WYDARZENIA

WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA

2018-03-20
Kategoria:   2018
Drodzy Kapłani Szanowni Państwo
W imieniu Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej zwracam się do Księży Proboszczów i Prezesów POAK z
gorącym apelem o mobilizację członków Akcji Katolickiej, KSM, sympatyków, oraz zaangażowanych w życie parafialne wiernych,
do wzięcia udziału w Wielkopostnych Dniach Skupienia, które odbędą się:

24 marca w Toruniu, godz. 10,30 parafia pw. św. Antoniego ul. św. Antoniego 4
z następującym porządkiem: 10.30 – uroczysta Msza Św
. 11.45 – 250 rocz. Konfederacji Barskiej – o. Paczkowski - franciszkanin
12,30 – Charyzmaty – dar Ducha Świętego – ks. Wiesław Łużyński
13,00 –O patronach roku 2018 ustanowionych przez Sejm RP , dyskusja, kalendarium i sprawy organizacyjne - Lidia Gliwadziałalności
Akcji Katolickiej. Bierzmowanie zostało nam udzielone, a bardzo często pozostaje niezauważone lub niewykorzystane.
Rok 2018 jest również rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków. Państwo polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli,
rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Z tej dziejowej próby nasz naród wyszedł
zwycięsko dzięki tym, którzy pozostali nieugięci” – jak podkreślono w uchwale Sejmu RP.
Rok 2018 jest też rokiem Praw Kobiet w 100 rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych.
Bieżący rok jest również rokiem kilku patronów:
Abp Ignacego Tokarczuka w 100 rocznicę urodzin. Biskup był obrońcą praw wiernych i jednym z duchowych przywódców
pokojowych zmagań narodu polskiego o wlność.
Ireny Sendlerowej w 10 rocznica śmierci wybitnej polskiej działaczki społecznej, która w czasie II wojny światowej jako
kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegota” przyczyniła się do ocalenia z Holokaustu około 2 500 żydowskich dzieci
. Konfederacji barskiej w 250 rocznicę zawiązania zbrojnego związku szlachty polskiej (utworzonego w Barze na Podolu 29 lutego
1768 r), w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej.
W przyjętej przez aklamację uchwale Sejm wyraził nadzieję, że w roku 2018 nastąpi ożywienie naszych postaw patriotycznych i
poczucia świadomości narodowej oraz, że Polacy porzucą spory, by wspólnie świętować radosny jubileusz w jedności i pojednaniu.
Uroczystości jubileuszowe ujęte zostały w Kalendarium Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
a ich wspólne przeżywanie będzie znaczącym wkładem w propagowanie patriotycznej i religijnej tradycji Rzeczypospolitej.
Wprowadzeniem do przeżycia tych wielkich dni są nasze wielkopostne spotkania, na które w imieniu
własnym, całego Zarządu i Asystenta diecezjalnego ks. Wiesława Łużyńskiego jeszcze raz serdecznie zapraszam.
Lidia Gliwa - Prezes Zarządu DIAK