STRONA GŁÓWNA ORGANIZACJA KRONIKA
GALERIA
LINKI

BIULETYN "RAZEM"
NR 1   Dokumenty powołania Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej, Statut
NR 2   Uchwały, protokoły, lista Oddziałów Parafialnych
NR 3   Sprawozdanie z I roku działalności Zarządu DIAK i POAK , 
           analiza statystyczna, artykuły członków Zarządu
NR 4   Rozważania z Dni Skupienia'98
NR 5   Prace nadesłane na konkurs "Moje spotkania z Ojcem Świętym"
NR 6   Sprawozdanie z II roku działalności Zarządu DIAK i POAK, artykuły
NR 7   Dyskusja panelowa nad Encyklika "Fides et ratio", artykuły formacyjne