroczystość Św.  Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce.

13 listopada - Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznych w Warszawie

11 listopada - 102 rocznica odzyskania niepodległości Polski

21 listopada - Dzień Chrystusa Króla Wszechświata. Święto patronalne Akcji Katolickiej

                        Rada DIAK i Wybory od  10,00 .  

           Godz.12,30 - Msza św. w Katedrze św. św. Janów w Toruniu,

                        13,30 agapa   ul. Łazienna 22,

27  listopada  -  „Parafialny Dzień Modlitwy” – nabożeństwo ze  święceniem  wieńca adwentowego      

                        Msza święta i  dziękczynienie  wszystkich stowarzyszeń i grup  modlitewnych danej

                        parafii  

konto   bankowe         PKO BP   11 1020 5011 0000 9702 0154 9526

kontakt : Lidia Gliwa   566236130,   604 536 747,   lidia.gliwa@gmail.com;  lub  l.gl@wp.pl

strona internetowa  DIAK:   www.aktorun.pl