WYDARZENIA

25 lat AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TORUŃSKIEJ

2021-10-12
Kategoria:   2021

           W sobotę 9 października w Zamku Bierzgłowskim, Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej świętowała 25-lecie swojej  działalności. Uroczystość  Jubileuszu połączono z organizowanymi każdego roku Dniami Formacyjnymi.  Główny temat  „EUCHARYSTIA-TAJEMNICA ŚWIĘTOWANA - POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA” poprowadził ks. Adam Aleksander Lis.

            Uroczystość srebrnego jubileuszu rozpoczęto od Mszy Świętej celebrowanej przez ks. Biskupa Wiesława Śmigla w asyście kapłanów i licznie przybyłych członków Akcji Katolickiej  na czele z Panią Prezes KIAK Urszulą Furtak i Lidią Gliwa.

Pasterz Diecezji w skierowanym do nas słowie nawiązał do ważności nadania mandatu Akcji Katolickiej jako Urzędu w Kościele. Dziękując za dotychczasową obecność i aktywność apostolską polecał w modlitwie wszystkie osoby, które były i są zaangażowane w dzieło Akcji Katolickiej. Udzielił  również błogosławieństwa relikwiami św. Jana Pawła II, które są w posiadaniu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.

  

        Po  Mszy Świętej odbyła się uroczysta jubileuszowa gala. Na początku Pani Prezes Lidia Gliwa  podziękowała za 25 lat istnienia  Stowarzyszenia i podkreśliła że   celem Akcji Katolickiej  jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej we  współpracy z hierarchią kościelną oraz  prowadzenie misji apostolskiej poprzez  realizację tematów  programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce oraz  krzewienie patriotyzmu.  Akcja Katolicka naszej  diecezji realizuje te  zadania poprzez Dni Skupienia, konferencje, Dni Formacyjne, Katolicki Klub Dyskusyjny oraz wystawy tematyczne. W  praktyce członkowie Stowarzyszenia realizują swoje powołania  we wszystkich dziedzinach życia społecznego i politycznego.

        W kolejności został  odczytany list ks. Wiesława Łużyńskiego  Diecezjalnego Asystenta o  historii Akcji Katolickiej  Diecezji Toruńskiej i osobach, które tę historię  tworzyły.

      Wśród wspomnień nie zabrakło  podziękowań, gratulacji i życzeń skierowanych do Zarządu DIAK, Asystentów oraz wszystkich członków Akcji Katolickiej. Do nich należą piękne życzenia Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, odczytane przez Pana Jerzego Grochowskiego aby słowa św. Jana Pawła II  „Idźcie naprzód z nadzieją” były inspiracją w wypełnianiu  naszego powołania. Pan Jerzy również przekazał na ręce Pani Prezes podarunek Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz album „Ocalić dziedzictwo”. Były też gratulacje od Pana Michała Zaleskiego Prezydenta Miasta Torunia. Zaś Zarząd DIAK  obdarował pamiątkowymi  statuetkami oraz flagami Akcji Katolickiej prezesów POAK-ów Diecezji Toruńskiej obecnych na gali.

     Honorowym gościem uroczystości była pani Urszula Furtak, prezes Zarządu KIAK wraz z mężem Ryszardem Furtakiem prezesem Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, który przywiózł list gratulacyjny i okolicznościowy medal.  Pani Prezes skierowała do zebranych gości słowa podziękowania za liczne inicjatywy i życzyła dalszych działań  w umacnianiu formacji chrześcijańskiej i prowadzeniu misji apostolskiej jako głównego zadania Akcji Katolickiej wręczając  statuetkę z powinszowaniem. Dziękujemy wszystkim za okazane nam  dobro.

      Uroczystość  uświetnił występ Toruńskiego Kwartetu Smyczkowego gdzie  słuchacze szczególnie gorąco oklaskiwali J.S. Bacha Arię na strunie G oraz F. Chopina Etiudę i Preludium  e moll „Deszczowe”. Był bis.

      Chcemy podziękować również konferansjerowi Zygmuntowi Jeszka, który sympatycznie z pewną dozą dowcipu poprowadził całą wyjątkową  galę.

       Na zakończenie uroczystości przy okolicznościowym torcie były niekończące się rozmowy o pracy Akcji Katolickiej, wzroście życia duchowego i powiększaniu szeregów.

    Należy jeszcze  zaznaczyć że uroczystość odbyła się w wigilię XXI Dnia Papieskiego  którego hasło  „Nie lękajcie się” zostało wybrane z homilii wygłoszonej 22 października 1978 roku przez Jana Pawła II podczas mszy inaugurującej Jego pontyfikat. Na Dzieło Nowego Tysiąclecia dla uczącej się młodzieży zebraliśmy i przekazaliśmy 1180zł. Tutaj  ślemy szczególne  podziękowania   rekolekcjoniście  Księdzu Adamowi Lisowi.

     Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej wyjątkowo  czci św. Jana Paweła II, który   jest naszym Patronem  i radujemy się z posiadanych relikwii krwi Świętego. Pragniemy aby relikwie te perygrynowały do każdego POK-u naszej diecezji. Niech modlitwa przez wstawiennictwo naszego Patrona wyprasza łaski i Boże błogosławieństwo dla pracy Akcji Katolickiej, dla naszych rodzin oraz Polski.

       Piękna uroczystość 25-lecia Akcji Katolickiej  odbyła się przy finansowym  wsparciu  Pana Prezydenta Miasta Torunia oraz Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za co serdecznie dziękujemy.

Króluj nam Chryste !