Bierność, która zawsze była nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności (ChL,3)

ORGANIZACJA

KRONIKA

BIULETYN "RAZEM"

GALERIA

LINKI


Opracował
Uwagi proszę kierować na adres


Tadeusz Solecki

diak@diecezja.torun.pl

Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna.
(Jan Paweł II do biskupów polskich, 12 stycznia 1993 r.).

Serdecznie zachęcam Drogich Diecezjan, by w trosce o dobro Kościoła i jego apostolskie zadania zespolili swoje wysiłki w parafiach, tworząc w nich Akcję Katolicką. Uczniowie Chrystusa na polskiej ziemi nie powinni żyć dłużej w rozproszeniu i przyczyniać się do dalszego rozpraszania energii Ducha Świętego. Trzeba być razem i wspólnie działać. Takie wspólne działanie w Kościele pasterzy i świeckich, podejmowane w imię Ewangelii, w mocy Ducha Świętego, zwie się ewangelizacją, która jest główną racją istnienia Kościoła.
Z apelu Biskupa Toruńskiego o uczestnictwo w Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej

 

Kalendarium Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

w Toruniu rok 2008

 

       12.01.2008r.  Spotkanie opłatkowe  -  Łazienna 22

 Dni  Skupienia:

                  Brodnica        09.02.08. w parafii pw. NPNMP ul. Sądowa 5a

                  Grudziądz       23.02.08.  Msza Św. w parafii pw.

                                                Podwyższenia Krzyża Świętego,

                                                Katechezy w Bursie Szkolnej

                                                im Ks. kard. S. Wyszynskiego, ul. Chelmińska 97

                  Toruń              01.03.08. w parafii pw. św. Antoniego, ul.św.Antoniego 4                    Katechezy:

                  I „Wczesny Kościół w pogańskim kontekście  społeczno - kulturowym”-

                                    O. prof. Mieczysław Paczkowski

                  II „Chrześcijanie wobec znaków gaśnięcia nadziei we współczesnej                                    Europie”- Ks. dr Wiesław Łużyński.

      21         czerwca Pielgrzymka na Jasną Górę

      13-14     września sztafeta im ks. J. Popiełuszki ku czci męczenników  stanu

                  wojennego /KIAK /

      26-28     września  Dni Formacyjne w Zamku Bierzgłowskim

      12         października  Dzień Papieski

      23         listopada Dzień Chrystusa Króla

                     listopad  WYBORY

 

UWAGA !

ZMIANA   KONTA   BANKOWEGO

PKO BP  11 1020 5011 0000 9702 0154 9526

 

 

 

DNI SKUPIENIA

AKCJI KATOLICKIEJ

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej zaprasza członków Akcji Katolickiej     i wszystkich zainteresowanych społecznym wymiarem wiary na dni skupienia.
W Brodnicy 9 lutego 2008 w parafii                 pw. NPNMP, ul. Sądowa 5a
W Grudziądzu 23 lutego 2008.
                Msza Św. w parafii pw.                 Podwyższenia Krzyża                         Świętego, katechezy w Bursie                 Szkolnej im. Ks. kard. S.                 Wyszyńskiego,
                ul. Chełmińska 97.
W Toruniu 1 marca 2008
                w parafii pw. św. Antoniego,
                ul. Św. Antoniego
Program:
10:30 – Msza Święta
12:00 – I kat. O. prof. Mieczysław                 Paczkowski: Wczesny                 Kościół w pogańskim                                 kontekście społeczno –                 kulturowym.
13:00 – II kat. Ks. dr Wiesław                                 Łużyński: Chrześcijanie                 wobec znaków gaśnięcia                 nadziei we współczesnej                 Europie.
15:00 – Zakończenie dnia skupienia

Do koncelebry zapraszamy
Księży Asystentów.

Ks. Wiesław Łużyński
Diecezjalny Asystent Kościelny
Akcji Katolickiej

 


Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego mistycznego Ciała - Kościoła świętego.
Dziękuję Ci Panie, za powołanie mnie do apostolstwa i umacniania mnie w nim.
Dziękuję Ci Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem.
Przeżywam wielkość mego powołania lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw bym czynnie uczestniczył w życiu Kościoła i Ojczyzny.
Dodaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, pracę, wypoczynek i całe życie społeczne.
Ześlij proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty potrafił formować siebie i innych w duchu Ewangelii i nauki Kościoła katolickiego.
Spraw, abym apostołując w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, wiernym podjętym postanowieniom, gotowym do wyrzeczeń i wytrwałym w przeciwnościach.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Matko Kościoła - módl się za nami
Święty Wojciechu, Patronie Akcji Katolickiej - módl się za nami


Św. Wojciech - Patron Akcji Katolickiej