WYDARZENIA

Życzenia

2017-12-22
Kategoria:   2017


Na radosne Święta Bożego Narodzenia życzymy, aby błogosławieństwo, które niesie Zbawiciel budziło w sercach
najpiękniejsze uczucia braterstwa, miłości i pokoju.
Niech Nowy Rok 2018 przyniesie dni pełne życzliwości i radości z odkrywania niepojętej Miłości Bożej.
Życzymy też satysfakcji z pracy w Akcji Katolickiej na rzecz całej społeczności parafialnej.

W imieniu Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Diecezji Toruńskiej oraz Ks. Wiesława Łużńskiego

Lidia Gliwa - Prezes Zarządu DIAKPrzypominamy o tradycyjnym spotkaniu opłatkowym
13 stycznia 2018 roku w Toruniu ( Łazienna 22).Uroczystość rozpocznie się o godz.12.00 zebraniem informacyjnym.
O godzinie 14.00 Msza Święta zakończona dzieleniem się opłatkiem i agapą.
Serdecznie zapraszamy.