WYDARZENIA

„WOLNOŚCI WCIĄŻ MUSIMY SIĘ UCZYĆ NA NOWO”

2018-05-01
Kategoria:   2018
„WOLNOŚCI WCIĄŻ MUSIMY SIĘ UCZYĆ NA NOWO” Uroczystości 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja i Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – patronki naszej Ojczyzny rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, patrona „SOLIDARNOŚCI”. Następnie delegacje przeszły pod tablicę wmurowaną na bocznej ścianie kościoła Św. Ducha OO. Jezuitów wokół którego , a także i w nim samym miały miejsce dramatyczne wydarzenia sprzed 36 lat, gdy komunistyczne władze postanowiły w brutalny sposób rozprawić się z mieszkańcami Torunia masowo uczestniczącymi w alternatywnych uroczystościach 1 maja, a następnie 3 maja 1982r., w patriotycznych nabożeństwach. O protestach społecznych w mieście z 1 i 3 maja 1982 r. dowodzących siły i aktywności antykomunistycznej opozycji wspomniał m. in. prof. Wojciech Polak, członek Kolegium IPN. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele DIAK diecezji toruńskiej ze sztandarem organizacji i złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą. W samo południe Ordynariusz Diecezji Toruńskiej ks. Biskup Wiesław Śmigiel koncelebrował u stóp ratusza mszę św. w intencji Ojczyzny, który wygłosił homilię podkreślającą wielkie znaczenie i wspaniałe tradycje święta Matki Bożej Królowej Polski. W homilii ks. Biskup zwrócił uwagę na dwuwymiarowy aspekt dnia 3 maja. Z jednej strony jest to uroczystość maryjna, w której Polacy czczą Matkę Bożą jako Królową Polski. Fakt ten wynika z historii Polski. Jezus bowiem w testamencie krzyża ofiarował ludziom Swoja Matkę. Jako Królowa Polski Maryja objawiła się sama w wizji , którą miał jezuita o. Juliusz Mancinelli. Matka Boża mówiła, że ma ją nazywać Królową Polski, gdyż Ona umiłowała ten kraj i ma wobec niego wielkie zamiary, bo jego synowie pałają do Niej osobliwą miłością. Wizja ta została niejako potwierdzona kazimierzowskimi Ślubami Jasnogórskimi złożonymi po tym, jak dzięki wstawiennictwu Maryi, w XVII wieku, Szwedzi wycofali się z Polski. Aspekt maryjny ściśle wiąże się z drugim czyli historycznym. 3 Maja 1791 r. w Polsce uchwalono konstytucję – była pierwsza spisana w Europie , druga na świecie. Stanowiła przejaw politycznej roztropności, a w czasach zaborów dawała nadzieję i pomagała przetrwać zniewolonemu narodowi. Biskup Śmigiel podkreślił, że współcześnie należy uczyć się patriotyzmu opartego na miłości do Ojczyzny. W oprawie liturgii wystąpił chór parafii św. Józefa i orkiestra Garnizonu Toruń. Po nabożeństwie obchody przeniosły się przed fronton Dworu Artusa, gdzie odbyła się uroczystość cywilno-wojskowa z udziałem Kompanii honorowej w strojach z epoki Księstwa Warszawskiego.