WYDARZENIA

Spotkanie Opłatkowe

2017-01-07
Kategoria:   2017
Tradycyjnie w Centrum Dialogu Społecznego spotkaliśmy się aby złożyć sobie życzenia oraz podzielić się opłatkiem.Mimo mroźnej aury przybyło około 40- ści osób z różnych zakątków naszej Diecezji.
Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, po czym prezes DIAK Lidia Gliwa przedstawiła kalendarium na bieżący rok omawiając bliżej niektóre wydarzenia.
Następnie Pani prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak, wygłosiła interesującą i bogatą w fakty prelekcję na temat: „Poetyckie źródła kolęd”. Pani profesor wyjaśnienia pochodzenie nazwy - „kolęda”, która powiązana jest z tradycją rzymską. Kalendae –to styczniowy początek roku administracyjnego, później uznany jako początek rachuby nowego czasu w związku z narodzeniem Chrystusa – jako najważniejszy aspekt Świąt Bożego Narodzenia. W tradycji ludowej kolędowanie, to obchodzenia domu przez kolędników, odgrywanie jasełek, składanie sobie życzeń. Odmianą kolędy jest pastorałka, nie wykorzystywana w chrześcijańskich nabożeństwach ze względu na zbyt świeckie treści w nich zawarte. Większość kolęd to utwory, które liczą sobie 200-300 lat. W XVI wieku powstała najstarsza znana polska kolęda „ Anioł pasterzom mówił”. Teksty do kolęd pisałm. in. Franciszek Karpiński, Teofil Lenartowicz, a nawet Jan Kochanowski. Fryderyk Chopin wplótł do swego Scherza h-moll melodię polskiej kolędy „Lulajże Jezuniu”.
Bogactwo polskich kolęd jest niezwykłe a ich wartości artystyczne są niepospolite. Czas powstania kolęd łączy się z powstaniem pierwszych Szopek Betlejemskich, które zapoczątkował św. Franciszek już w XII w, a potem zwyczaj rozpopularyzował się na całą Europę i Świat.
Prelekcja była bardzo interesująca, przeplatana kolędami i naszym śpiewem na chwałę Bożego Dzieciątka.
Następnie z gorliwą modlitwą uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą celebrował ks. Wiesław Łużyński. Po Mszy Świętej dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia na 2017 rok.
Wspólna agapa, śpiewy pięknych kolęd, miła rodzinna atmosfera, rozmowy w doskonałych humorach – tak przebiegało tegoroczne spotkanie opłatkowe.
Eliza Adamiec