WYDARZENIA

Wielkopostne Dni Skupienia w 2016 roku

2016-03-19
Kategoria:   2016
Wielkopostne Dni Skupienia w 2016 roku
Hasło: „Chrzest jako początek nowego życia w Chrystusie”
Grudziądz 5.03, Toruń 12.03, Brodnica 19.03
            Rok 2016 jest rokiem szczególnym, ponieważ splatają się w nim trzy doniosłe wydarzenia. Rok ten został ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia, jest on historycznym Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, w roku tym odbędą się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z udziałem papieża Franciszka. Wprowadzeniem do przeżycia tych wielkich wydarzeń są nasze wielkopostne spotkania.
Spotkanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Diecezjalnego Asystenta Kościelnego ks. dr hab. Wiesława Łużyńskiego. W wygłoszonej homilii i w katechezie po Mszy św. ks. Wiesław nawiązał do czekających nas wydarzeń, do których przygotowujemy się od roku 2013 poprzez realizację programu duszpasterskiego pod hasłem: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Hasłem roku 2015/16 jest "Nowe życie w Chrystusie", a tematem chrzest i jego konsekwencje. Znakiem nawiązującym do liturgii chrztu są woda i biała szata. Ksiądz Wiesław przypomniał, że chrzest jest dopiero początkiem nowego życia w Chrystusie, po którym każdy chrześcijanin powinien dążyć do dojrzałości w wierze przez nawrócenie w wymiarze osobistym i wspólnotowym oraz przez święte życie w radości i nadziei. Nasz sakrament chrztu i Chrzest Polski przed 1050 laty to początek doświadczenia Bożego Miłosierdzia. Treści te doskonale wpisują się w Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i w duchowe przeżywanie Światowych Dni Młodzieży, które przeżywać będziemy pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
Czasem zdajemy sobie sprawę, że życie zostało nam ofiarowane jakby po raz drugi. Ks. Wiesław wspominał dziadka Józefa, który w czasie wojny został cudem uratowany od pewnej śmierci. Ta sytuacja jest podobna do tego co dzieje się w czasie chrztu świętego. Następuje śmierć starego człowieka i z wody wyłania się nowy człowiek. To wyjście z wody daje początek nowemu życiu. Również Chrzest Polski w 966 roku był wydarzeniem przełomowym w dziejach naszego narodu, ponieważ Chrzest można potraktować jako akt założycielski nowego państwa. Chrzest wprowadził Polskę do społeczności chrześcijańskiej, podniósł prestiż Mieszka I na arenie europejskiej, od tego momentu Mieszko I mógł liczyć na papiestwo. Na naszych ziemiach rozpoczęła się historia Kościoła w państwie Polan. Każdy Chrzest wszczepia w Chrystusa. Wskutek Chrztu przed 1050 laty wszyscy Polacy zostali wszczepienie w Chrystusa jako osobowość zbiorowa.
Następnie prezes Lidia Gliwa przedstawiła fakty z Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, omówiła Miłosierdzie Boże wraz z refleksją nad miłosierdziem, wymieniła uczynki miłosierdzia co do duszy i ciała oraz zachęcała do skorzystania z odpustu zupełnego z okazji Roku Miłosierdzia związanego z pielgrzymką do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w wyznaczonych Katedrach i kościołach.          
Udane spotkanie zakończyliśmy agapą.