WYDARZENIA

Spotkanie Opłatkowe

2018-01-13
Kategoria:   2018
W dniu 13 stycznia 2018 r., w Centrum Dialogu Społecznego odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Na spotkanie przybyło około 35 osób, które pragnęło podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia na cały 2018 r., a także zapoznać się z Kalendarium DIAK. Spotkanie, witając serdecznie wszystkich gości, rozpoczęła Pani Prezes Lidia Gliwa.
W części informacyjnej Pani Prezes zapoznała wszystkich uczestników z Kalendarium DIAK na 2018 r., którego program obfituje w szereg spotkań i wydarzeń wymagających przygotowania i zaangażowania wielu osób, aby podkreślić ich szczególny charakter i zadbać o właściwy przekaz do jak największej liczby osób świeckich.
Rok 2018, to rok szczególny, w którym obchodzimy wiele rocznic zasługujących na ich upamiętnienie. Najważniejsza z nich to jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, który przypomina jak długa i trudna, a także bolesna była droga wielu pokoleń do wolności.
Nasza formacja pragnie zaprosić w dniu 21 kwietnia wszystkich chętnych na konferencję pn. „Wiara i czyn” do Centrum Dialogu im. Św. Jana Pawła II w Toruniu.
Następna, to 250. rocznica zawiązania Konfederacji zbrojnego związku szlachty polskiej w Barze na Podolu 29 lutego 1768 r., w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej. Konfederacja barska wraz z Konstytucją 3 Maja i powstaniem Kościuszkowskim tworzy element walki o wolność.
Już 1 lutego 2018 r. przypada 100. rocznica urodzin wielkiego pasterza Kościoła, abpa Ignacego Tokarczuka. Abp Ignacy Tokarczuk, to obrońca praw wiernych i jeden z duchowych przywódców zmagań narodu polskiego o niepodległość Ojczyzny w okresie totalitaryzmu komunistycznego.
Następna 450. rocznica śmierci młodego jezuity św. Stanisława Kostki przypada 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ma to również związek, jak i dwie poprzednie rocznice z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Św. Stanisław jest patronem Polski i Litwy, a także patronem młodzieży, studentów oraz jezuickich nowicjuszy. Pragnę nadmienić, że w obchody tej rocznicy szczególne zaangażowany jest bp Mirosław Milecki, duszpasterz Akcji Katolickiej.
W dniu 13 lutego zapraszamy na spotkanie do KKD, które zostanie poświęcone Irenie Sendlerowej, zwanej matką dzieci holokaustu. Współtworzona przez nią sieć ludzi i organizacji podjęła próbę uratowania ok. 2500 żydowskich dzieci podczas II. Wojny światowej. W 1965 r. Irena Sendlerowa otrzymała tytuł Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata.
Rok 2018, to również rok Praw Kobiet. Ma to związek z przypadającą za rok 100. rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych.
,br>