WYDARZENIA

Dni Formacyjne w Zamku Bierzgłowskim

2016-10-03
Kategoria:   2016
 

Głównym  tematem spotkania było „Idźcie i głoście”. zaś mottem słowa św. Jana Pawła II „Wstań, słuchaj i ruszaj w drogę! Nie poprzestawaj na dyskusjach, nie zwlekaj z czynieniem dobra czekając na odpowiednią okazję, która może nigdy się nie nadarzyć. Nadszedł czas by działać. Ewangelię trzeba rozgłaszać na dachach!”.

Celem spotkania – jak powiedziała Lidia Gliwa, prezes Zarządu DIAK było ożywienie życia duchowego i społecznego Akcji Katolickiej poprzez świadectwo wiary do którego zaproszeni są świeccy w Kościele katolickim. Formy oraz sposoby głoszenia Ewangelii w konkretnych uwarunkowaniach społecznych w sposób piękny i zrozumiały przekazał ks. Krzysztof Mudlaff. Wyjaśniał też problem misyjności czyli gdzie, jak i komu głosić Ewangelię. Podkreślił też, że aby być skutecznym świadkiem Chrystusa, trzeba dorosnąć do człowieczeństwa (ogromnego daru Bożego) i odpowiedzieć na pytanie – kim ja jestem i co powinienem w sobie zmienić. Głęboka wiara wymaga bowiem porzucenia stereotypów.

Centrum każdego dnia stanowiła Eucharystia, która przybliża do Boga i porządkuje ludzkie więzi, co w aktywności we wspólnocie ma fundamentalne znaczenie. W Niedzielę Mszę św. celebrował ks. bp. Andrzej Suski. W homilii nawiązał do Ewangelii dnia (Łk 16, 19-31) i powiedział, że imię Łazarza stało się synonimem człowieka żyjącego poniżej minimum. Dzisiaj jest on symbolem milionów niedożywionych ludzi świata. Dzieje się tak ponieważ ludzie bogaci utracili wrażliwość na potrzeby innych bo brakuje im postawy miłosierdzia. Biskup Andrzej podkreślił też, że droga chrześcijaństwa jest drogą miłości, która pochyla się nad człowiekiem, która jest drogą do świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani.

Ks. dr hab. Wiesław Łużyński Diecezjalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej omówił temat „Kościół pontyfikatu papieża Franciszka- priorytety i wyzwania”. Podkreślił, że papież Franciszek ma styl niekonwencjonalny ciągle nas zaskakujący. Kościół Franciszka to Kościół nawrócenia, i miłosierdzia, Kościół który jest blisko ludzi.

Rok 2016 jest między innymi Rokiem Henryka Sienkiewicza. W pierwszym dniu spotkania Pani Barbara Wachowicz - „ Pisarka losu polskiego. Zaprezentowała temat o wielkim pisarzu. Usłyszeliśmy wyjątki życiorysu Henryka Sienkiewicza, o Jego ogromnym patriotyzmie, postawie honoru i prawości oraz wielkiej miłości do żony Marii. Pani Barbara prezentowała temat z towarzyszeniem muzyki patriotycznej i religijnej. Po konferencji Autorka podpisywała kupowaną przez słuchaczy książkę „Dom Sienkiewicza” nawiązując jednocześnie sympatyczny indywidualny kontakt z odbiorcami.

Rok 2016 to również Rok Miłosierdzia, jubileuszowy Rok Chrztu Polski z przypomnieniem o opiece Matki Bożej Królowej Polski. W związku z tym na sali konferencyjnej prezentowana była wystawa tematyczna z dodatkowymi informacjami o patronacie św. Jana Pawła II nad województwem Kujawsko-Pomorskim. Była też plansza podsumowująca 10 lecie Dni Formacyjnych w Zamku Bierzgłowskim oraz wiadomość o pracy Katolickiego Klubu Dyskusyjnego mającego siedzibę przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu..


Spotkanie Formacyjne w tym roku było szczególne ponieważ odbyło się w 20-lecie Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej oraz 10-lecie spotkań w Zamku Bierzgłowskim. Prezes Lidia Gliwa podsumowała ogrom pracy dokonanej przez te lata Przez DIAK i poszczególne Oddziały Parafialne, którym serdecznie za to podziękowała. Wyróżniony został młody Odział Akcji Katolickiej z Unisławia za codzienny trud apostolski w parafii i doskonałą współpracę z Proboszczem ks. kan. Markiem Linowieckim. Odnowiono też przyrzeczenie członków Akcji Katolickiej.

Elementem spotkań w Zamku Bierzgłowskim jest już tradycyjnie Walne Zgromadzenie i Rada Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. W tym roku poza sprawozdaniami z działalności, finansami i sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej odbyły się wybory Zarządu DIAK Diecezji Toruńskiej. Po zatwierdzeniu dekretem przez Ks. Biskupa skład nowego Zarządu zostanie podamy w ogłoszeniach.

Z okazji 20-lecia Akcji Katolickiej i integracji członków stowarzyszenia, po uroczystej kolacji odbył się koncert fortepianowy uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. Również grupa muzyczna „Promisja” zaprezentowała swoje ewangelizacyjne pieśni o przepięknych treściach. Były to modlitwy, które także śpiewano wspólnie. Dużo radości sprawił akordeonista przygrywający do pląsów dla uczestników przebywających na agapie. Ten dzień formacyjny zakończono Apelem Jasnogórskim.

W niedzielę po wspólnym obiedzie i zdjęciu utrwalającym nasze spotkanie, uczestnicy Dni Formacyjnych wracali do pracy we własnych oddziałach z „naładowanymi akumulatorami” nadziejami i pomysłami jak świadczyć o Chrystusie i jak przekazać że Bóg jest Bezwarunkową Miłością. Dodać trzeba, że piękna pogoda i sceneria Zamku Bierzgłowskiego pozwoliła wszystkim na chwile odpoczynku. Żegnano się z zapewnieniem o spotkaniu w przyszłym roku.

H. M.