Jasełka 2014

4 stycznia 2015 roku spotkaliśmy się w licznym gronie wykonawców i widzów, aby złożyć hołd Nowonarodzonemu. Reżyserem tego radosnego spotkania przy żłóbku był ks. Paweł Borowski, wykonawcami parafianie i gościnnie występujący harcerze Hufca Lidzbark Welski, czyli czteroosobowa rodzina Kosowiczów-grająca, śpiewająca i fotografująca! Wydarzenie bez harcerzy obyć się nie mogło, gdyż tej parafii patronuje bł. ks. S W Frelichowski- Patron Harcerstwa Polskiego!

W scenariuszu Jasełek było wiele harcerskich akcentów. Sam Frelichowski ze swoim zastępem przygotował we wnętrzu nowo budowanej świątyni '' dach nad głową"Świętej Rodzinie. Harcerze, dzieci i młodzież parafii , wsadzili nawet czarci łeb do chrzcielnicy!- i przegnali diabły w liczbie trzech gdzie pieprz rośnie, bo jak tu wyprowadzić harcerza w pole, albo w las? Oprócz harcerzy tłumnie wystąpili pasterze z owcami, aniołowie ze skrzydłami i gromadka zwierząt z wołem i osłem na czele oraz różne pożyteczne żyjątka typu mrówka , czy pszczółka, między którymi rej wodziła śliczna maleńka biedroneczka Karolinka. Były też akcenty toruńskie: zuch niósł przez Toruń światło betlejemskie, nad aniołami czuwał Anioł Toruński,strażnik miejski rozłożył diabły "na łopatki "a toruński kupiec przydźwigał Świętej Rodzinie kosz pierników. Licznie przyszli do Żłóbka "parafianie" pod wodzą ks. proboszcza Ryszarda Domina, który z pasją odegrał... samego siebie. Przyszliśmy " pokoleniowo" - byli rodzice i dzieci, byli dziadkowie i babcie z wnukami, a każdy miał coś istotnego do powiedzenia. Wszystko pewnie dzięki św. Janowi Pawłowi, Papieżowi Rodziny, który przybył skromnie na czele orszaku Trzech Mędrców, by pokłonić się Dzieciątku, które żywe i prawdziwe siedziało grzecznie przy swoich najprawdziwszych rodzicach - odtwórcach ról Maryi i Józefa. Przybył jeszcze Herod "z obstawą", ale i on nie był w stanie zagrozić Dzieciątku, tak było pilnie i ochoczo strzeżone przez wszystkich zgromadzonych w stajence u Frelichowskiego nad której dachem świeciła jasno Betlejemska Gwiazda.

Małgosia Musiałowska (scenariusz) 

 

 

 

R O K  2 0 1 5

 

 

Dni Formacyjne na Zamku Bierzgłowskim rok 2014.

W historycznych wnętrzach gotyckiego zamku i pięknej scenerii Bierzgłowa odbyły się w dniach 19-21 września, tradycyjne o tej porze roku Dni Formacyjne, zorganizawane przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Toruniu. Dopisała pogoda, dopisali również uczestnicy spotkania, którzy licznie przybyli do Diecezjalnego Centrum Kultury na Zamku Bierzgłowskim na zaproszenie prezes Zarządu DIAK Lidii Gliwy.

  „Przez wiarę i chrzest  do świadectwa”. Takim tytułem opatrzył swoje rekolekcje dla diecezjalnej  Akcji Katolickiej ks. Krzysztof Mudlaff, podczas których mówił o sposobach ożywienia życia duchowego i społecznego w środowisku świeckich związanych ze stowarzyszeniem. Proces ten odbywa się poprzez krzewienie wiary, która wskazuje nam drogę życia, oświeca w cierpieniach i słabościach, a także otwiera na kierunki życia społecznego. Ważną rolę pełni tu Biblia, jako skarbnica Słowa Bożego, której miejsca w życiu chrześcijańskim nie sposób przecenić. Ksiądz rekolekcjonista mówił również o aktualnych metodach działania Akcji Katolickiej na przykładzie pracy stowarzyszenia w diecezji toruńskiej.

Czym Akcja Katolicka powinna się odróżniać od innych stowarzyszeń i wspólnot kościelnych? – pytał rekolekcjonista. Na pewno tym, że chcemy czegoś więcej. Mamy ambicję, aby nasze siły, środki i modlitwę poświęcić ludziom niosąc im prawdę o Bogu i nauczanie Kościoła. Jesteście wspólnotą, która ma ewangelizować cały świat. Wszystko zaczyna się od chrztu, który jest, owszem, ważnym wydarzeniem, ale nie zawsze  staje się fundamentem naszego życia. A przecież życie chrześcijanina nie może odbiegać od prawd wiary.

Ksiądz Mudlaff przypomniał słowa papieża Benedykta XVI: „Mamy chrześcijaństwo odmitologizować, oduczyć bezmyślności”. Zastanówmy się, co wynika z przyjmowanych przez nas sakramentów? Czy przemieniają nasze życie? Czy pogłębiają naszą wiarę w Chrystusa? Współczesny świat pogański przyjął sprytną strategię, która zasadza się na następującej tezie: „Ty sobie wierz w Chrystusa, ale nie oddawaj Mu serca”. A taka wiara z czasem po prostu gaśnie. Wiara to nie jest proces zamknięty – lecz zaproszenie do ciągłego poszukiwania. W wierze ważna jest ciekawość, chęć poszukiwania Boga w przestrzeni naszego życia, medytacja nad Słowem Bożym. Z tej chęci zbliżenia się do Boga rodzi się szczera, autentyczna modlitwa.

Program trzydniowego spotkania wypełniły również: ciekawa konferencja Agnieszki Komorowskiej na temat dramatów Karola Wojtyły poprzedzona prezentacją fragmentów sztuki „Promieniowanie ojcostwa”. W części roboczej prezes Zarządu DIAK Lidia Gliwa spotkała się z zarządami parafialnymi przekazując kalendarium na rok 2015 oraz omawiając sprawy bieżące. Przedstawiciele POAK-ów otrzymali także materiały formacyjne: Nowennę Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej przygotowaną przez asystenta kościelnego ks. Wiesława Łużyńskiego i Lidię Gliwę oraz wydany przez DIAK „Modlitewnik”. Każdego dnia miała miejsce Eucharystia i Apel Jasnogórski. Mszy św. kończącej Dni Formacyjne przewodniczył ks. biskup Andrzej Suski – ordynariusz diecezji Toruńskiej .Zarząd Krajowy stowarzyszenia reprezentowali wiceprezes Wiesław Smereczyński i Bożena Ulewicz, którzy poinformowali o konkursie literackim z okazji 30. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz o działaniach podejmowanych przez KIAK w celu przeciwstawieniu się przyjęciu przez Sejm RP ustawy ratyfikującej tzw. Konwencję przemocową.

 

 
Diec. toruńska. Dni Formacyjne na Zamku Bierzgłowskim.2014-10-12_004