WYDARZENIA

WIELKOPOSTNE DNI SKUPIENIA

2017-02-16
Kategoria:   2017

„ Trzeba darzyć zaufaniem ludzi świeckich, jest w nich bowiem wielki potencjał dobrej woli, kompetencji i gotowości i woli służenia” /św. Jan Paweł II 


Drodzy Kapłani, Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej zwracam się do Księży Proboszczów i Prezesów POAK z gorącym apelem o mobilizację członków Akcji Katolickiej, KSM, sympatyków, oraz zaangażowanych w życie parafialne wiernych, do wzięcia udziału w Wielkopostnych Dniach Skupienia, które odbędą się:

04 marca w Brodnicy, godz. 10.30 parafia pw. NPNMP ul. Sądowa 5a,

11 marca w Grudziądzu, godz. 10.30 Msza Św. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, a katechezy w Bursie Szkolnej ul. Chełmińska 97,

18 marca w Toruniu, godz. 10.30 parafia pw. św. Antoniego ul. św. Antoniego 4 z następującym porządkiem:

10.30 – uroczysta Msza św.
11.45 – ks. dr hab. Wiesław Łużyński- Świecki charakter katolików świeckich
12.30 – O patronach roku 2017 ustanowionych przez Sejm RP – Lidia Gliwa
12.45 – Konrad Korzeniowski –syn polskich zesłańców syberyjskich, pisarz – w 160 rocznicę jego urodzin - prof. Grażyna Sojak
13.30 – dyskusja oraz omówienie kierunków pracy, kalendarium i spraw organizacyjnych - Lidia Gliwa

W roku 2017 realizujemy hasło „Idźcie i głoście” do którego przygotowywaliśmy się poprzez Dni Formacyjne w Zamku Bierzgłowskim, poprzez książkę z materiałami formacyjnymi (nr 33), oraz od roku 2013 poprzez realizowanie programu duszpasterskiego „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Po uroczystych obchodach 1050 - jubileuszowej rocznicy Chrztu Polski, który odegrał przełomowe znaczenie w dziejach naszego narodu wprowadzając Polskę do społeczności chrześcijańskiej i podnosząc prestiż na arenie europejskiej, rozpatrujemy drogę Narodu polskiego do uwolnienia się od zaborców.

W tym duchu Sejm RP rok 2017 ustanowił rokiem sześciu patronów: Konrada Korzeniowskiego- syna polskich zesłańców syberyjskich, pisarza - w 160 rocznicę Jego urodzin. Tadeusza Kościuszko -– w 200 rocznicę Jego śmierci. Józefa Piłsudskiego - w 150 rocznicę Jego urodzin. Adama Chmielowskiego - Świętego Brata Alberta - w 130 rocznicę przywdziania habitu (2016 minęła setna rocznica Jego śmierci). Honorata Koźmińskiego, kapucyna, teologa, prezbitera, carskiego więźnia, z którego inicjatywy i współpracy zostało ustanowione święto Matki Bożej Częstochowskiej, (obchodzone po raz pierwszy 29 sierpnia 1906r) - w 87 rocznicę śmierci.

Rok 2017 jest również Rokiem Rzeki Wisły w 550 rocznice pierwszego flisu, który nastąpił po II pokoju toruńskim (1466). Sejm obrał takich patronów po to aby oddać hołd bohaterom oraz pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego, a także by młodym pokoleniom wskazać przykład służby i poświęcenia dla Ojczyzny, i aby wzmocnić przez to kondycję duchową narodu.

Rok 2017 jest ogłoszony przez Senat rokiem (300 lecie) Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, aby pokazać, że to zdarzenie ma znaczący wkład w propagowanie patriotycznej i religijnej tradycji Rzeczypospolitej, oraz jest lekcją polskiego dziedzictwa w szczególności dla młodego pokolenia. Senat pragnie uhonorować również Władysława Raczkiewicza, jednego z najważniejszych polityków pierwszej połowy XX wieku. 6 czerwca 2017 r. upływa 70 lat od Jego śmierci.

W dekrecie o świeckich w Kościele, święty Sobór nadmienia aby wśród apostolstwa świeckich pierwsze miejsce zajmowała działalność społeczna chrześcijanina i rozszerzała się na cały zakres spraw doczesnych i także na kulturę. Dlatego w kalendarium DIAK na rok bieżący uwzględniamy patronów roku 2017.

Prosimy również aby w każdym POAK –u przeprowadzano pogadanki na temat wymienionych postaci zasłużonych w dziejach Polski, znanych z krzewienia polskości i patriotycznego ducha. Wprowadzeniem do realizacji treści kalendarium są nasze Wielkopostne Dni Skupienia, na które w imieniu własnym, całego Zarządu i Asystenta Diecezjalnego ks. Wiesława Łużyńskiego jeszcze raz serdecznie zapraszam. Lidia Gliwa - Prezes Zarządu DIAK