WYDARZENIA

Spotkanie Opłatkowe

2019-01-15
Kategoria:   2019
W dniu 12 stycznia 2019 r., w wigilię Niedzieli Chrztu Pańskiego, tradycyjnie już odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Łaziennej 22, które swoją duszpasterską opieką otoczył ks. dr hab. Wiesław Łużyński, diecezjalny asystent AK.
Spotkanie o godz.12, rozpoczęliśmy wspólną modlitwą. Następnie wszyscy zebrani uczestniczyli w spotkaniu o charakterze informacyjnym, które poprowadziła Pani Prezes Lidia Gliwa. Pani Prezes w swojej prelekcji podsumowała warsztaty, które odbyły się podczas Dni Formacyjnych w Zamku Bierzgłowskim w dniach od 12 do 14 października 2018r.
W szczególności zostały omówione drogi dochodzenia do świętości poprzez wiarę, modlitwę, świętość, apostolstwo i pobożność. Treści przygotowane przez członków DIAK wskazywały jaki powinien być udział i rola Akcji Katolickiej w spełnianiu misji w Kościele.
Kolejnym tematem spotkania było omówienie Kalendarium Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej na rok 2019. Z każdym rokiem Kalendarium obfituje w coraz większą ilość spotkań i wydarzeń wymagających zaangażowania wielu osób oraz współpracy z POAK w całej diecezji. Wszystkie zaplanowane spotkania, konferencje, pielgrzymki wymagają dużego nakładu pracy i często wysiłku fizycznego.
Rozpoczynamy już 12 lutego w Katolickim Klubie Dyskusyjnym spotkaniem poświęconym św. pamięci Pani Annie Walentynowicz, działaczce Solidarności, na którym wykład wygłosi prof. dr hab. Mirosław Golon.
Następnie zapraszamy na cykl spotkań „Nasi święci”, które poświęcone będzie św. Szarbelowi. Spotkanie poprowadzi Libańczyk Maroun Mazzawi, chrześcijanin maronita, którego pasją jest zapoznawanie ze świętymi libańskimi.
Nie zapominamy również o Dniach Skupienia, które odbywają się tradycyjnie w Grudziądzu, Brodnicy i Toruniu.
Bardzo ważnym wydarzeniem jest coroczna Konferencja „Wiara i Czyn”, która odbędzie się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu.
W czerwcu zapraszamy na pielgrzymkę do Częstochowy, a po wakacjach na Dni Formacyjne w Zamku Bierzgłowskim.
Nasze Kalendarium kończy święto patronalne Akcji Katolickiej w Dzień Chrystusa Króla.
Na zakończenie spotkania informacyjnego otrzymaliśmy nowy 58 numer Biuletynu KIAK, który przypomina najważniejsze wydarzenia AK na poziomie kraju i diecezji, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach.
Najważniejszą częścią spotkania, na której prosiliśmy o wsparcie i siły była Eucharystia celebrowana przez ks. Wiesława. Po Mszy św. nastąpiło wspólne dzielenie się opłatkiem i składaniem wzajemnych życzeń, które wprowadziło nastrój radosnego przeżywania okresu Bożego Narodzenia i jedności wśród obecnych.
Agapa na zakończenie spotkania była okazją do bliższego poznania się i zawiązania wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Popłynęły również teksty znanych kolęd wspomagane śpiewnikami kolędowymi, które zostały przygotowane na tę uroczystość.
Pełni sił i wsparcia duchowego przystępujemy do kolejnych wyzwań i zadań w nadchodzącym roku 2019.