WYDARZENIA

Dni Formacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej w Zamku Bierzgłowskim

2017-09-01
Kategoria:   2017
Zaproszenie
na Dni Formacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej do Zamku Bierzgłowskiego
29, 30, września i 1 października 2017r.


I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia,
wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech
zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!


św. Jan Paweł II


Drodzy Księża, Szanowni Państwo,

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej z Asystentem Diecezjalnym ks. dr hab. Wiesławem Łużyńskim, w dniach 29,30 września i 1 października 2017r.,organizuje kolejne „Dni Formacyjne” w Zamku Bierzgłowskim. Na spotkanie, które połączone będzie z Radą Diecezjalną serdecznie zapraszamy wszystkich księży asystentów, prezesów, członków i sympatyków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.

Główny temat : „ Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, poprowadzi ks. Krzysztof Mudlaff.
Celem spotkania jest ożywienie życia duchowego i społecznego Akcji Katolickiej poprzez omówienie
owoców sakramentu bierzmowania dla każdego z nas, omówienie darów, błogosławieństw i charyzmatów Ducha Świętego oraz omówienie misji Kościoła otrzymanej za sprawą Ducha Świętego. Będziemy też omawiać aktualne metody działania Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.

Abp Wiktor Skworc powiedział, że program duszpasterski „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (obowiązujący od grudnia bieżącego roku) będzie częścią dwuletniego cyklu koncentrującego się na odkrywaniu tajemnicy Ducha Świętego. Poprzednie lata były czasem pracy nad świadomością chrzcielną. Teraz wszyscy bierzmowani mamy uświadomić sobie znaczenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, wynikającej z przyjęcia Ducha Świętego. Mamy uświadomić sobie również obowiązek bycia narzędziami Ducha Świętego, ponieważ to Duch Święty przez nas, zmienia oblicze ziemi i dokonuje przemiany świata.

Przypominam, że głęboka formacja każdego z nas jest konieczna, ponieważ jesteśmy zaproszeni do głoszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie, popartej świadectwem życia. My katolicy świeccy musimy pokonać bierność i nadrobić poziom wiedzy religijnej, aby stać się obrońcami naszej wiary. Jest to konieczne szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej.

W Zamku Bierzgłowskim będziemy też mówić o jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich, których orędzie jako ostrzeżenie i naglące wezwanie Matki Bożej do nawracania, jest wciąż aktualne dla wszystkich. Ożywienia nabiera również nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca jako wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi.

Spotkanie w Zamku Bierzgłowskim ma na celu nie tylko formację, ale również integrację członków Stowarzyszenia Akcji Katolickiej, poprzez dzielenie się radościami, sukcesami, metodami pracy i troskami zachodzącymi w Parafialnych Oddziałach oraz odpoczynek w uroczym, otoczonym piękną przyrodą miejscu. Serdecznie zapraszamy.


Szczęść Boże!

Lidia Gliwa – Prezes Zarządu DIAK
Zgłoszenia do 20 września przyjmuje Lidia Gliwa
tel. 56 6236130, kom 604 536 747,
e-mail: lidia.gliwa@gmail.com; l.gl@wp.pl

Opłatę za pobyt w kwocie 160,- złotych, przyjmujemy 29 września w Zamku Bierzgłowskim.
Zaproszenie i szczegółowy program spotkania znajduje się na stronie internetowej: www.aktorun.pl