WYDARZENIA
2019-11-18

Kategoria:   2019
Uroczyste świętowanie
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzone w ostatnią niedzielę roku liturgicznego jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na to Listopadowe wspólne świętowanie serdecznie zapraszamy wszystkich
członków i sympatyków Akcji Katolickiej do Torunia ul. Łazienna 22
24 listopada 2019r. na godz. 10,00 -
W programie:
10,00 Powitanie ,
10,15 Prelekcja – Czas Adwentu
( roraty, świeca roratnia, wieniec adwentowy,
w oktawa Bożego Narodzenia, która ma rangę święta)
11,30 Informacje bieżące;
12,30 Msza św. w Katedrze św. św. Janów, po której wysłuchamy
krótkiego koncertu chóru;
13,30 Agapa - wspólne biesiadowanie
więcej
2019-08-29

Zaproszenie

Kategoria:   2019
Toruń,20.09.2019
Zaproszenie
na
Dni Formacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
do Zamku Bierzgłowskiego 27,28,29 września 2019r.

Eucharystia jest największym darem i cudem, gdyż uobecnia się w Niej tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa. Dzięki Eucharystii możliwe staje się pełne spotkanie z żywym i kochającym Chrystusem
/ św. Jan Paweł II /

Drodzy Księża, Szanowni Państwo,
Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej z Asystentem Diecezjalnym
ks. dr hab. Wiesławem Łużyńskim, w dniach 27,28,29 września 2019 r., organizuje kolejne Dni Formacyjne w Zamku Bierzgłowskim. Na spotkanie, które połączone będzie z Radą Diecezjalną, serdecznie zapraszamy wszystkich księży asystentów, prezesów, członków i sympatyków Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Główny temat „Eucharystia – tajemnica wyznawania”, poprowadzi ks. dr Janusz Chyła - prezbiter diecezji pelplińskiej, doktor nauk teologicznych (dogmatyk), wicerektor WSD w Pelplinie, adiunkt na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, autor książek: „Jezus Chrystus Jana Pawła II”, „Siedem znaków Paschy” , „Rycerz Kolumba” i "Ewangelia na Twitterze".
W obecnej sytuacji geopolitycznej wszyscy katolicy zaproszeni są do posłannictwa. Aby być w posłannictwie skutecznym, konieczna jest głęboka formacja każdego z nas, poparta świadectwem życia. Chcąc sprostać zadaniu, musimy rozszerzać i pogłębiać poziom wiedzy religijnej i pokonać bierność, o której Święty Jan Paweł II powiedział: „Bierność, która zawsze była nie do przyjęcia, dziś jeszcze bardziej staje się winą. Nikomu nie godzi się stać w bezczynności”.
W roku bieżącym, kończymy dwuletni program „O Duchu Świętym” z hasłem duszpasterskim
„W mocy Bożego Ducha” i przesłaniem, że trzeba być narzędziem Ducha Świętego, aby mogły dokonywać się przemiany świata.
We wrześniowych Dniach Formacyjnych przygotowujemy się do nowego, trzyletniego (2019-2022) programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Jego tematem jest Eucharystia, którą przeżywać będziemy w kolejnych latach jako tajemnicę wyznawaną, tajemnicę przeżywaną i tajemnicę świętowaną.
Na spotkaniu w Zamku, wracać będziemy również do Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Rok 2019 poświęcony jest między innymi trzem Powstaniom Śląskim. Jest to ukłon w stronę ludu śląskiego jako wdzięczność za walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, jej odbudowę i kształt granic odrodzonego państwa polskiego. Wykład na ten temat poprowadzi prof. Zbigniew Girzyński. Na jednej z konferencji dowiemy się również o Stanisławie Moniuszce, w 200 rocznicę jego urodzin. Studentka Akademii Muzycznej przedstawi tego wielkiego człowieka jako wzór patrioty, który poprzez swoją bogatą i twórczą działalność budził w Polakach narodową tożsamość.
Spotkanie w Zamku Bierzgłowskim poza stroną merytoryczną ma na celu również integrację członków Stowarzyszenia Akcji Katolickiej. Dzieląc się radościami, sukcesami, troskami i metodami pracy zachodzącymi w poszczególnych Parafialnych Oddziałach, tworzymy wspomagająca się wspólnotę.
Ważny jest również odpoczynek w kontakcie z piękną przyrodą.
Serdecznie zapraszamy!

Szczęść Boże! Lidia Gliwa – Prezes Zarządu DIAK
więcej
2019-03-12

Konferencja "Wiara i Czyn"

Kategoria:   2019
CHRZEŚCIJAŃSKI KSZT PATRIOTYZMU
13 kwietnia 2019r. godz. 10,00
Centrum Dialogu im św. Jana Pawła II
Toruń ul. pl. Bł. Ks. S. W. Frelichowskiego1
więcej
2019-02-21

WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA

Kategoria:   2019
„Wiara jest bezinteresownym darem Boga, która jawi się jako światło na drodze, wskazujące kierunek naszej wędrówki w czasie”
więcej
2019-01-15

Spotkanie Opłatkowe

Kategoria:   2019
W dniu 12 stycznia 2019 r., w wigilię Niedzieli Chrztu Pańskiego, tradycyjnie już odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.
więcej
2019-01-10

Zaproszenie

Kategoria:   2019
Dnia 12 stycznia 2019 roku zapraszamy na spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej.
więcej