WYDARZENIA

Chrześcijańskie dzieje Polski w laserach

2016-05-03
Kategoria:   2016
Artystyczny spektakl laserowy. Trzeciego maja 2016 roku w ramach obchodów historycznego jubileuszu 1050 - lecia przyjęcia chrztu przez Mieszka I, Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej zaprosił Firmę – „Music on laser” - aby przedstawić w sposób atrakcyjny „Chrześcijańskie dzieje Polski”. Za pomocą techniki laserowej pokazano ważną rolę idei chrześcijańskiej w tworzeniu dziejów Polski. Na tle polskiej muzyki odzwierciedlającej nastrój historyczny przedstawione były najważniejsze wydarzenia z historii Polski, postacie historyczne od Mieszka I do Jana Pawła II oraz polscy święci, którzy przyczynili się do budowy ducha narodowego. Również w formie audio zacytowane były ważne słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Papieża Jana Pawła II wypowiedziane do narodu polskiego. Nowy rodzaj sztuki polegał na synchronizacji treści muzycznych ze scenariuszem wydarzeń historycznych przedstawionych językiem symboli i animacji laserowych dających efekt 3D. Ideą artystyczną było przełożenie dźwięku na obraz, kolor, kształt i ruch. Bogactwo możliwości wizualizacji przestrzennych oraz pełna synchronizacja światła laserowego z muzyką, pozwoliło stworzyć nową jakość przeżyć artystycznych. Spektakl odbywał się w katedrze św. św. Janów w Toruniu gdzie naturalna przestrzeń wnętrza świątyni w połączeniu ze światłem laserów dała piękny efekt „żywych witraży”. Również ołtarze kościoła rozświetlane były reflektorami LED przez co wyeksponowane były najważniejsze części świątyni. Wszystkie elementy spektaklu – muzyka, światło, animacje laserowe, figury graficzne 3D - przeniosły publiczność w inny niespotykany dotąd wymiar przeżyć duchowych, wniosły nową jakość postrzegania piękna i były wzruszającym przeżyciem burzliwych dziejów Polski. Lidia Gliwa