WYDARZENIA

Zamek Bierzgłowski

2017-10-14
Kategoria:   2017
Akcja Katolicka w Zamku Bierzgłowskim

Dni Formacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej, odbyły się w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim w dniach od 29 września do 1 października ,zorganizowane przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej dla księży asystentów, prezesów, członków i sympatyków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

Rok Maryjny
W Dniach Formacyjnych w podsumowaniu jubileuszowego Roku Maryjnego mówiliśmy o Matce Bożej w 140 rocznicę Jej objawień w Gietrzwałdzie. Film dokumentalny przybliżył nam przesłanie do Polaków pod zaborami. Matka Boża mówiła aby przez modlitwę różańcową do Niepokalanej prosić o błogosławieństwo dla Ojczyzny.
Ks. Wiesław Łużyński wyartykułował przesłania Matki Bożej Różańcowej w Fatimie (w 100 rocznicę objawień), której orędzia jako ostrzeżenie i naglące wezwanie do nawracania są wciąż aktualne dla wszystkich i przestrogą przed błędami świata. Spełnienie próśb Matki Bożej i odmawianie różańca jest ratunkiem dla każdego z nas, Polski, Europy i świata. Ożywienia wymagają również nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca, jako wynagrodzenie za grzeszników składane Niepokalanemu Sercu Maryi. W Rok Maryjny wpisała się również 50 rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy w sanktuarium w Toruniu i wszyscy uczestnicy Dni Formacyjnych brali udział w tej uroczystości

. Tajemnica Ducha Świętego
Ks. Krzysztof Mutlaff w ramach przygotowania do zbliżającego się roku liturgicznego 2017/2018 gdzie hasłem jest „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, przybliżał tajemnice Ducha Świętego przez analizę otrzymanego chrztu i bierzmowania. Mówiąc o darach, błogosławieństwach i charyzmatach Ducha Świętego uczyliśmy się spojrzenia na siebie w prawdzie, dobrodziejstwa bycia we wspólnocie, oraz obowiązku bycia narzędziami Ducha Świętego. Duch Święty przez nas, zmienia oblicze ziemi i dokonuje przemiany.

Walne Zebranie Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
W Zamku Bierzgłowskim był również czas na Walne Zebranie Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej, na którym podsumowano rok 2017. Prezes Lidia Gliwa omówiła sprawozdanie z działalności, kalendarium na rok 2018, literaturę formacyjną i wspomagającą pracę Akcji Katolickiej, a skarbnik Teresa Jeszka przedstawiła sprawozdanie finansowe, zaś Komisja Rewizyjna po zbadaniu dokumentów wnioskowała o absolutorium dla Zarządu, którego zebrani udzielili. Pięknym elementem zebrania było złożenie przyrzeczenia przez nowych członków naszego Stowarzyszenia.

Spotkanie w Zamku Bierzgłowskim miało na celu nie tylko formację, ale również integrację członków Stowarzyszenia Akcji Katolickiej, poprzez dzielenie się radościami, sukcesami, metodami pracy i troskami zachodzącymi w Parafialnych Oddziałach oraz odpoczynek w uroczym, otoczonym piękną przyrodą miejscu. Dziękujemy za spotkanie.

Lidia Gliwa