WYDARZENIA

DNI FORMACYJNE AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TORUŃSKIEJ W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM w dniach 08.09.10.października 2021r.

2021-09-09
Kategoria:   2021

          Eucharystia jest największym darem i cudem,
             gdyż uobecnia się w Niej tajemnica męki,
               śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
        Dzięki Eucharystii możliwe staje się pełne spotkanie
                  z żywym i kochającym Chrystusem 
                                                          / św. Jan Paweł II /                                                                          
                               
DNI FORMACYJNE

             
AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TORUŃSKIEJ
                         W  ZAMKU  BIERZGŁOWSKIM

                     w dniach 08.09.10.października 2021r.

               Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
                                 
Diecezji Toruńskiej
         
zaprasza do wzięcia udziału w Dniach Formacyjnych

           wszystkich  księży asystentów, prezesów, członków
        
i sympatyków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej

              Temat główny:

          EUCHARYSTIA-

    TAJEMNICA  ŚWIĘTOWANIA

     „Posłani w pokoju Chrystusa”  

                                       poprowadzi

    ks.Adam Aleksander Lis

 Cel spotkania:
OŻYWIENIE ZYCIA DUCHOWEGO I  SPOŁECZNEGO   AKCJI  KATOLICKIEJ  POPRZEZ

- szkołę   modlitwy  we wspólnocie , aby być  narzędziami Ducha     Świętego,  który przez
   nas   zmienia  oblicze  ziemi    po pandemii.

- 
poznawanie  prawd  wiary  o Eucharystii,
- dalsze świętowanie 100-lecia niepodległości Polski
- świętowanie 25 lecia   Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
   

                   Piątek 8 października
15,00 –    recepcja;  16,45 powitanie
17,00 – I konferencja – Powstania Śląskie jako symbol walki o polskość
            z byłym zaborcą niemieckim -  dr Tomasz Sińczak
18,00 –  kolacja
19,00 –   II konferencja –Świętowanie dzieła Stwórcy - ks. Adam Lis
20,00 –  Msza święta - ks. Adam Lis
21,00 – Apel Jasnogórski
            

                      Sobota 9 października
7,30 – modlitwa poranna
8,00 – śniadanie
9,00 – III konferencja; -
Powstania Śląskie jako element odbudowy
         
niepodległego państwa polskiego – dr Tomasz Sińczak

10,00
  kawa
10,30
IV konferencja: –  Dzień Zmartwychwstałego Pana i daru Ducha
            Świętego - ks. Adam Lis

12,00 – Msza święta – ks. bp Wiesław Śmigiel

13,00 – obiad  i fotografia

14,00 – występ kwintetu muzycznego

15,00 – koronka do Miłosierdzia Bożego

15,15 – Uroczystość 25- lecia  Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej

17,00
praca w grupach: ocena współpracy  mojego POAK- u z DIAK.
            Co należałoby zmienić, uzupełnić czy dodać.

18,00
  uroczysta kolacja  i spotkanie integracyjne        
21,00   Apel Jasnogórski

                        Niedziela 10 października
7,30
    jutrznia
8,00 –   śniadanie

8,30 –   V konferencja:  -Zgromadzenie Eucharystyczne sercem niedzieli

            - ks. Adam Lis

9,30
   kawa 
10,00 –  VI konferencja – Niedziela jako święto nadrzędne. Niedziela dniem

           
radości i odpoczynku - ks. Adam Lis

12,00
   Msza święta-  ks. Adam Lis
13,00
   obiad

                        Zakończenie, modlitwa i rozesłanie