WYDARZENIA

WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA

2019-02-21
Kategoria:   2019
„Wiara jest bezinteresownym darem Boga, która jawi się jako światło
na drodze, wskazujące kierunek naszej wędrówki w czasie”
[papież Francisze

Drodzy Kapłani
Szanowni Państwo
W imieniu Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej zwracam się do Księży Proboszczów i Prezesów POAK
z gorącym apelem o mobilizację członków Akcji Katolickiej, KSM, sympatyków, oraz zaangażowanych w życie parafialne wiernych
, do wzięcia udziału w Wielkopostnych Dniach Skupienia, które odbędą się:
02 marca w Grudziądzu godz. 10,30 w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
w Bursie Szkolnej ul. Chełmińska 97,
09 marca w Brodnicy, godz. 10,30 parafia pw. NPNMP ul. Sądowa 5a,
30 marca w Toruniu, godz. 10,30 parafia pw. św. Antoniego ul. św. Antoniego 4
z następującym porządkiem:
10.30 – uroczysta Msza Św.
11.45 – Unia Lubelska – Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów
12,30 – Światło wiary w oparciu o encyklikę papieża Benedykta
13,00 – O patronach roku 2019 ustanowionych przez Sejm RP , dyskusja
, kalendarium i sprawy organizacyjne - Lidia Gliwa
W roku liturgicznym 2018/19” realizujemy hasło Episkopatu Polski „W mocy Bożego Ducha”. Celem jest powołanie nas do pracy
jako „ucznia-misjonarza”. Mamy przyjąć Chrystusowe wezwanie do dawania świadectwa o darach Ducha Świętego ich
owocach i charyzmatach. Uzupełnieniem będzie temat „Światło wiary”, który omówi ks. Wiesław Łużyński.
Rok 2019 jest również kontynuacją jubileuszu 100 lecia niepodległości Polski, ponieważ uchwałą z 2017 r. Narodowe
Obchody
Świętowania, zostały zaplanowane na lata 2017-2021. Taki czas umożliwia uroczyste uczczenie wydarzeń oraz
upamiętnienie osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą. Zasadne jest więc omówienie
tematu o Unii Lubelskiej w 450 rocznicę jej powstania (1569r.). W dokumencie posłowie podkreślili, że Unia była jednym z najdonoślejszych wydarzeń stulecia dla Polski i Litwy oraz całej Europy Środkowo-Wschodniej. Miała ona ogromne znaczenie polityczne, gospodarcze i kulturowe.
Zmagania o niepodległość Polski obecne były w każdym zakątku naszej Ojczyzny, dlatego też, zachęcamy do podejmowania kolejnych inicjatyw patriotycznych dla wzbudzania poczucia świadomości narodowej. Walczmy również o chrześcijański kształt patriotyzmu.
Wielkopostne Dni Skupienia wprowadzają nas w klimat jubileuszu i zadumy nad tematem wiary. Dlatego w imieniu własnym, całego Zarządu i Asystenta diecezjalnego ks. Wiesława Łużyńskiego serdecznie zapraszam na to spotkanie.
Lidia Gliwa -
Prezes Zarządu DIAK

Toruń, 21lutego 2019 roku.