WYDARZENIA

Dni Formacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej w Zamku Bierzgłowskim

2018-10-19
Kategoria:   2018
Dni Formacyjne Akcji Katolickiej w Zamku Bierzgłowskim
„ W mocy Bożego Ducha”
W dniach 12-14 października Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej przeżyła dni formacyjne w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim. W spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej i asystenta diecezjalnego ks. dr hab. Wiesława Łużyńskiego, wzięli udział księża asystenci, prezesi, członkowie i sympatycy Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz zaproszeni goście.
Temat główny „W mocy Bożego Ducha” poświęcony misji, czyli pokazaniu jak realizować powołanie ucznia-misjonarza, przyjmującego od Chrystusa wezwanie do chrześcijańskiego świadectwa, poprowadził ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka, profesor nauk teologicznych, redaktor książek formacyjnych Akcji Katolickiej.
Myślą przewodnią spotkania były słowa św. Jana Pawła II „modlitwę, która jest największą twórczością ludzką i Ducha Świętego nie należy uważać za coś dokonanego. Modlitwy należy się uczyć, wciąż na nowo niejako przyswajając sobie tę sztukę do samego Boskiego Mistrza…… kiedy wierni się modlą zdobywają serce Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego.
Celem Dni Formacyjnych było ożywienie życia duchowego i społecznego Akcji Katolickiej poprzez szkołę modlitwy - aby być narzędziami Ducha Świętego, który przez nas zmienia oblicze ziemi, oraz szkołę wiary, świętości i apostolstwa w mocy Ducha Świętego - aby nasza wiara była na miarę świadectwa jakiego potrzebuje współczesny świat.
Akcja Katolicka szkołą wiary. Ks. prof. Tadeusz Borutka pierwszą konferencję poświęcił przypomnieniu, że Akcja Katolicka jest urzędem Kościelnym i szczególnym miejscem organizowania wiernych świeckich, którzy podejmują i realizują własną formację w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła, opartą na zaleceniach Konferencji Episkopatu Polski. Wiara daje nam ufność w bezgraniczną miłość Boga i dzięki Duchowi Świętemu czyni nas misjonarzami tej miłości i pomaga każdemu wierzącemu wypełnić swoją rolę w Kościele. Przez dar wiary i wiedzy Duch Święty uzdalnia nas do zrozumienia i akceptacji tajemnicy zbawienia.
Akcja Katolicka szkołą świętości. Kolejne rozważania o sposobie dochodzenia do najpiękniejszego daru jakim jest świętość , ks. Profesor oparł na adhortacji Papieża Franciszka „Gaudete et exultate” ogłoszonej 05.04.2018r., z której wynika, że do świętości powołani są wszyscy ludzie ochrzczeni. Droga do świętości, dla każdego inna, prowadzi poprzez wypełnianie prawa Bożego i uczestnictwo w życiu Kościoła. Już w drodze do świętości radosnej choć trudnej, życie człowieka zmienia się i stopniowo zanurza w Bogu, w Jego miłości. Świętość w życiu codziennym to życie z Bogiem, dbanie o rodzinę, uczciwe i kompetentne wypełnianie swojej pracy, walczenie o dobro wspólne wyrzekając się interesów osobistych. Całą drogę do świętości należy oprzeć na MODLITWIE. Nie bójmy się świętości, ona pozwoli nam odnaleźć sens życia.
Akcja Katolicka szkołą apostolstwa. W dalszej konferencji ks. prof. Borutka mówił o dzisiejszym ogromnym zapotrzebowaniu na ludzi świeckich rozumiejących potrzebę stałej formacji wiary i świadomego apostolstwa, do którego uzdalnia nas i prowadzi Duch Święty poprzez swoje dary i owoce. Duch Święty udziela nam również odwagi, która jest niezbędna do głoszenia ewangelii we współczesnym trudnym świecie.
Akcja Katolicka szkołą modlitwy. Ogromną rolę w ożywieniu życia duchowego w Dniach Formacyjnych pełniła Msza Święta odbywające się każdego dnia oraz różaniec, droga krzyżowa, godzinki, koronka do Miłosierdzia Bożego oraz uczestniczenie w Apelu Jasnogórskim. Wszystkie te formy modlitwy były bardzo uroczyste poprzedzone naukami ks. Profesora.
Warsztaty. Ważnym elementem rozszerzającym nasze horyzonty myślowe były warsztaty. W grupach omawialiśmy temat wiary wspominając o jej kryzysie i potrzebie przeciwdziałania, temat modlitwy, świętości, pobożności oraz apostolstwa w rodzinie i życiu publicznym .
Święty Szarbel: Wzruszającym akcentem spotkania było obejrzenie filmu o życiu i świętości św. Szarbela z Libanu oraz błogosławieństwo olejem świętego. Namaszczenia dokonał Ksiądz Tadeusz Borutka, za co jesteśmy Mu ogromnie wdzięczni.
W Zamku Bierzgłowskim odbyło się również Walne Zebranie Sprawozdawcze gdzie podsumowano pracę Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej za rok 2018. Po sprawozdaniach prezes Lidia Gliwa omówiła literaturę formacyjną i wspomagającą pracę Akcji Katolickiej. Przypomniała również o dniach papieskich (14-22 października) z uwzględnieniem 40 lecia pontyfikatu św. Jana Pawła II oraz zaprezentowała wystawę ukazującej fragmenty z życia świętego Papieża.

Spotkanie w Zamku Bierzgłowskim miało na celu nie tylko formację członków Stowarzyszenia ale również ich integrację poprzez dzielenie się troskami, sukcesami oraz radością wspólnego pobytu w atmosferze ogromnej życzliwości. Ważny był również odpoczynek w uroczym miejscu przy wyjątkowo pięknej pogodzie. Dziękujemy za spotkanie. Lidia Gliwa