WYDARZENIA

KATOLICKI KLUB DYSKUSYJNY

2018-02-13
Kategoria:   2018
W dniu 13 lutego 2018 r. w kaplicy przy ul. świętej Faustyny w Toruniu, przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego odbyła się prelekcja oraz pokaz filmu nt. „ Irena SENDLEROWA, Matka dzieci Holokaustu”.
Wszystkich przybyłych na spotkanie powitał ks. Proboszcz Stanisław Majewski. Prelekcję wygłosiła Pani Prezes Lidia Gliwa przedstawiając sylwetkę Ireny Sendlerowej.
Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej w 10 rocznicę jej śmierci , oddając w ten sposób hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka.

Irena Sendlerowa przyszła na świat 15 lutego 1910 r. w Warszawie. W czasie II wojny światowej ( ten okres życia obfitował w heroiczne czyny bohaterki spotkania) pracowała jako kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom „ Żegota”. Zorganizowała siatkę ludzi i instytucji , z którymi niosła pomoc żydowskim dzieciom z getta. Uratowała 2,5 tys. dzieci ryzykując swoim życiem. Ratowanie dzieci odbywało się w różny sposób, od załatwienia metryki chrztu, przez wydostanie dziecka z getta, gdzie pomysły „szmuglowania” były tak wyszukane, że okupant nie był w stanie ich wyśledzić. Na szczególną uwagę zasługuje fakt zabezpieczenia kartoteki uratowanych dzieci, dzięki czemu po wojnie dowiedziały się o swoich rodzinach. Karteczki z nowymi i starymi danymi personalnymi zostały ukryte w słoikach i zakopane w bezpiecznym miejscu pod jabłonką. W 1943 r. została aresztowana przez gestapo i więziona przez 100 dni. Pomimo tortur nie wydała i nie zdradziła organizacji. W trakcie Powstania Warszawskiego walczyła jako sanitariuszka. Za swoje liczne zasługi została odznaczona między innymi medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, Order Orła Białego, tytuł Honorowej Obywatelki m.st. Warszawy, a także Order Uśmiechu przyznany przez dzieci. Dobro zawsze zwycięża i tak było w przypadku naszej bohaterki. Bardzo długo musiała czekać Pani Irena Sendlerowa, aby o heroiczności jej czynów dowiedziało się liczne grono jej rodaków. Jej długie życie, zmarła 12 maja 2008 r., pozwoliło na właściwe jej uhonorowanie i poznanie, którego odzwierciedleniem są liczne filmy, artykuły, książki i odznaczenia.
Nasze spotkanie zostało zwieńczone projekcją filmu o heroicznych czynach Ireny Sendlerowej w czasie trwania II Wojny Światowej i ratowaniu żydowskich dzieci.