WYDARZENIA

Spotkanie Opłatkowe

2016-01-22
Kategoria:   2016
Spotkanie opłatkowe w Akcji Katolickiej Tradycyjnie w styczniu, Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej (dla swoich członków) zorganizował w Centrum Dialogu Społecznego spotkanie opłatkowe. Uroczystość poprzedzona została zebraniem informacyjnym przeznaczonym dla prezesów i skarbników POAK-ów. Prezes Lidia Gliwa przypomniała treści kalendarium na najbliższy rok, przedstawiła kierunki działania AK z naciskiem na formację, zachęcała do uczestnictwa w prelekcjach Katolickiego Klubu Dyskusyjnego i wszystkich uroczystości organizowanych przez DIAK, omawiała sposoby apostołowania w parafii poprzez Nowennę propagującą nauczanie św. Jana Pawła II. W ramach wymiany doświadczeń miedzy Oddziałami szczególną uwagę zwrócono na uroczyste obchodzenie święta Trzech Króli, świąt patriotycznych, Dni Papieskich, oraz pracę z młodzieżą. W dalszej części zebrania skarbnik Teresa Jeszka zaprezentowała sposób prowadzenia zapisów finansowych w POAK- ach, przypominając o konieczności działania Komisji Rewizyjnej. Najważniejszą częścią spotkania była uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Diecezjalnego Asystenta Kościelnego ks. dr Wiesława Łużyńskiego. W wygłoszonej homilii ks. Wiesław mówił o tajemnicy stworzenia człowieka i tajemnicy Bożego Narodzenia. Bóg stał się bezbronnym dzieckiem potrzebującym opieki i miłości, aby pokazać, że doświadczając ludzkich więzów potrafi rozumieć każdego z nas. Dlatego w trudnej sytuacji życiowej, w chwilach cierpienia i troski możemy z ufnością radować się bliskością Jezusa Chrystusa, który jest naszym największym przyjacielem, który jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Po Mszy św. łamiąc się opłatkiem złożyliśmy sobie życzenia błogosławionego 2015 roku, owocnej pracy, radości, miłości i pokoju od Pana, który stał się człowiekiem aby nas zbawić. Miłym akcentem było śpiewanie kolęd. Uroczystość zakończyła się agapą, podczas której w sympatycznej atmosferze wymienialiśmy się doświadczeniami z pracy w apostołowaniu. Na koniec prezes Lidia Gliwa podziękowała wszystkim za obecność, za wspaniałe wypieki, które osłodziły nam spotkanie, oraz za trud przygotowania uroczystości. W modlitwie dziękczynnej, prosiliśmy Pana Boga o pomoc w posługiwaniu Kościołowi w ramach Akcji Katolickiej.