WYDARZENIA

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

2017-05-30
Kategoria:   2017
PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJ
Częstochowa, 09-10 czerwca 2017 roku.

„Idźmy i głośmy z Maryją”

09  czerwca  - piątek
Sala Redakcji ”Niedzieli”, ul. 3 Maja 12
17.00  - otwarcie konferencji – Urszula Furtak, prezes Zarządu KIAK
-  słowo J.E. Bpa Mirosława Milewskiego, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej
-  słowo J.E. Abp Stanisława Nowaka, Biskupa Seniora Archidiecezji Częstochowskiej
           -  wystąpienia:
-  O. Mariusz Tabulski OSPPE, Definitor Zarządu Zakonu, temat: „Jasnogórskie śluby Narodu i objawienia fatimskie w obronie wiary i cywilizacji”
-  Ks. dr Szymon Stułkowski, Rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu,
temat: „Idźcie i głoście! Ale razem: duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy”
-  dyskusja
21.00  Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej
- Apel Jasnogórski, J.E. Bp Mirosław Milewski
- modlitewne czuwanie nocne, prowadzenie Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej

10 czerwca – sobota
 10.30   Katedra Częstochowska
- słowo prezes Zarządu KIAK, Urszuli Furtak
- słowo pasterskie J.E. Abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego
- słowo J.E. Ks. Bpa Mirosława Milewskiego
- wystąpienia zaproszonych gości
- wręczenie medali „Za dzieło apostolstwa”
11.45   – przejście na Jasną Górę
12.45  - powitanie ze Szczytu Jasnogórskiego
- ojcowie paulini
- prezes KIAK Urszula Furtak
13.00   – Msza św. na Szczycie Jasnogórskim