WYDARZENIA

Spotkanie Zarządu DIAK

2018-01-12
Kategoria:   2018
W dniu 10 stycznia 2018 r. na zaproszenie Zarządu DIAK, specjalnym gościem w domu przy ul. Łaziennej 22
był ks. Biskup Wiesław Śmigiel, Ordynariusz Diecezji Toruńskiej.
Przy kawie i owocach ks. Biskup zapoznał się z obszerną kroniką, która zawiera historię AK od daty powstania formacji w Diecezji Toruńskiej. Szczególną uwagę zwrócił ks. Biskup na Kalendarium DIAK Diecezji Toruńskiej na 2018 r. , co pozwoliło na uwzględnienie terminów i deklarację wzięcia udziału w wybranych spotkaniach.
Ks. Biskup w rozmowie z uczestnikami spotkania podkreślił, że Akcja Katolicka powinna przygotowywać ludzi do aktywnego udziału w życiu społecznym i angażować się na różnych płaszczyznach lokalnej społeczności czyniąc dobro.
Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem uczestników z ks. Biskupem i ks. Wiesławem Łużyńskim, Asystentem Diecezjalnym AK, który zawsze godnie wspiera i otacza opieką duchową formację. L.B