WYDARZENIA

WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA

2017-03-17
Kategoria:   2017
DNI SKUPIENA AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TORUNSKIEJ

„Trzeba darzyć zaufaniem ludzi świeckich, jest w nich bowiem wielki potencjał dobrej woli, kompetencji i gotowości i woli służenia”

/św. Jan Paweł II /

Wielki Post jest czasem, w którym członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej uczestniczą w Dniach Skupienia. Spotkania odbywały się w trzech rejonach duszpasterskich. 4 marca w Brodnicy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 11marca w Grudziądzu w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i 18 marca w Toruniu w parafii św. Antoniego. W Brodnicy Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz o. Konstantyn Sokołowski, w Grudziądzu ks. Infułat Tadeusz Nowicki natomiast w Toruniu ks. Kanonik Wojciech Miszewski. Wszyscy kaznodzieje omawiając naukę Ewangelii nawiązywali do zadań Akcji Katolickiej. W koncelebrze modlitwą wspierał Diecezjalny Asystent ks. prof. Wiesław Łużyński oraz księża asystenci poszczególnych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

Po liturgii odbyły się katechezy. Ks. prof. Wiesław Łużyński w temacie „Świecki charyzmat katolików świeckich” mówił, że Kościół jest wspólnotą obejmującą zarówno hierarchię jak i świeckich. Wszyscy należymy do wspólnoty Kościoła na podstawie chrztu świętego. Świeccy zajmują w nim ważne miejsce, bo żyją i pracują w świecie. Kapłan zwykle posługuje we wspólnocie wierzących, sprawuje sakramenty święte i głosi Słowo Boże i jest niejako otoczony wspólnotą. Świeccy żyją w świecie, wykonują świeckie zawody, żyją pośród innych członków społeczeństwa i mają zdobywać chrześcijańską doskonałość w świecie. Miejscem uświęcania jest dla nich świeckie posłannictwo, powołanie i wykonywany zawód. Mają żyć Ewangelią w środowisku pracy i zamieszkania. Świat jest również miejscem ich apostolskiej aktywności. Świeccy w haśle „Idźcie i głoście” są powołani by niejako od wewnątrz, jak zaczyn przemieniać świat w duchu Ewangelii Chrystusowej.

Następnym prelegentem była prof. Grażyna Sojak. Przybliżyła jednego z patronów roku 2017, postać Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego (Józefa Conrada 1857 - 1924), syna działacza niepodległościowego. Korzeniowski wyjechał z Polski mając 17 lat jako sierota. Stracił rodziców, którzy byli ofiarami represji carskich, a ich zdrowie nadszarpnęło nie tylko przymusowe zesłanie na Syberię, ale również ból spowodowany cierpieniami polskiego Narodu. Józef wyjechał z Polski aby realizować marzenia, aby zostać marynarzem i pływać po morzach i oceanach. Właśnie z tematyką morską związana jest jego twórczość. Był znakomitym pisarzem angielskim i jednocześnie wspaniałym Polakiem. W większości jego książek głosi przesłanie moralne. Mówi, że wierność ideałom, honor, poczucie obowiązku, postawa wobec trudności, wobec wyzwań, wobec ludzi i wobec samego siebie stanowią o wartości człowieka. Mimo obecności i pracy na obczyźnie, Conrad nie wyrzekł się polskości. Jest to nauka dla Polaków, którzy już po krótkim pobycie za granicą starają się udawać tubylców.

W czwartym punkcie Dni Skupienia prezes Lidia Gliwa mówiła o formacji, która jest ważna dla każdego członka Akcji Katolickiej i opiera się o literaturę przeznaczoną na rok bieżący. Omówiła również kalendarium Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej na rok 2017, zapraszając jednocześnie na najbliższą konferencję diecezjalną, która dobędzie się 19 kwietnia, godz. 10,00 w Centrum Dialogu im. św. Jana Pawła II w Toruniu, pl. bł. ks.S. W. Frelichowskiego 1. W temacie głównym „Droga do niepodległej Polski” zapoznamy się z Tadeuszem Kościuszko, Józefem Piłsudskim oraz przepiękną historią 300 lecia Koronacji MB Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej. W obecnym Roku Maryjnym będziemy Te kwestię poruszać w różnych aspektach.

Na koniec należy wspomnieć również o agapie, która kończy każde spotkanie. Jest ona bardzo ważna, bowiem przy wspólnym stole następuje integracja członków Akcji Katolickiej i wzajemne ubogacanie poprzez dzielenie się sposobami realizacji zadań Akcji Katolickiej.


Lidia Gliwa