WYDARZENIA

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

2018-06-09
Kategoria:   2018
Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie - pod takim hasłem Akcja Katolicka pielgrzymowała do Bożej Matki. Jak co roku piątek z ciekawymi, budyjącymi konferencjami była pierwszym dniem naszej wizyty na Jasnej Górze. W sobotę licznie zebrani członkowie Akcji Katolickiej, księża asystenci, goście w Katedrze Częstochowskiej wysłuchali wkładu ks. prof. Tadeusza Borutki, który gorąco zachęcał do podążania drogą świętości ku Bogu.Prezes KIAK, Urszula Furtak dziękowała członkom Akcji Katolickiej za pracę na każdym poziomie struktur. Głos zabrał również przewodniczący prezydium Rady Krajowej KSM, Patryk Czech. W tym roku medalem „Za dzieło apostolstwa”, które przyznaje Kapituła Medalu. , wyróżnieni zostali : ks. prałat Tadeusz Żdaniak, asystent DIAK diecezji białostockiej, pani Lidia Gliwa prezes DIAK diecezji Toruńskiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, członek Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej oraz senator Andrzej Kamiński, prezes DIAK diecezji bielsko-żywieckiejPo wręczeniu medaki gratulackach i pamiętkowej fotografii przybyli do Częstochowy pielgrzymi wyruszyli w kierunku Jasnej Góry, by uczestniczyć we Mszy św. celebrowanej , której przewodniczył biskup diecezji zielongórsko-gorzowskiej, Stefan Regmunt.