WYDARZENIA
2024-04-08

WYWIEŚ FLAGĘ

Kategoria:   2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sejm RP przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 roku ustanowił jakże ważne Święto Chrztu Polski. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.
Zachęcamy do włączenia się w dniu 14 kwietnia 2024 w akcję „Wywieś flagę”. Wywieszanie w tym dniu flagi państwowej, nie tylko podkreśli wagę tego Święta w naszej Ojczyźnie, ale też pokaże ścisły związek naszego chrześcijańskiego fundamentu i polskiej państwowości.
więcej
2024-04-08

NARODOWY MARSZ ŻYCIA 2024

Kategoria:   2024
Niech żyje Polska!

14 kwietnia 2024 r. odbędzie się w Warszawie Narodowy Marsz Życia.
Rozpocznie się o godz. 12.30 na Placu Zamkowym. Honorowy patronat nad
wydarzeniem objęła Konferencja Episkopatu Polski, a za organizację odpowiada
Fundacja św. Benedykta.
Narodowy Marsz Życia to manifestacja na rzecz życia i rodziny, wiary i
wierności, ale także wolności i niepodległości, bez których te pierwsze będą
zawsze zagrożone. To przede wszystkim akt afirmacji, ale także znak
sprzeciwu. Afirmacja wartości, dziedzictwa i misji. Sprzeciw wobec radykalnej
rewolucji skierowanej dziś przede wszystkim przeciw życiu i rodzinie oraz wobec
niszczenia jedności w narodzie i dzielenia ludzi na lepszych i gorszych.
Narodowy Marsz Życia to wyraz naszej solidarności z najbardziej
potrzebującymi, zwłaszcza dziećmi poczętymi zagrożonymi przestępstwem,
jakim jest aborcja i ofiarami tego przestępstwa – dziećmi, które już nigdy się nie
narodzą, a także z ich matkami i ojcami, którzy często są także ofiarami tego
dramatu.
Ponieważ Marsz odbędzie się 14 kwietnia, w Narodowe Święto Chrztu Polski,
zamanifestujemy także naszą wdzięczność i odpowiedzialność za dziedzictwo,
teraźniejszość i przyszłość chrześcijańskiej Polski, która od ponad 1000 lat jest
naszym domem i życiem.
Idziemy pod hasłem NIECH ŻYJE POLSKA! Niech żyje w swoich rodzinach i
dzieciach, niech żyje w narodzie, który jest rodziną rodzin, niech żyje w
niepodległym państwie wśród suwerennych ojczyzn, niech żyje w kulturze, która
rodzi się z wiary, nadziei i miłości.
Dziś, gdy wielu Polaków uznało, że naród porzucił sprawę cywilizacji życia i
praw rodziny, całe dziedzictwo świętego Jana Pawła II, konieczny jest nowy zryw
odpowiedzialności. Waży się społeczna i duchowa przyszłość Ojczyzny. Nikt z
nas nie powinien więc stać z boku z opuszczonymi rękoma. Niech nas zobaczą!
Niech Narodowy Marsz Życia pokaże światu i społeczeństwu Polskę, nasz naród
– rodzinę rodzin, która chce żyć.
Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich, którym te wartości i wyzwania są
bliskie. Dziewczęta i chłopców, kobiety i mężczyzn. Świeckich i duchownych.
Rodziny, wspólnoty i organizacje. Niech nikogo nie zabraknie. Niech nie będzie
takiego miejsca w Polsce, skąd nie przyjedzie choćby jedna osoba, jedna rodzina
czy grupa przyjaciół. Pociągiem, autobusem, samochodem PRZYBYWAJCIE.
Gdyby przyjechał choćby jeden samochód z każdej parafii, byłoby nas 50 tysięcy.
Głosu tylu ludzi nie da się nie usłyszeć.
Do zobaczenia na Marszu
więcej
2024-03-14

NOWENNA W INTENCJI OJCZYZNY

Kategoria:   2024
Nowenna za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki – wielkich orędowników Polski.

16 marca rozpocznie się ogólnopolska nowenna w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego, która zanoszona będzie za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Każdego dnia zostanie przeprowadzona transmisja internetowa, z miejsca, gdzie modlitwę prowadzić będą biskupi.

Modlitwa nowennowa odmawiana będzie codziennie po Apelu Jasnogórskim, o godz. 21:20. Każdego dnia, z różnych miejsc Polski, modlitwa będzie transmitowana na żywo. Poniżej zamieszczamy, którzy biskupi i skąd poprowadzą modlitwę.

W poszczególnych dniach nowenny modlitwę poprowadzą:

16 marca – abp Wacław Depo z Jasnej Góry
Intencja – „O odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków”.

17 marca – abp Stanisław Gądecki z Poznania
Intencja – „O pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną”

18 marca – kard. Kazimierz Nycz z Warszawy, przy grobie św. Andrzeja Boboli
Intencja – „O zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski”

19 marca – bp Wiesław Śmigiel z Torunia
Intencja – „O odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin”

20 marca – kard. Grzegorz Ryś z Łodzi
Intencja – „O siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania”

21 marca – abp Wojciech Polak z Gniezna
Intencja – „O światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny”

22 marca – bp Rafał Markowski z Warszawy, przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Intencja – „O prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych”

23 marca – bp Marek Szkudło z Piekar Śląskich
Intencja – „O szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej”

24 marca – bp Andrzej Czaja z Góry Św. Anny
Intencja – O pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych”

Aby dołączyć do nowenny, należy każdego dnia, odczytać intencję na dany dzień oraz odmówić „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i dowolną modlitwę w intencji Ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi. „Zachęcam gorąco, aby odmawiać modlitwę w kościołach, kaplicach, parafiach i wspólnotach duszpasterskich” – napisał przewodniczący KEP.

Odczytując ogromną potrzebę wspólnej siły modlitwy całego narodu, zachęcamy wszystkich członków Akcji Katolickiej w Polsce do włączenia się w ten modlitewny szturm do nieba.
więcej
2024-03-14

NOWY PREZES AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

Kategoria:   2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEP wybrała prezesa dla Akcji Katolickiej w Polsce 14. marca 2024 ·
Podczas 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego w Warszawie w dniach 13-14 marca 2024 r. biskupi wybrali prezesa Akcji Katolickiej w Polsce, na czas kolejnej VIII kadencji w latach 2024-2028. Tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję powierzyli Panu Andrzejowi Kamińskiemu, prezesowi Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie zachęcamy do otoczenia modlitwą Pana Andrzeja i całe powierzone mu dzieło Akcji Katolickiej w Polsce.

W imieniu Zarządu Krajowego

Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w latach 2016-2020 oraz 2020-2024
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
więcej
2024-03-04

"A K C J A 21:20 "

Kategoria:   2024
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki zaprasza do włączenia się w modlitwę nowennową „Akcja 21:20”.
Będzie to odmawiana po Apelu Jasnogórskim modlitwa w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego, zanoszona za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Nowenna rozpocznie się 16 marca, a zakończy 24 marca, przed przypadającym 25 marca Dniem Świętości Życia. „W związku z rodzącą wiele pytań i niepokojów sytuacją społeczną w naszej Ojczyźnie, proszę wszystkich o wspólną modlitwę w ważnych dla naszego kraju intencjach” – napisał przewodniczący Episkopatu w zaproszeniu do włączenia się w inicjatywę modlitewną „Akcja 21:20”.
Nowenna będzie odmawiana bezpośrednio po Apelu Jasnogórskim, a także po każdej Mszy św.

„Jeśli nie będzie to możliwe, nowennę można odmówić indywidualnie w dowolnym momencie dnia” – zaznaczył. Aby dołączyć do nowenny, należy każdego dnia, rozpoczynając od 16 marca, odczytać intencję na dany dzień oraz odmówić:
„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i dowolną modlitwę w intencji Ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi.

„Zachęcam gorąco, aby odmawiać modlitwę w kościołach, kaplicach, parafiach i wspólnotach duszpasterskich” – napisał przewodniczący KEP.
Obok intencji ogólnej każdemu dniu nowenny towarzyszyć będą intencje szczegółowe.

Pierwszego dnia nowenny (16 marca) jej uczestnicy będą prosić Boga o „odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków”. W następnych dniach modlitwie będą towarzyszyć kolejno intencje:
„O pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną” (17 marca);
„O zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski” (18 marca);
„O odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin” (19 marca),
„O siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania” (20 marca);
„O światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny” (21 marca);
„O prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, w mediach społecznościowych” (22 marca);
„O szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej” (23 marca).
W ostatnim dniu nowenny, 24 marca, przypadającym w Narodowym Dniu Życia, a zarazem przed przypadającym 25 marca Dniem Świętości Życia, intencją modlitewną będzie pełna ochrona prawna życia dzieci nienarodzonych.

Przewodniczący Episkopatu zachęcił, aby modlić się w tych wszystkich intencjach za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki – wielkich orędowników Polski.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
więcej
2024-02-27

AKT ZAWIERZENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI, KRÓLOWEJ POLSKI

Kategoria:   2024
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski!
Biorąc za wzór Świętego Jana Pawła II mówię dziś:
O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna,
poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń,
wołając: Matko Boża, Niepokalana Maryjo cały(a) należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko co posiadam.
Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia.
Ty, najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego.
Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia.
Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa – jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszystkie dobro, prawda i życie.
Amen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
więcej
2024-02-12

Katolicki Klub Dyskusyjny

Kategoria:   2024
KATOLICKI KLUB DYSKUSYJNY
zaprasza na archiwalną projekcję

"Wystąpienie Papieża Jana Pawła II
na spotkaniu z rektorami w auli UMK w Toruniu"

Zapraszamy do kaplicy przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Toruniu, ul. Świętej Faustyny 7,
w celu upamiętnienia 25. rocznicy obecności Jana Pawła II w Toruniu
w czwartek 15 lutego 2024 roku o godzinie 18.35
więcej
2023-07-31

Pielgrzymka do Św. Józefa w Kaliszu.

Kategoria:   2023
RAMOWY PROGRAM
III PIELGRZYMKI
AKCJI KATOLICKIEJ
DO ŚW. JÓZEFA KALISKIEGO
W DNIACH: 25-26 SIERPNIA 2023 R.

Piątek 25 sierpnia 2023 r.
15:00 – Koronka do miłosierdzia Bożego w Kaplicy Cudownego Obrazu
15:15 – Msza św. w Kaplicy
16:00 – Konferencja tematyczna: ”Święty Józef – mniej znany”
16:30 – Zwiedzanie Kalisza (w tym roku: Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego u O.O. Jezuitów, połączone z modlitwą za Ojczyznę przy pomniku św. Andrzeja Boboli)
18:30 – Czas wolny
20:00 – Godzinne czuwanie modlitewne w Kaplicy Cudownego Obrazu zakończone Apelem Jasnogórskim, prowadzone przez POAK z Parafii przy Narodowym Sanktuarium

Sobota 26 sierpnia 2023 r.
10:00 – Koncert piosenki religijnej zespołu muzycznego ”Soli Deo”
12:00 – Uroczysta Msza św. w Sanktuarium Narodowym Św. Józefa z zawierzeniem Akcji Katolickiej Św. Józefowi, na koniec złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II
13:30 – Zakończenie pielgrzymki
więcej
2023-05-08

Pielgrzymka na Jasną Górę

Kategoria:   2023
PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJ
Jasna Góra, 16-17.06.2023r.
„Z Tobą Matko w Kościele Chrystusa”
16 czerwca - piątek
Jasna Góra, Sala Papieska
17.00 - otwarcie konferencji - Urszula Furtak, prezes Zarządu KIAK
- wystąpienia:
- ks. prof. Robert Skrzypczak – „Jak pokochać Kościół w kryzysie?”
- prof. dr hab. Wojciech Roszkowski – „Wiara w Kościół powszechny".
- dyskusja panelowa
19.15 Pomnik Św. Jana Pawła II na Wałach Jasnej Góry
- złożenie kwiatów i wspólna modlitwa dziękczynna w 30 rocznicę wezwania św. Jana Pawła II
do odrodzenia Akcji Katolickiej w Polsce,
Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej
20.00 - Msza Św.
21.00 - Apel Jasnogórski z odnowieniem Aktu Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej
Częstochowskiej - rozważanie JE Ks. Bp Marek Mendyk, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej.
17 czerwca - sobota
09.30 Katedra Częstochowska
- słowo powitania - prezes Zarządu KIAK, Urszula Furtak
- słowo J.E. Abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego
- słowo J.E. Ks. Bpa Marka Mendyka, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej
- wręczenie medali „Za dzieło apostolstwa”
10.15 - przejście na Jasną Górę
12.00 - powitanie ze Szczytu Jasnogórskiego
- ojcowie paulini
- prezes KIAK Urszula Furtak
- Msza św. na Szczycie Jasnogórskim
pod przewodnictwem i z homilią JE Biskupa Świdnickiego Marka Mendyka,
Krajowego Asystenta Akcji Katolickie
więcej
2023-05-05

Patroni Roku 2023

Patroni Roku 2023
Kategoria:   2023
WIARA I CZYN W CHRZEŚCIJAŃSKIM KSZTAŁTOWANIU PATRIOTYZMUTemat konferencji: Patroni Roku 2023
więcej