STRONA GŁÓWNA
ORGANIZACJA KRONIKA RAZEM
LINKI

 

GALERIA     
0_AK_rock_color.jpg Logo artystyczne Akcji Katolickiej
0_Sw_Wojciech.jpg Św. Wojciech - patron Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
1_Zjazd_Prezesi.jpg Sekretarz Tadeusz Solecki i Prezes dr Jan Kostrzak z Biskupem Andrzejem Suskim
podczas I Zjazdu (listopad'96)
1_Zjazd_Zarzad.jpg Zarząd DIAK I kadencji (1996-1999) z Biskupem Toruńskim A. Suskim podczas I Zjazdu Akcji (Listopad'96). Stoją od lewej: Ks. Marek Borzyszkowski, Diecezjalny Asystent Kościelny, Piotr Frank, Skarbnik (aktualny Prezes), Tadeusz Solecki, sekretarz (późniejszy prezes), Ks. Bp Andrzej Suski, Jan Kostrzak, prezes, Piotr Bagiński, wiceprezes, Stanisław Michałek, członek, Iwona Owsiak, wiceprezes, Wacław Jankowski, członek (późniejszy sekretarz, obecny skarbnik), Artur Szymczyk, członek.
96_Wigilia.jpg Kartka świąteczna Boże Narodzenie'96 Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
97_Wielkanoc.jpg Kartka świąteczna Wielkanoc'97 Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
97_Wigilia.jpg Kartka świąteczna Boże Narodzenie'97 Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
98_Wielkanoc.jpg Kartka świąteczna Wielkanoc'98 Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
98_Wigilia.jpg Kartka świąteczna Boże Narodzenie'98 Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
99_Wielkanoc.jpg Kartka świąteczna Wielkanoc'99 Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
99_Wigilia.jpg Kartka świąteczna Boże Narodzenie'99 Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
Kapłan_Plakat.jpg Plakat wystawy "Kapłan"
Konkurs_00.jpg Strona tytułowa Biuletynu "Razem" zawierającego prace nadesłane na konkurs "Moje spotkania z Ojcem Świętym"
Konkurs_01.jpg Zakończenie konkursu "Moje spotkania z Ojcem Świętym". Msza Św. odprawiana przez Ks. Bpa Jana Chrapka
Konkurs_02.jpg Zakończenie konkursu "Moje spotkania z Ojcem Świętym". Bp Jan Chrapek w gronie uczestników
Konkurs_03.jpg Zakończenie konkursu ?Moje spotkania z Ojcem Świętym?. Bp Jan Chrapek podpisuje dyplomy
Konkurs_04.jpg Zakończenie konkursu "Moje spotkania z Ojcem Świętym". Prezydent Miasta Zdzisław Bociek wręcza nagrodę laureatce.
Konkurs_05.jpg B. Misiewicz - laureat I nagrody w konkursie "Moje spotkania z Ojcem Świętym".
Konkurs_06.jpg M. Wiadrowska - laureatka I nagrody w konkursie "Moje spotkania z Ojcem Świętym".
WDS1_01.jpg I Wieczór Dialogu Społecznego. Liczne grono uczestników w Dworze Artusa.
WDS1_02.jpg I Wieczór Dialogu Społecznego. Od lewej: bp. Jan Chrapek, bp Tadeusz Pieronek, prezes Jan Kostrzak, sekretarz Tadeusz Solecki
WDS1_03.jpg I Wieczór Dialogu Społecznego. Od lewej: bp. Jan Chrapek, bp Tadeusz Pieronek, prezes Jan Kostrzak.
WDS1_04.jpg I Wieczór Dialogu Społecznego. Naczelnik Wydziału Kultury UM Michał Staskiewicz w rozmowie z bpem Pieronkiem.
WDS1_05.jpg I Wieczór Dialogu Społecznego. Gości wita prezes Jan Kostrzak.
WDS1_06.jpg I Wieczór Dialogu Społecznego. Od lewej: bp. Jan Chrapek, bp Tadeusz Pieronek, prezes Jan Kostrzak.
WDS2_01.jpg II Wieczór Dialogu Społecznego. Od lewej: Przewodniczący RM Bogdan Major, Prezedent Miasta Zdzisław Bociek, bp. Andrzej Suski, Kanclerz Kurii ks. Wojciech Raszkowski
WDS2_02.jpg II Wieczór Dialogu Społecznego. Od lewej: sekretarz Tadeusz Solecki, Prezes Sądu Najwyższego Prof. Adam Strzembosz, prezes Jan Kostrzak.
WDS2_03.jpg II Wieczór Dialogu Społecznego. Prezes Sądu Najwyższego Prof. Adam Strzembosz.
WDS2_04.jpg II Wieczór Dialogu Społecznego. Gości wita prezes Jan Kostrzak.
WDS2_05.jpg II Wieczór Dialogu Społecznego. Od lewej: Prezes Sądu Najwyższego Prof. Adam Strzembosz, prezes Jan Kostrzak.
WDS3_01.jpg III Wieczór Dialogu Społecznego. Od lewej: Abp. Szymon, Ordynariusz Diecezji Łódzko-Poznańskiej, Sekretarz Generalny Episkopatu Prawosławnego Kościoła Autokefalicznego i Biskup Toruński Andrzej Suski.
WDS4_01.jpg IV Wieczór Dialogu Społecznego. Od lewej: Prezes Tadeusz Solecki, Ks. Bp Michał Warczyński Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Jerzy Molin, proboszcz parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Toruniu.
WDS5_01.jpg V Wieczór Dialogu Społecznego. Od lewej: Prezes Tadeusz Solecki, nadinsp. Ireneusz Wachowski, zastępca Komendanta Głównego Policji, ks Prał. Stanisław Kardasz, diecezjalny duszpasterz policji.
WDS6_01.jpg VI Wieczór Dialogu Społecznego. Prezes Tadeusz Solecki wita gości.
WDS6_02.jpg VI Wieczór Dialogu Społecznego. Uczestnicy dyskusji panelowej nt. encykliki "Wiara i Rozum". Od lewej: prezes Tadeusz Solecki, Prof. Prof. Marian Grabowski, UMK (prowadzący dyskusję), Jerzy Perzanowski, UMK, Jacek Jadacki, UW, O. Prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP, PAT, JM Ks. Prof. Andrzej Szostek MIC, KUL Prof. Władysław Stróżewski, UJ, O. Prof. Jacek Salij OP, PAT.
WDS6_03.jpg VI Wieczór Dialogu Społecznego. Od lewej: prezes Tadeusz Solecki, Prof. Marian Grabowski.
WDS6_04.jpg VI Wieczór Dialogu Społecznego. Od lewej: Prof. Władysław Stróżewski, O. Prof. Jacek Salij OP.
WDS6_05.jpg VI Wieczór Dialogu Społecznego. Prof. Jacek Jadacki.
WDS6_06.jpg VI Wieczór Dialogu Społecznego. Prof. Jerzy Perzanowski.
WDS6_07.jpg VI Wieczór Dialogu Społecznego. Od lewej: O. Prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP, JM Ks. Prof. Andrzej Szostek MIC.
WDS7_01.jpg VII Wieczór Dialogu Społecznego. Bp Jan Chrapek, Ordynariusz Radomski.
WDS7_02.jpg VII Wieczór Dialogu Społecznego. Bp Jan Chrapek, Ordynariusz Radomski.
WDS7_03.jpg VII Wieczór Dialogu Społecznego. Od lewej prezes Tadeusz Solecki, Bp Jan Chrapek, Ordynariusz Radomski.
WDS7_04.jpg VII Wieczór Dialogu Społecznego. Prezes Tadeusz Solecki prezentuje karykaturę bpa Jana Chrapka - pamiątkę od Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
WDS7_05.jpg Biskup Jan Chrapek w karykaturze autorstwa Jerzego Czapiewskiego
WDS7_06.jpg VII Wieczór Dialogu Społecznego. Biskup Jan Chrapek ogląda swój wizerunek.
WDS7_07.jpg VII Wieczór Dialogu Społecznego. Wiceprezes Iwona Owsiak wręcza kwiaty biskupowi Janowi Chrapkowi.
WDS7_08.jpg VII Wieczór Dialogu Społecznego. "Anioły do mnie przysyłaj" - śpiewa biskupowi Chrapkowi toruński bard Tomek Kamiński.
WDS7_09.jpg VII Wieczór Dialogu Społecznego. Śpiewa Tomek Kamiński.
WDS8_01.jpg VIII Wieczór Dialogu Społecznego. Marszałek Senatu RP. Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak.
WDS_0_Logo.jpg Logo Wieczorów Dialogu Społecznego
Szkola_Liderow_1.jpg Biskup Andrzej Suski otwiera Szkołę Liderów
Szkola_Liderow_2.jpg Biskup Andrzej Suski w rozmowie z wykładowcą o. Wojciechem Żmudzińskim SJ
Szkola_Liderow_3.jpg Słuchacze Szkoły Liderów na pierwszych zajęciach
Szkola_Liderow_4.jpg Słuchacze Szkoły Liderów na pierwszych zajęciach
Szkola_Liderow_5.jpg Słuchacze Szkoły Liderów na pierwszych zajęciach
Szkola_Liderow_6.jpg Słuchacze Szkoły Liderów na pierwszych zajęciach
Szkola_Liderow_7.jpg Wykładowca o. Wojciech Żmudziński SJ
Szkola_Liderow_8.jpg Poznajmy się! Zajęcia integracyjne
Szkola_Liderow_9.jpg Poznajmy się! Zajęcia integracyjne

CDS.jpg

Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II przy Kurii Biskupiej w Toruniu. Siedziba Zarządu DIAK

WDS9_01.jpg

IX Wieczór Dialogu Społecznego. Prof. Andrzej Zoll i Prezes DIAK Piotr Frank.

WDS9_02.jpg

IX Wieczór Dialogu Społecznego. Prof. Andrzej Zoll.
WDS9_03.jpg IX Wieczór Dialogu Społecznego. Słuchacze w Auli WSD.
WDS9_04.jpg IX Wieczór Dialogu Społecznego. Słuchacze w Auli WSD.
WDS9_05.jpg IX Wieczór Dialogu Społecznego. Prof. Andrzej Zoll.
WDS9_06.jpg IX Wieczór Dialogu Społecznego. Prof. Andrzej Zoll i Prezes DIAK Piotr Frank podczas dyskusji.
WDS9_07.jpg IX Wieczór Dialogu Społecznego. Kwiaty od słuchaczy...
WDS9_08.jpg IX Wieczór Dialogu Społecznego. ... i od Prezesa DIAK.
Zarzad_III_Kadencja.jpg Zarząd DIAK III kadencji. Od lewej: wiceprezes Tadeusz Solecki, diecezjalny asystent kościelny Wiesław Łużyński, delegat do Rady Krajowej Wacław Jankowski, prezes Wiesław Smereczyński, ks. bp. ordynariusz toruński Andrzej Suski, wiceprezes Janusz Tyrjan, skarbnik Lidia Gliwa, sekretarz Henryk Beszczyński, członek Jan Cichon
Zarzad_III_Kadencja_Zebranie.jpg Pierwsze zebranie Zarządu III kadencji
W_Smereczynski.jpg Wiesław Smereczyński - Prezes DIAK III kadencji.
Dni_Skupienia_01.jpg Dzień Skupienia'2003 w Toruniu. Ks. Tomasz Dutkiewicz podczas wykładu.
Dni_Skupienia_02.jpg Dzień Skupienia'2003 w Toruniu.
Dni_Skupienia_03.jpg Dzień Skupienia'2003 w Toruniu. Podczas przerwy można było nabyć materiały formacyjne.
Dni_Skupienia_04.jpg Dzień Skupienia'2003 w Toruniu. s. Wiesław Łużyński podczas wykładu.
Dni_Skupienia_05.jpg Dzień Skupienia'2003 w Toruniu. Dzień Skupienia'2003 w Toruniu. Kawa czy herbata?
WDS10_01.jpg X Wieczór Dialogu Społecznego. Spotkanie Zarządu DIAK z Ks. Bpem Piotrem Jareckim.
WDS10_02.jpg X Wieczór Dialogu Społecznego. Prezes W. Smereczyński rozpoczyna spotkanie.
WDS10_03.jpg X Wieczór Dialogu Społecznego. siądz Biskup Piotr Jarecki
WDS10_04.jpg X Wieczór Dialogu Społecznego.
WDS10_05.jpg X Wieczór Dialogu Społecznego. Podziękowanie dla Dostojnego Gościa.
WDS10_06.jpg X Wieczór Dialogu Społecznego. Kwiaty od słuchaczy.
WDS11_01.jpg XI Wieczór Dialogu Społecznego. Prezes wita zebranych
WDS11_02.jpg XI Wieczór Dialogu Społecznego. Stali bywalcy
WDS11_03.jpg XI Wieczór Dialogu Społecznego. Dr Maria Smereczyńska
WDS11_04.jpg XI Wieczór Dialogu Społecznego. Dyskusja. Dr Jerzy Matyjek
WDS11_05.jpg XI Wieczór Dialogu Społecznego. Kwiaty od słuchaczy.
WDS13_01.jpg XIII Wieczór Dialogu Społecznego. Prezes Wiesław Smereczyński otwiera spotkanie.
WDS13_02.jpg XIII Wieczór Dialogu Społecznego. Prezydent Łodzi prof. Jerzy Kropiwnicki
WDS13_03.jpg XIII Wieczór Dialogu Społecznego. Uczestnicy spotkania.
WDS13_04.jpg XIII Wieczór Dialogu Społecznego. Dyskusja.
WDS13_05.jpg XIII Wieczór Dialogu Społecznego. Kwiaty dla honorowego gościa.
Kostrzak_01.jpg Jan Kostrzak
Kostrzak_02.jpg Podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Estonii - wrzesień 1993 r.
Kostrzak_03.jpg Jan Kostrzak jao Konsul Generalny RP w Królewcu - 1995 r.
Kostrzak_04.jpg Z Prezydentem Estonii - Kardiorg 1994
Kostrzak_05.jpg Podczas wizyty Prezydenta RP Lecha Wałęsy w Estonii - maj 1994 r.
Kostrzak_06.jpg Jan Kostrzak prowadzi konferencje prasową Lecha Wałęsy
Kostrzak_07.jpg Ze Zbigniewem Bujakiem, prezesem Głównego Urzędu Ceł
Kostrzak_08.jpg Uroczysta gala w Dworze Artusa z okazji nominacji Jakna Kostrzaka na Dyrektora UC w Toruniu
Kostrzak_09.jpg Jan Kostrzak z córką Anią - 1997 r.
Kostrzak_10.jpg Państwo Elżbieta i Jan Kostrzakowie
Kostrzak_11.jpg Pogrzeb ś.p. Jana Kostrzaka. Msza św.
Kostrzak_12.jpg Pochówek na Cmentarzu Komunalnym w Toruniu.
Sztandar_01.jpg Poświęcenie sztandaru Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Początek uroczystej Mszy św.
Sztandar_02.jpg Poświęcenie sztandaru Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Prezes Zarządu DIAK wita JE s. Bpa Andrzeja Suskiego
Sztandar_03.jpg Poświęcenie sztandaru Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Homilia biskupa Andrzeja Suskiego.
Sztandar_04.jpg Poświęcenie sztandaru Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.Procesja z darami.
Sztandar_05.jpg Poświęcenie sztandaru Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Diecezjalny Asystent Kościelny ks. Wiesław Łużyński prosi o poświęcenie sztandaru.
Sztandar_06.jpg Poświęcenie sztandaru Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Poczet sztandarowy.
Sztandar_07.jpg Poświęcenie sztandaru Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Poczet sztandarowy.
Sztandar_08.jpg Poświęcenie sztandaru Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.
Sztandar_09.jpg Poświęcenie sztandaru Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Poczet sztandarowy.
Zebranie_01.jpg JE ks. bp. Andrzej Suski w rozmowie z prezesem Wiesławem Smereczyńskim i Asystentem ks. Wiesławem Łużyńskim
Zebranie_02.jpg Zebranie Rady DIAK. Ks. bp. Andrzej Suski kieruje słowo do prezesów POAK
Zebranie_03.jpg Zebranie Rady DIAK. Delegaci POAK
Zebranie_04.jpg Zebranie Rady DIAK. Wacław Jankowski odbiera podziekowanie za wsparcie finansowe sztandaru
Zebranie_05.jpg Zebranie Rady DIAK. Prezydium.
Zebranie_06.jpg Zebranie Rady DIAK. Skarbnik DIAK Lidia Gliwa podczas sprawozdania finansowego
Zebranie_07.jpg Zebranie Rady DIAK. Asystent kościelny s. Wiesław Łużyński podsumowuje miniony rok
Zebranie_08.jpg Zebranie Rady DIAK. Podczas przerwy duże zainteresowanie wzbudzały wydawnictwa Akcji Katolickiej
Dni Formacyjne w Zamku Bierzgłowskim

19-21 października 2007

 
   
   STRONA GŁÓWNA
ORGANIZACJA KRONIKA RAZEM
LINKI