WYDARZENIA

KATOLICKI KLUB DYSKUSYJNY

2018-03-15
Kategoria:   2018
Kardynał Aleksander Kakowski (1862–1938). był wielkim człowiekiem Kościoła i narodu polskiego, jako prymas Królestwa Polskiego i członka Rady Regencyjnej miał zasługi w dochodzeniu Polski do niepodległości
W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. wzywał duchowieństwo, aby stanęło w szeregach wojska polskiego jako kapelani i sanitariusze.
Po przewrocie majowym w 1926 r. ogłosił list pasterski do duchowieństwa i wiernych, wzywający do zgody, zaniechania sporów i poszanowania władzy i praw państwowych.
Przy jego współudziale w 1925 r. został zawarty konkordat ze Stolicą Apostolską. Organizował w kraju Akcję Katolicką, powołał Katolickie Związek Instytucji i Zakładów Wychowawczych „Caritas” oraz Instytut Wyższej Kultury Religijnej.
W r. 1931 rozpoczął w Warszawie budowę Katolickiego Domu tzw. Romy, gdzie znalazły pomieszczenie biura kurii i organizacji katolickich; Tam w chwili obecnej znajduje się krajowe biuro AK .

Serdecznie zapraszam na spotkanie

Lidia Gliwa