KALENDARIUM 2019
Kalendarium Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej na rok 2019

12 stycznia Spotkanie opłatkowe - godz.12.00 spotkanie informacyjne z prelekcją
Podsumowanie warsztatów: wiara, modlitwa, świętość, apostolstwo i pobożność.
godz 13,30.- Msza św. i agapa, Toruń ul. Łazienna 22
Dni Skupienia
I Temat: Unia Lubelska - powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów
II Temat: „Światło Wiary” – ks.Wiesław Łużyński
02 marca Grudziądz godz. 10,30 Msza Św. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Katechezy odbędą się w Bursie Szkolnej ul. Chełmińska 97
09. marca Brodnica godz. 10,30 parafia pw. NPNMP ul. Sądowa 5a
30 marca Toruń godz. 10,30 parafia pw. św. Antoniego ul. św. Antoniego 4
15-17 marca Poznań - rekolekcje KIAK
Katolicki Klub Dyskusyjny (KKD) Toruń, ul. Świętej Faustyny 7
12 lutego Anna Walentynowicz – działaczka Solidarności – prelegent prof. Dr hab. Mirosław Golon
05 marca cykl „Nasi Święci” – św.Szarbel – prelegent Mazawi Marun
11 każdego mies. Msza św. za Ojczyznę z modlitwą pod epitafiami, godz.18,00
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Toruń ul. św. ś. Faustyny 7
13 kwietnia- Konferencja „Wiara i Czyn”
w Centrum Dialogu im. św. JPII w Toruniu, Pl. Bł. S. Frelichowskiego 1
Temat I - Papież Pius XI (80 rocznica śmierci) – Nuncjusz apostolski w Polsce -
twórca Akcji Katolickiej - stowarzyszenia świeckich prelegent dr Zbigniew Girzyński
Temat II- Sł. Boży Kardynał August Hlond – przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw AK
Temat III Wybory do Parlamentu Europejskiego (maj 2019)- Kosma Złotowski
7/8 czerwca Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.
21 września Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie – Poznań
27,28,29 września Dni Formacyjne w Zamku Bierzgłowskim
Eucharystia – tajemnica wyznawania , świętowanie niedzieli jako wartość kulturowo-
społeczna i religijno-rodzinna, Moniuszko – wzorem patrioty (200 rocznica urodzin)
28 września godz.15,00 Rada DIAK poprzedzona koronką do Miłosierdzia Bożego,
13 października Dzień Papieski i 7 dni wspomnień o św. Janie Pawle II.
proponowany program na Dzień Papieski:
Idea Dnia Papieskiego - czytanie przed Mszami świętymi w niedzielę 13 października 2019 r.
Po Mszach św. odmawianie litanii do św. Jana Pawła II. Konferencja i wystawa na
temat – O św. JPII. Zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
AK i KSM, 13 – 22 różaniec ze św. Janem Pawłem II
22 października uroczyste zakończenie dni ze św. Janem Pawłem II
09 listopada Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznych
24 listopada Dzień Chrystusa Króla. Święto patronalne Akcji Katolickiej
godz. 12,30 - Msza św. w katedrze św. św. Janów w Toruniu i koncert,
od 10,00 prelekcja i agapa ul. Łazienna 22
30 listopada „Parafialny Dzień Modlitwy”- z dziękczynieniem wszystkich stowarzyszeń i
grup modlitewnych danej parafii i święceniem wieńca adwentowego.

konto bankowe PKO BP 11 1020 5011 0000 9702 0154 9526
kontakt : Lidia Gliwa 566236130, 604 536 747, lidia.gliwa@gmail.pl; lub l.gl@wp.pl
strona internetowa DIAK: www.aktorun.pl