KRONIKA Z LAT 2007-2011

Rok 2012

28.04.2012 - Marszw obronie wolnych mediów i TV Trwam

03.03, 10.03, 17.03 .2012 - Wielkopostne Dni Skupienia - Brodnica, Grudziądz, Toruń -" Wierzę w Kościół: Jeden, Święty Powszechny i Apostolski"

17.02 2012 - Wieczory Dialogu Społecznego-" Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas i Mąż Stanu"

14.01.2012 - Spotkanie opłatkowe.

 Rok 2011

12,19 i 26.03.2011 Wielkopostne Dni Skupienia – poświęcone rodzinie

prowadzący – ks.dr hab. Wiesław Łużyński

25.02.2011 Wieczór Dialogu Społecznego

„ Jan Paweł II – świętość jako miara życia chrześcijańskiego wg. Biblii ” – ks.dr  Dariusz Kotecki

18.06.2011 Wieczór Dialogu Społecznego

„ Beatyfikacja – wymiar prawny ” – ks.dr Wiesław Kraiński

23-25.09. Dni Formacyjne na Zamku Bierzgłowskim

Motto: „ Trzeba darzyć zaufaniem ludzi świeckich, jest w nich bowiem wielki

potencjał dobrej woli, kompetencji i gotowości służenia ”  prowadzący – ks.

„ Adhortacja Ojca Św. Benedykta VI – Verbus Domini ” prowadzący – ks. dr hab. Wiesław Łuzyński

Uroczystość 15 – lecia Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej

20.11.2011 Uroczystość Chrystusa Króla

Msza Św. pod przewodnictwem ks.prał. Andrzeja Wawrzyniaka

Przyrzeczenie nowych członków AK

Zebranie sprawozdawcze

 

 Rok 2010 

27.02., 06 i 13.03.2010  Wielkopostne Dni Skupienia

„ Relacje państwo – Kościół w nauczaniu soboru watykańskiego ”

„ Relacje państwo – Kościół w konstytucji i konkordacie ”

prowadzący: ks.dr Wiesław Łużyński

10.05.2010 Wieczór Dialogu Społecznego

„Ofiara z życia za wiarę i wolność – ks. Jerzy Popiełuszko ” – ks.dr Tomasz

Karczmarek

22.06.2010 Wieczór Dialogu Społecznego

„ Jan Paweł II – pielgrzymki do Ojczyzny ” – prof.. Grażyna Sojak. Inspiracją

spotkania było oczekiwanie na beatyfikację Ojca Św. Jana Pawła II.

Wyeksponowane zostały różnice między pielgrzymką I (1979 ) i VII ( 1999 )

24-26.09.2010 Dni formacyjne na Zamku Bierzgłowskim

„ Modlitwa jako dar przymierza i komunia z Bogiem ” – ks. dr Stanisław Suwiński

„ Święci i błogosławieni AK ( św. Wojciech, bł. Stanisław Starowiejski, św. Joanna

Beretta Mola ) ” – członkowie Akcji Katolickiej

21.11.2010 Uroczystość Chrystusa Króla

Msza Św. pod przewodnictwem ks.bp. Andrzeja Suskiego, który przypomniał

zebranym fundamentalne wartości, jakimi są Miłość i Prawda.

Przyrzeczenie nowych członków AK i KSM

Zebranie sprawozdawcze

Rok 2009 

10.01.2009 Spotkanie opłatkowe

Rozpoczęcie pracy nowego zarządu

03.02.2009 Spotkanie zarządu DIAK z ks.biskupem Andrzejem Suskim

07.14. i 21.03.2009 Wielkopostne Dni Skupienia

„ Zapłodnienie in vitro – szansa czy zagrożenie ” – ks.dr Zbigniew Wanat

„ Moralna ocena eutanazji ” – ks.dr Wiesław Łużyński

19.02.2009 Wieczór Dialogu Społecznego

„ Dar życia i jego świętość w Biblii ” – ks.dr Tomasz Tułodziecki

Jako punkt odniesienia do omawianego tematu prelegent przedstawił dzieło

stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże. To podobieństwo jest nam

zadane na całe życie.

12.05.2009 Wieczór Dialogu Społecznego

„ Etyka katolicka wobec kary śmierci ” – ks.dr Tomasz Dutkiewicz

09.2009 Dni formacyjne na Zamku Bierzgłowskim

„ Duchowe podstawy społecznej działalności Kościoła ”

„ Życie błogosławionej Doroty z Montowów ”

prowadzący: ks. Piotr Sroga

Adopcja serca – członkowie AK

22.11.2009 Uroczystość Chrystusa Króla

Msza św. pod przewodnictwem ks.bp. Andrzeja Suskiego.

W homilii ks.bp. zwrócił uwagę na aktualność stawiania Chrystusa zelżonego i

wzgardzonego przed sądami możnych tego świata. „ Czy Ty jesteś królem ? ”

I dzisiaj Chrystus odpowiada, że Jego Królestwo nie jest z tego świata, ale chce

Wpływać na człowieka w Prawdzie, za którą oddał życie. Ostateczne zwycięstwo

należy do Prawdy, która nie da się unicestwić.

Część artystyczna ( członkowie POAK przy parafii Miłosierdzia Bożego w Toruniu

pod przewodnictwem prof. Grażyny Sojak, przy współudziale członków chóru ze

Szkoły Muzycznej w Toruniu ) pt. „ Juliusz Słowacki – Jan Paweł II – drogi do

wolności ”. Inspiracją tematu był trwający Rok Słowackiego w związku z 200

rocznicą jego urodzin i 160 rocznicą śmierci oraz kolejny miniony Dzień Papieski i

10 rocznica pobytu Jana Pawła II w naszym mieście

Zebranie sprawozdawcze

Rok 2008 

12.01.2008 Spotkanie opłatkowe

03.2008 Wielkopostne Dni Skupienia

„ Wczesny Kościół w pogańskim kontekście społeczno – kulturowym ”

„ Chrześcijanie wobec znaków gaśnięcia nadziei we współczesnej Europie ”

prowadzący: ks. Wiesław Łużyński

26-28.09.2008 Dni Formacyjne na Zamku Bierzgłowskim

„ Powołanie na proroka – charyzmat dany na chrzcie św. ” – poprzez działanie proroka Eliasza

i największego proroka społecznego Amosa

„ Słowo Boże przeciwko powszechnym nadużyciom ” – na podstawie działalności proroka Ozeasza

prowadzący: ks.dr Tomasz Tułodziecki

Msza Św. – przewodniczył O.F.M. Maksymie Tandek – homilia poświęcona Bożemu Miłosierdziu

w przeddzień beatyfikacji ks. Michała Sopoćki

23.11.2008 Uroczystość Chrystusa Króla

Msza Św. pod przewodnictwem ks.prał. Andrzeja Wawrzyniaka

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Nowy zarząd DIAK: Lidia Gliwa, Wacław Jankowski, Hanna Janz, Ewa Wojciechowska, Teresa Jeszka,

 Henryk Beszczyński, Kazimierz Lewandowski, Czesław Piątkowski, Eugeniusz Winniewski

Rok 2007

01.03.2007 Wielkopostny Dzień Skupienia

"Kościół w świecie pogańskim "– ks. Wiesław Łużyński

"Rola i zaangażowanie świeckich w Kościele " – ks. Sylwester Ćwikliński

19-21.10.2007 Dni Formacyjne na Zamku Bierzgłowskim

"Akcja Katolicka misją świeckich w Kościele"     

"Formacja koniecznością każdego członka AK "

prowadzący: ks. Zbigniew Kucharski

21.11.2007 Uroczystość Chrystusa Króla

Msza Św. pod przewodnictwem ks.bp. Andrzeja Suskiego –

homilia: Dwa aspekty królowania Jezusa Chrystusa – Miłość i Prawda

Zebranie sprawozdawcze