WYDARZENIA
2021-12-12

ANKIETA SYNODALNA

Kategoria:   2021
Szanowni Państwo

W ślad za rozpoczętym procesem zwołanego przez Papieża Franciszka Synodu, któremu przyświeca hasło: „O Kościół synodalny: komunia, uczestnictwo i misja”, Krajowy Instytut Akcji Katolickiej przesyła przygotowaną kartę z pytaniami dla członków Akcji Katolickiej, z prośbą o jak najszersze jej wypełnienie.
Karta z zestawem tematów, została przygotowana przez KIAK na podstawie dokumentu przygotowawczego Synodu, Vademecum i zawartych w nim pytań. Stanowią one bezpośrednie odniesienie do ogólnych kwestii synodalnych ujętych w dokumentach synodu w dziesięciu szerokich blokach tematycznych. Wersja podanych pytań jest bardzo uproszczona.Wszyscy prezesi POAK-ów proszeni są o zebranie ankiet wypełnionych przez członków Akcji Katolickiej i przesłanie ich do Torunia na adres Lidia Gliwa ul. Bartkiewiczówny 91/6 do 15 stycznia 2022 roku. Wypełniając ankietę można odpowiedzieć również tylko na wybrane przez siebie pytania.

Z pozdrowieniem i życzeniami radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Lidia Gliwa


Karta ankiety (do wydrukowania) w zakładce ORGANIZACJA-ANKIETA SYNODALNA
więcej
2021-11-14

W Y B O R Y 2 0 2 1

Kategoria:   2021
„Eucharystia jest największym darem i cudem, gdyż uobecnia się w Niej
tajemnica męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Dzięki Eucharystii
możliwe staje się pełne spotkanie z żywym i kochającym Chrystusem”.
/św. Jan Paweł II/

Drodzy Kapłani
Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej zwracam się do Księży Proboszczów, Prezesów POAK i Członków Akcji Katolickiej z gorącym apelem o wzięcie udziału w świętowaniu Dnia Chrystusa Króla oraz wyborach prezesa i Zarządu DIAK. Uroczystość i wybory odbędą się 20 listopada (sobota) w przeddzień kalendarzowego święta z następującym programem:
godz. 11.00 – Msza św. z błogosławieństwem relikwiami św. JPII
11.45 – Prelekcja „Eucharystia – tajemnica świętowana” – ks. Adam Lis
12,30 – Wybory prezesa i Zarządu DIAK
14,00 – Kalendarium i sprawy organizacyjne - Lidia Gliwa
Agapa - kończąca spotkanie

W roku liturgicznym 2021/22 realizujemy zakończenie trzyletniego programu duszpasterskiego „Eucharystia - tajemnica świętowana” – tajemnica posłania i chrześcijańskiego świadectwa z hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Temat przybliży
ks. Adam Lis. Chcemy mówić o Dniu Chrystusa jako pierwszym Dniu Tygodnia, który ma być dla chrześcijanina dniem świętym, a więc poświęconym Panu Bogu na pamiątkę dnia Zmartwychwstania. Po całotygodniowym zabieganiu i gonitwie, przychodzi niedziela, dzień jako dar, który otwiera przed nami możliwość spotkania z żywym, kochającym Chrystusem, spotkania pełnego wdzięczności i zdumienia za otrzymane łaski.

Ponieważ 20 listopada będzie ostatnim wspólnym dniem Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej w roku bieżącym, przypominam przesłanie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, które wprowadza ono nas w klimat zadumy nad miłością bliźniego i szukaniu dróg do Boga.
„ Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło."

Rok 2020 był rokiem św. Jana Pawła II naszego patrona. Od tego roku Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej jest w posiadaniu relikwii krwi Świętego. Na spotkaniu omówimy szczegóły peregrynacji relikwii do poszczególnych POAK-ów.

Jeszcze raz w imieniu własnym, całego Zarządu i Asystenta diecezjalnego ks. Wiesława Łużyńskiego serdecznie zapraszam na uczczenie patronalnego święta Akcji Katolickiej i wzięcia udziału w wyborach.
Szczęść Boże!

Lidia Gliwa - Prezes Zarządu DIAK
Toruń, 21października 2021r.
więcej
2021-10-08

XXI DZIEŃ PAPIESKI

Kategoria:   2021
Nie lękajcie się! XXI Dzień Papieski.

W najbliższą niedzielę 10 października w całej Polsce obchodzony będzie XXI Dzień Papieski. Na jego hasło wybrano słowa Św. Jana Pawła II z jego homilii wygłoszonej 22 października 1978 r. podczas Mszy Św. na placu Św. Piotra w Rzymie, inaugurującej jego pontyfikat.
więcej
2021-06-04

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY

Kategoria:   2021
UWAGA !
BARDZO PILNE

18/19 czerwca - OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ
prosimy o zgłaszenie chętnych do dnia 7.06.2021

Tel. 604 536747 lub 503 048 053
więcej
2021-05-12

Wiara i czyn

Kategoria:   2021
Konferencja „Wiara i Czyn”
Chrześcijański kształt patriotyzmu.
29 maja 2021r.
Centrum Dialogu im św. Jana Pawła II
Toruń ul. pl. Bł. Ks. S. W. Frelichowskiego1

Zapraszamy

---------------------------------------------------
więcej
2021-04-21

Nowenna do Świętego Jana Pawła II

Kategoria:   2021
-------------------------------------------------------------------------------------
Nowenna do św. Jana Pawła lI
przed 25. Rocznicą powołania Akcji Katolickiej w Polsce
2 maja 1996- 2 maja 2021

Odmawiamy przez kolejne 9 dni od 23.04.2021 do 1.05.2021

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, ofiarujemy Ci tę nowennę na cześć i chwalę Twają i nasze dziękczynienie za 25 lat obecności Akcji Katolickiej w Polsce.
Jednocześnie pokornie błagamy Cię Boże, abyśmy za wstawiennictwem św. Jana Pawła mogli otrzymać łaski, o które prosimy w tej nowennie, jeżeli to jest zgodne z wolą Twoją.
-----------------------------------------------------------------------------------------
więcej
2021-01-15

Z ŻALEM ZAWIADAMIAMY

Kategoria:   2021
-----------------------------------------------------------------------------
Nie żyje HANNA MARCHLIK,
prezes Akcji Katolicjiej Diecezji Bydgoskiej.

Wyrazy współczucia i żalu dla rodziny naszej Koleżanki,
dla członków DIAK Bydgoszcz, Jej najbliższych współpracowników
oraz wszystkich przyjaciół śp.Hanny Marchlik

koledzy i koleżanki z Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.
------------------------------------------------------------------------------
Msza św. za duszę śp. Hanny -
3 lutego 2021 o godz 17 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu
-------------------------------------------------------------------------------
więcej
2021-01-07

Spotkanie Opłatkowe

Kategoria:   2021
Tradycją Akcji Katolickiej naszej Diecezji było spotkanie opłatkowe, które miało odbyć się
9 stycznia 2021 roku w Toruniu.
Ze smutkiem zawiadamiamy, że jest to niemożliwe ze względu na pandemię.
Mamy nadzieję, że Dni Skupienia zaplanowane
w Toruniu (27.02), Grudziądzu (13.03.) i Brodnicy (20.03.) będą aktualne.
Módlmy się aby Bóg łaskawie zezwolił nam realizować programy
w kalendarium 2021 roku.

Szczęść Boże!
-----------------
więcej
2021-01-01

Kategoria:   2021
Chrystusowego błogosławieństwa na każdy dzień Nowego 2021 Roku,
życzy
Zarząd DIAK z ks. Wiesławem Łużyńskim
więcej
2021-01-01

R O K 2 0 2 1

Kategoria:   2021
---------------------------------------------------------------------------
Progr. duszpasterski: 2019-2022. EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE
2020/21: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.
motto: “Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32)
-----------------------------------------------------------------------------
więcej